Torsdag 18. november 2004 Innenriks

Luthers lille brune

Klassekampen har konfrontert Inge Lønning med min sitatbok «Luthers lille brune» (13. november), og han kaller det «fullstendig ahistorisk å tilbakedatere den moderne form for ideologisk antisemittisme attende gjennom århundra». Følgelig tar han avstand fra at Luther skulle ha hatt nazisympatier. Det har han selvsagt helt rett i, og det er da heller ikke dette som ligger i tittelen. Jeg fulgte såpass godt med i historietimene at jeg ikke vil hevde at Luther var tilhenger av Hitler. Derimot er det liten tvil om at nazister hadde luthersympatier. Som svar på Maos lille røde, ga norske kristensosialister i sin tid ut boken «Guds lille røde». Jeg svarte med «Guds lille brune», for å vise at nazister har vel så mye å hente av ideologisk støtte i Bibelen. Senere lagde jeg «Allahs lille brune», som dokumenterer hvordan en totalitær ideologi som islamismen neppe har misforstått Koranen. (En ny utgave med bidrag fra Walid al-Kubaisi kommer i neste uke). Og som siste del av trilogien kom altså lutherboken, som viser Luther som en sann antidemokrat som preket blind underkastelse under diktatoriske myndigheter. At tyske nazister hentet inspirasjon fra hans skrifter om jødene, er velkjent. I Norge ble «Om jødene og deres løgner» trykt opp i 1940, med forord av en naziprest som sier at Luthers «friske, uredde måte å si tingene på vil sikkert finne mange meningsfeller i vår tid, som opplever jødenes forsøk på å sette sig i besittelse av verdensmakten ved å sette en krig i gang som stiller alt annet i skyggen (?) Hvad Luther skrev om dette folk i 1543 har idag ikke bare sin fulle gyldighet, men ennu langt mere enn det. Det Luther forutsa og forutså er til fulle gått i opfyllelse og jødene er verdens svøpe.»Og hva skrev så Luther om jødene? Språket er av en slik karakter at mye av det ikke egner seg for avisspaltene. Men ett lite sitat kan gi en pekepinn: «Hvis du ser dem, så kast grisemøkk på dem og jag dem vekk.» Også Luthers syn på psykisk utviklingshemmede fant nazistene interessant: Han mente de «ikke er annet enn en kjøttmasse uten sjel», og anbefalte å drukne dem. Dette ble publisert i Nazi-Tyskland i 1935 under overskriften «Skal verdiløst liv opprettholdes?»Hensikten med boken var ikke å gi et balansert bilde av Luther, men å gi en motvekt til det ubalanserte bildet som vanligvis gis av norske lutheranere. Dette har jeg gjort ved å trekke frem sider ved Luther som er lite kjent og ofte forties: Hans støtte til tyranni, diktatur, slaveri og hekseprosesser, hans syn på seksualitet som syndig selv innen ekteskapet, osv.Luther var et barn av sin tid, sier Lønning. Mulig det, selv om det også i samtiden ble reagert mot hans fanatisme. Men den norske kirke er sannelig et barn av Luthers tid, reformasjonen. Til de grader at alle som skal bli prester fortsatt må love å preke i overensstemmelse med det evangelisk-lutherske bekjennelseskriftet «Augustana» fra 1530. Her heter det for eksempel at selv nyfødte barn er «fulle av ond lyst og begjær». Derfor er de «dømt til Guds evige vrede hvis de ikke blir født på ny gjennom dåpen»!Luther sier at vi skal døpe barna før de får forstand, «for troen kan ikke få fotfeste der fornuften regjerer». I Norge blir fortsatt fire av fem båret inn i den lutherske kirke. Det er kanskje fornuftig å sette seg inn i hva såvel kirken som dens opphavsmann står for, før man blir båret ut igjen?@sitat:«At tyske nazister hentet inspirasjon fra hans skrifter om jødene, er velkjent.» @

Klassekampen har konfrontert Inge Lønning med min sitatbok «Luthers lille brune» (13. november), og han kaller det «fullstendig ahistorisk å tilbakedatere den moderne form for ideologisk antisemittisme attende gjennom århundra». Følgelig tar han avstand fra at Luther skulle ha hatt nazisympatier. Det har han selvsagt helt rett i, og det er da heller ikke dette som ligger i tittelen. Jeg fulgte såpass godt med i historietimene at jeg ikke vil hevde at Luther var tilhenger av Hitler. Derimot er det liten tvil om at nazister hadde luthersympatier. Som svar på Maos lille røde, ga norske kristensosialister i sin tid ut boken «Guds lille røde». Jeg svarte med «Guds lille brune», for å vise at nazister har vel så mye å hente av ideologisk støtte i Bibelen. Senere lagde jeg «Allahs lille brune», som dokumenterer hvordan en totalitær ideologi som islamismen neppe har misforstått Koranen. (En ny utgave med bidrag fra Walid al-Kubaisi kommer i neste uke). Og som siste del av trilogien kom altså lutherboken, som viser Luther som en sann antidemokrat som preket blind underkastelse under diktatoriske myndigheter. At tyske nazister hentet inspirasjon fra hans skrifter om jødene, er velkjent. I Norge ble «Om jødene og deres løgner» trykt opp i 1940, med forord av en naziprest som sier at Luthers «friske, uredde måte å si tingene på vil sikkert finne mange meningsfeller i vår tid, som opplever jødenes forsøk på å sette sig i besittelse av verdensmakten ved å sette en krig i gang som stiller alt annet i skyggen (?) Hvad Luther skrev om dette folk i 1543 har idag ikke bare sin fulle gyldighet, men ennu langt mere enn det. Det Luther forutsa og forutså er til fulle gått i opfyllelse og jødene er verdens svøpe.»Og hva skrev så Luther om jødene? Språket er av en slik karakter at mye av det ikke egner seg for avisspaltene. Men ett lite sitat kan gi en pekepinn: «Hvis du ser dem, så kast grisemøkk på dem og jag dem vekk.» Også Luthers syn på psykisk utviklingshemmede fant nazistene interessant: Han mente de «ikke er annet enn en kjøttmasse uten sjel», og anbefalte å drukne dem. Dette ble publisert i Nazi-Tyskland i 1935 under overskriften «Skal verdiløst liv opprettholdes?»Hensikten med boken var ikke å gi et balansert bilde av Luther, men å gi en motvekt til det ubalanserte bildet som vanligvis gis av norske lutheranere. Dette har jeg gjort ved å trekke frem sider ved Luther som er lite kjent og ofte forties: Hans støtte til tyranni, diktatur, slaveri og hekseprosesser, hans syn på seksualitet som syndig selv innen ekteskapet, osv.Luther var et barn av sin tid, sier Lønning. Mulig det, selv om det også i samtiden ble reagert mot hans fanatisme. Men den norske kirke er sannelig et barn av Luthers tid, reformasjonen. Til de grader at alle som skal bli prester fortsatt må love å preke i overensstemmelse med det evangelisk-lutherske bekjennelseskriftet «Augustana» fra 1530. Her heter det for eksempel at selv nyfødte barn er «fulle av ond lyst og begjær». Derfor er de «dømt til Guds evige vrede hvis de ikke blir født på ny gjennom dåpen»!Luther sier at vi skal døpe barna før de får forstand, «for troen kan ikke få fotfeste der fornuften regjerer». I Norge blir fortsatt fire av fem båret inn i den lutherske kirke. Det er kanskje fornuftig å sette seg inn i hva såvel kirken som dens opphavsmann står for, før man blir båret ut igjen?@sitat:«At tyske nazister hentet inspirasjon fra hans skrifter om jødene, er velkjent.» @

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.28