Fredag 3. desember 2004 Kultur og medier

– Dobbeltmoral mot muslimer

? Jeg blir så lei av alle disse kravene om å hele tiden ta avstand, sier Basim Ghozlan.? Jeg blir så lei av alle disse kravene om å hele tiden ta avstand, sier Basim Ghozlan.

Basim Ghozlan er forstander i Det islamske forbundet i Norge. Han befant seg for alvor i skuddlinjen tidligere i høst da han uttalte at bruken av selvmordsbombere i visse tilfeller kan forsvares. Det offisielle Norge reagerte sporenstreks: Topp-politikere som Jan Petersen, Jon Lilletun og Carl I. Hagen sendte ut pressemedlinger med krav om at andre muslimer måtte ta avstand fra Ghozlans synspunkter. Parallellen til Mukthar-saken er åpenbar.? Jeg fikk en veldig ekkel følelse da disse reaksjonene kom. Det føltes så fryktelig urettferdig at muslimer som gruppe ble avkrevd å svare på det jeg hadde uttalt. Jeg føler at majoriteten krever fra enkelte minoriteter hva man ikke krever av seg selv. Individualisme er viktig i Vesten, men slikt ser ikke ut til å gjelde for muslimer. Dette er klassisk dobbeltmoral, sier Ghozlan til Klassekampen. KollektivDrapet på Theo van Gogh utløste et sinne, et raseri, som tippet over i vold og terror mot muslimer og deres institusjoner i Nederland; landet som tradisjonelt sett har vært det mest liberale i Europa. Ghozlan er rystet over reaksjonene.? Skoler ble brent og muslimer som gruppe ble trakassert, og mange såkalte moderate, tolerante nederlendere viste sitt sanne ansikt. En hel gruppe ble plutselig stilt til ansvar for en handling utført av én gal muslim. Denne kollektive tankegangen bryter fundamentalt med de liberale verdiene i de vestlige samfunnene. Hadde en kristen galning begått et slikt drap, ville det blitt sett på som en individuell handling. ? Så liberaliteten er kun et ferniss?? La meg si det slik: Et samfunn består av forskjellige mennesker. Noen er onde og begår onde handlinger, men de aller fleste er gode og fornuftige mennesker. Poenget er at det er blitt altfor lett å generalisere, og dessverre går det ofte utover muslimene. ? Hva kan denne «kollektive skylden» føre til?? Jeg er redd dette kan skape grobunn for ekstremisme. Man blir så lei av å hele tiden bli behandlet som gruppe. Spesielt er jeg bekymret for ubefestede ungdommer som ennå ikke har funnet fram til sin identitet.Holmgang«Jeg synes det var helt greit at Mukthar fikk direkte spørsmål om han tok avstand fra drapet, men jeg forstår også at det var vanskelig for ham å svare», sa Fredrik Engelstad i gårsdagens avis. Ghozlan rister på hodet.? Selvfølgelig tar vi avstand! Hvorfor må vi svare på slikt? Spørsmålet burde vært stilt på en helt annen måte: Hva tenker du om denne saken? Eller: Hva kan dette drapet føre til? Slike avsvergelser blir umulig å forholde seg til. Vinklingene i Holmgang og slike programmer bygges veldig ofte på mistillit og mistanke og umuliggjør en seriøs og ordentlig debatt. ? Er det mer eller mindre umulig å formidle et «komplisert» budskap i mediene i dag?? Altfor ofte ender diskusjonene i en type krig der man blir tvunget ned i skyttergravene. Ta min sak som eksempel: Det var en luftboble som ble til et spøkelse. Jeg vil ikke stille opp i programmer som Holmgang; jeg vil ikke havne i den polariserte fellen der jeg må sitte og forsvare meg mot ytterliggående folk som Hege Storhaug og Carl I. Hagen. Jeg opplever at flere vil «drepe» andres meninger i ytringsfrihetens navn. Også politikere gjør seg skyldig i dette, dessverre.? Har grensene for hva som tåles av hets og påstander blitt skjøvet den siste tida?? Ja, det har på en måte blitt en slags mote å kritisere muslimer. Jeg har lenge lekt med tanken om å bytte ut ordet muslim med ordet jøde i en av de mange artiklene som skrives for tida og publisere det som en artikkel skrevet av Basim Ghozlan. Min tese er at det hadde blitt et voldsomt bråk.Etterlyser debattGhozlan etterlyser i likhet med Engelstad en seriøs, opplysende verdidebatt i Norge. ? Jeg avviser for all del ikke kritikk. Tvert i mot: Alle religiøse og politiske grupperinger må være åpne for kritikk. I Koranen står det at det er bra å kritisere islam. Men når jeg får vulgære meldinger som «jeg bruker Koranen som dopapir», og slikt, blir jeg bare trist. Når «kritikk» henfaller til ren blasfemi taper både debatten og fornuften. ? Men jeg ønsker en seriøs og ordentlig verdidebatt velkommen. Vi i Det islamske forbundet forsøker å ignorere de useriøse gruppene, og prøver å holde oss for gode for å møte løsrevne koransitater med like løsrevne bibelsitater. Vi ønsker ikke å gå i den samme fella som våre motstandere gjør. De kristne er like forskjellige i sin tro som vi muslimer er. Jeg skal bedømmes for hva jeg mener om islam, ikke hva andre mener om islam. ? Som f.eks. Carl I. Hagen, som til stadighet doserer om Sharia-lovgivingen? ? Altså: Hadde jeg lært islam av den mannen, så hadde jeg aldri blitt muslim.BrobyggingLørdag avholdes det som kan bli en bred demonstrasjon mot terror og vold i religionens navn. Og norske imamer har i dag innkalt til en pressekonferanse for å klargjøre sitt syn på den siste tids debatt. ? Det foregår mye positivt brobyggingsarbeid i Norge, sier Basim Ghozlan. ? Jo mer vi snakker sammen på tvers av religiøse og politiske grenser, jo mer utvikles toleransen og forståelsen. Vi blir gode venner og noen konverterer faktisk til islam. Det liker nok ikke Carl I. Hagen noe særlig, men det er nå så, smiler han. ? Skal du delta i demonstrasjonen på lørdag?? Demonstrasjoner er en fin måte å vise holdninger på, men demonstrasjoner fra minoriteter bør ikke komme på forspørsel fra majoriteten. ? I Tyskland demonstrerte over 20.000 muslimer spontant etter drapet på van Gogh ...? Ja, og det hadde kanskje noe med nærheten til Nederland å gjøre. Hadde et slikt drap skjedd i Norge hadde det kanskje blitt en automatisk reaksjon også her i landet. Men jeg tviler sterkt på om en slik handling hadde vært mulig i Norge. Min følelse er at det ikke finnes ekstremistiske, muslimske grupperinger eller enkeltpersoner i Norge. Kanskje har den relativt gode dialogen her i landet skapt et vennlig klima. Legger man til rette for arbeid, deltakelse, dialog og respekt, kommer toleranse og fred av seg selv.? Gode liberale verdier?? Ja, gode «norske» verdier. Å være norsk handler ikke om å drikke seg full og feste hele natta. Det handler om rettferdighet, vennlighet, trygghet og det å ha respekt for sin neste. Det er tross alt ganske bra å leve i dette landet.Se også side 8@sitat:«Individualisme er viktig i Vesten, men slikt ser ikke ut til å gjelde for muslimer»basim ghozlan@@sitat:«Jeg opplever at flere vil 'drepe' andres meninger i ytringsfrihetens navn»basim ghozlan @

Basim Ghozlan er forstander i Det islamske forbundet i Norge. Han befant seg for alvor i skuddlinjen tidligere i høst da han uttalte at bruken av selvmordsbombere i visse tilfeller kan forsvares. Det offisielle Norge reagerte sporenstreks: Topp-politikere som Jan Petersen, Jon Lilletun og Carl I. Hagen sendte ut pressemedlinger med krav om at andre muslimer måtte ta avstand fra Ghozlans synspunkter. Parallellen til Mukthar-saken er åpenbar.? Jeg fikk en veldig ekkel følelse da disse reaksjonene kom. Det føltes så fryktelig urettferdig at muslimer som gruppe ble avkrevd å svare på det jeg hadde uttalt. Jeg føler at majoriteten krever fra enkelte minoriteter hva man ikke krever av seg selv. Individualisme er viktig i Vesten, men slikt ser ikke ut til å gjelde for muslimer. Dette er klassisk dobbeltmoral, sier Ghozlan til Klassekampen.
KollektivDrapet på Theo van Gogh utløste et sinne, et raseri, som tippet over i vold og terror mot muslimer og deres institusjoner i Nederland; landet som tradisjonelt sett har vært det mest liberale i Europa. Ghozlan er rystet over reaksjonene.? Skoler ble brent og muslimer som gruppe ble trakassert, og mange såkalte moderate, tolerante nederlendere viste sitt sanne ansikt. En hel gruppe ble plutselig stilt til ansvar for en handling utført av én gal muslim. Denne kollektive tankegangen bryter fundamentalt med de liberale verdiene i de vestlige samfunnene. Hadde en kristen galning begått et slikt drap, ville det blitt sett på som en individuell handling.
? Så liberaliteten er kun et ferniss?? La meg si det slik: Et samfunn består av forskjellige mennesker. Noen er onde og begår onde handlinger, men de aller fleste er gode og fornuftige mennesker. Poenget er at det er blitt altfor lett å generalisere, og dessverre går det ofte utover muslimene.
? Hva kan denne «kollektive skylden» føre til?? Jeg er redd dette kan skape grobunn for ekstremisme. Man blir så lei av å hele tiden bli behandlet som gruppe. Spesielt er jeg bekymret for ubefestede ungdommer som ennå ikke har funnet fram til sin identitet.
Holmgang«Jeg synes det var helt greit at Mukthar fikk direkte spørsmål om han tok avstand fra drapet, men jeg forstår også at det var vanskelig for ham å svare», sa Fredrik Engelstad i gårsdagens avis. Ghozlan rister på hodet.? Selvfølgelig tar vi avstand! Hvorfor må vi svare på slikt? Spørsmålet burde vært stilt på en helt annen måte: Hva tenker du om denne saken? Eller: Hva kan dette drapet føre til? Slike avsvergelser blir umulig å forholde seg til. Vinklingene i Holmgang og slike programmer bygges veldig ofte på mistillit og mistanke og umuliggjør en seriøs og ordentlig debatt.
? Er det mer eller mindre umulig å formidle et «komplisert» budskap i mediene i dag?? Altfor ofte ender diskusjonene i en type krig der man blir tvunget ned i skyttergravene. Ta min sak som eksempel: Det var en luftboble som ble til et spøkelse. Jeg vil ikke stille opp i programmer som Holmgang; jeg vil ikke havne i den polariserte fellen der jeg må sitte og forsvare meg mot ytterliggående folk som Hege Storhaug og Carl I. Hagen. Jeg opplever at flere vil «drepe» andres meninger i ytringsfrihetens navn. Også politikere gjør seg skyldig i dette, dessverre.
? Har grensene for hva som tåles av hets og påstander blitt skjøvet den siste tida?? Ja, det har på en måte blitt en slags mote å kritisere muslimer. Jeg har lenge lekt med tanken om å bytte ut ordet muslim med ordet jøde i en av de mange artiklene som skrives for tida og publisere det som en artikkel skrevet av Basim Ghozlan. Min tese er at det hadde blitt et voldsomt bråk.
Etterlyser debattGhozlan etterlyser i likhet med Engelstad en seriøs, opplysende verdidebatt i Norge. ? Jeg avviser for all del ikke kritikk. Tvert i mot: Alle religiøse og politiske grupperinger må være åpne for kritikk. I Koranen står det at det er bra å kritisere islam. Men når jeg får vulgære meldinger som «jeg bruker Koranen som dopapir», og slikt, blir jeg bare trist. Når «kritikk» henfaller til ren blasfemi taper både debatten og fornuften. ? Men jeg ønsker en seriøs og ordentlig verdidebatt velkommen. Vi i Det islamske forbundet forsøker å ignorere de useriøse gruppene, og prøver å holde oss for gode for å møte løsrevne koransitater med like løsrevne bibelsitater. Vi ønsker ikke å gå i den samme fella som våre motstandere gjør. De kristne er like forskjellige i sin tro som vi muslimer er. Jeg skal bedømmes for hva
jeg mener om islam, ikke hva andre mener om islam.
? Som f.eks. Carl I. Hagen, som til stadighet doserer om Sharia-lovgivingen? ? Altså: Hadde jeg lært islam av den mannen, så hadde jeg aldri blitt muslim.
BrobyggingLørdag avholdes det som kan bli en bred demonstrasjon mot terror og vold i religionens navn. Og norske imamer har i dag innkalt til en pressekonferanse for å klargjøre sitt syn på den siste tids debatt. ? Det foregår mye positivt brobyggingsarbeid i Norge, sier Basim Ghozlan. ? Jo mer vi snakker sammen på tvers av religiøse og politiske grenser, jo mer utvikles toleransen og forståelsen. Vi blir gode venner og noen konverterer faktisk til islam. Det liker nok ikke Carl I. Hagen noe særlig, men det er nå så, smiler han.
? Skal du delta i demonstrasjonen på lørdag?? Demonstrasjoner er en fin måte å vise holdninger på, men demonstrasjoner fra minoriteter bør ikke komme på forspørsel fra majoriteten.
? I Tyskland demonstrerte over 20.000 muslimer spontant etter drapet på van Gogh ...? Ja, og det hadde kanskje noe med nærheten til Nederland å gjøre. Hadde et slikt drap skjedd i Norge hadde det kanskje blitt en automatisk reaksjon også her i landet. Men jeg tviler sterkt på om en slik handling hadde vært mulig i Norge. Min følelse er at det ikke finnes ekstremistiske, muslimske grupperinger eller enkeltpersoner i Norge. Kanskje har den relativt gode dialogen her i landet skapt et vennlig klima. Legger man til rette for arbeid, deltakelse, dialog og respekt, kommer toleranse og fred av seg selv.
? Gode liberale verdier?? Ja, gode «norske» verdier. Å være norsk handler ikke om å drikke seg full og feste hele natta. Det handler om rettferdighet, vennlighet, trygghet og det å ha respekt for sin neste. Det er tross alt ganske bra å leve i dette landet.Se også side 8@sitat:«Individualisme er viktig i Vesten, men slikt ser ikke ut til å gjelde for muslimer»basim ghozlan@@sitat:«Jeg opplever at flere vil 'drepe' andres meninger i ytringsfrihetens navn»basim ghozlan @

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.29