Fredag 20. desember 2002 Innenriks

Virkelighetens «Sandy Hook»

Ytterst i Isfjorden får sysselmannens helikopter øye på den lille frakteskuta. Jon Michelet er om bord. Men det vet sysselmannen allerede.

Boka og filmen «Orions belte» handler om den lille frakteskuta «Sandy Hook» og mannskapet om bord. De tok oppdrag ved Svalbard, og fikk trøbbel da de så saker de ikke burde ha sett. Virkelighetens «Sandy Hook» het «Sandsvalen». Jon Michelet tok «hyre» på denne skuta sommeren 1976.

Nye brikker av historien om «Orions Belte», kommer til syne i mappa til Michelet fra overvåkingspolitiet. Mappa inneholder 82 dokumenter. Et av dem omhandler Michelets sommerferie i 1976. Michelet var på denne tida forlagssjef i Oktober, han skrev for Klassekampen og overvåkingspolitiet betraktet han som en av «krumtappene i m-l-bevegelsen».

Høsten 1975 hadde han vært i Longyearbyen på reportasjetur for Klassekampen. Nå var han på vei tilbake for å undersøke ryktene han hadde hørt høsten i forveien, om at russerne hadde en base med militære helikoptre ved Barentsburg. Øygruppa er ifølge Svalbardtraktaten demilitarisert område.

Sysselmannen var forberedt på at Michelet skulle komme. «En ømtålig kilde» hadde varslet overvåkingssentralen. 14. eller 15. juni sendte overvåkingspolitiet ut varsel til alle politikamrene og sysselmannen på Svalbard om at Michelet var forsinket.

Sysselmannen får lese teksten i Michelets telegram til de ansatte i Oktober bokhandel i Trondheim: «jon prøver å komme om bord i tromsø, (?) skuta ?sandsvalen? går fra kystenkaia tidlig om morgenen 16.6. beskjeden må overbringes tirsdag kveld eller onsdag morgen. oppdraget er av en viss viktighet. hilsen jon m.»

Den «ømtålige» kilden varsler at Michelets fly ankom Tromsø lufthavn klokka 20.20 søndag 26. juni. «Ømtålig kilde» er de hemmelige tjenestenes betegnelse på en informatør, infiltratør eller provokatør i en overvåket organisasjon.

Skipskontrollen

Dagen før Michelet kommer om bord i «Sandsvalen» i Tromsø har skipskontrollen inspisert skipet, og gitt påbud om kraftige utbedringer. POT blir informert av Tromsø-politiet, og sender melding videre til sysselmannen på Svalbard, politimesterne i Bodø, Hammerfest og Kirkenes.

Pålegget fra skipskontrollen vil ifølge overvåkingspolitiet koste «Sandsvalen» 100.000 kroner. Tjenestemenn i Tromsø-politiet legger turen til kaia. De snakker blant annet med Jon Michelet. «Han ga uttrykk for 'å gi blaffen' i påbudet. Han vil stikke av med båten og regnet med at det i verste fall vil medføre bor og tap av sertifikatet», heter det i rapporten.

? Vi kunne kjøpt to sånne båter for 100.000 kroner, sier Michelet i dag.

Også «Sandy Hook» får besøk av skipskontrollen. Sjøfartsinspektør Hermansen gir «Sandy Hook» 56 pålegg.

«Sandsvalen» gjør noen forbedringer, men stikker av fra sjøfartsinspektøren. Neste gang myndighetene ser fartøyet er det på vei inn Isfjorden på Svalbard.

«Under tjenestereise til Van Mijenfjorden med helikopter torsdag 1. juli 1976 ble vi fra helikopteret oppmerksom på en farkost vest for Kapp Linnè (Isfjord Radio) med kurs for innløpet til Isfjorden. Ved kontroll viste det seg å være 'Sandsvalen', noe jeg på forhånd hadde antydet at det måtte være», skriver sysselmannsbetjenten.

Sysselmannen

Da skuta kommer til Longyearbyen dagen etter, møtes den av sysselmannens folk. De reagerer på at Michelet opplyser at han har mønstret på som matros, til tross for at «det er kjent at han har styrmannssertifikat». De nevner dette i rapporten: «Jon Michelet, forlagssjef i Oktober forlag, reise til Svalbard med 'Sandsvalen'.»

Sysselmannen har ikke mye pent å si om «Sandsvalen». «De tar alle typer oppdrag, frakt, transport av personell m.v. Det er kjent at de forlanger kr. 3000,- pr døgn i leie av båt med mannskap.»

«Ellers har det ryktes at 'Sandsvalen' skal få oppdrag for fa. Terratest. som skal begynne oljeboring på Haketangen. Oppdraget skal visstnok bestå i flytting av utstyr fra Sørtangen til Haketangen. Det er videre kjent at 'Sandsvalen' neppe får noen oppdrag for SNSK A/S (Store norske Spitsbergen Kullkompani red. anm.) d.å. Det kan vel ha sin naturlige forklaring når

en ser hva slags folk 'Sandsvalen' bringer opp hit.»

I Orions Belte tar «Sandy Hook» en døgnpris på 5000 kroner, men var man villig til å gå lenger ned. «Gikk vi ned i 3000 var markedet vårt uten knussel», sier hovedpersonen, Tom Jansen.

Kapp Heer

15. juli oppsøker Michelet sysselmannen. Michelet spør om muligheten for å få besøke Barentsburg. Til sysselmannen oppgir Michelet at han ønsker å skrive en bok om «Arbeiderklassen på Svalbard».

Et par dager seinere tar sysselmannen saken opp med den sovjetiske konsulen, Necaev. «Konsulen svarte straks at det på grunn av travle tider ikke var mulig. Svaret ble gitt uten at jeg fikk forståelsen av at konsulen hadde rede på hvem Michelet var», skriver rapportøren.

Michelet forlot Longyearbyen uten tillatelse fra den russiske konsulen. «Sandsvalen» brakte ham til Kapp Laila. Artikkelen kommer på trykk i Klassekampen 17. august. Avisa mobiliserer til 21. august-demonstrasjonene på årsdagen for Sovjets innmarsj i Tsjekkoslovakia.

Michelet skriver: «Vi rodde i land på Kapp Laila ved Colesbukta en kveld med regn lufta.» Han treffer to russere, men tar seg videre aleine til fots mot Kap Heer og Barentsburg. På langt hold ser Michelet helikopterbasen: «Vi studerte basen i kikkerten. Vi har sett noen militærleire i løpet av livet. Det eneste som manglet her var gjerdet rundt, samt uniformerte vakter.»

Han er forsiktig, men får tatt en del bilder. Da bildene offentliggjøres i Klassekampen sammen med Michelets artikkel feier de all tvil til side: Sovjetunionen har en militærbase på Svalbard.

Inn på livet

«J.M. ankom med 'Sandsvalen' 2/7-76. Han var om bord til 22/7», slår sysselmannsbetjenten fast. Han har ikke fått med seg hva som har skjedd, selv om han har hørt rykter om at Michelet har vært i BarentsburgTo uker før Klassekampen offentliggjør artiklene om Kapp Heer-basen, skriver betjenten i rapporten sin: «Det har selvfølgelig vært svært vanskelig å bringe helt klarhet i Michelet?s gjøremål i Longyearbyen. Så vidt vites hadde han ikke opphold av noen varighet hos noen av de fastboende. De mest kjente aktive radikale var bortreist påferie i den aktuelle tiden. Det er kjent at han hadde noen besøk på Huset (Kafeen) (forsamlingshuset i Longyearbyen red. anm.), og at det var en del besøk fra byen på 'Sandsvalen'.»Han noterer hvem som besøker skuta, og drøfter spesielt hvilken rolle formann i Longyearbyen arbeiderforening, Sigve Meland, har.«Jeg synes dog det virker litt unødvendig av Meland å slippe Michelet så nærme inn på livet», skriver sysselmannsbetjenten.22. juli setter Michelet seg på flyet til Oslo. «I forbindelse med nedreisen opplyste Michelet at han måtte reise nedsåpass tidlig p.g.a. en bok han holdt på å utgi. Han har fortalt at forlaget ville forandre noe på manuskriptet før boken gikk i trykken, men det ville han ikke tillate og derfor måtte han ned for å ordne opp i saken», skriver overvåkeren i Longyearbyen.Boka Michelet holdt på å utgi var «Jernkorset». Forandringene i manus ble en stund etter gitt ut med tittelen:«Jernkorset ? kapitlet som ble vekk». «Orions belte» kom ut til jul 1977. Sysselmannsbetjentens rapport ble ikke offentlig før 17. desember 2002, da Jon Michelet fikk mappa si.

Boka og filmen «Orions belte» handler om den lille frakteskuta «Sandy Hook» og mannskapet om bord. De tok oppdrag ved Svalbard, og fikk trøbbel da de så saker de ikke burde ha sett. Virkelighetens «Sandy Hook» het «Sandsvalen». Jon Michelet tok «hyre» på denne skuta sommeren 1976.

Nye brikker av historien om «Orions Belte», kommer til syne i mappa til Michelet fra overvåkingspolitiet. Mappa inneholder 82 dokumenter. Et av dem omhandler Michelets sommerferie i 1976. Michelet var på denne tida forlagssjef i Oktober, han skrev for Klassekampen og overvåkingspolitiet betraktet han som en av «krumtappene i m-l-bevegelsen».

Høsten 1975 hadde han vært i Longyearbyen på reportasjetur for Klassekampen. Nå var han på vei tilbake for å undersøke ryktene han hadde hørt høsten i forveien, om at russerne hadde en base med militære helikoptre ved Barentsburg. Øygruppa er ifølge Svalbardtraktaten demilitarisert område.

Sysselmannen var forberedt på at Michelet skulle komme. «En ømtålig kilde» hadde varslet overvåkingssentralen. 14. eller 15. juni sendte overvåkingspolitiet ut varsel til alle politikamrene og sysselmannen på Svalbard om at Michelet var forsinket.

Sysselmannen får lese teksten i Michelets telegram til de ansatte i Oktober bokhandel i Trondheim: «jon prøver å komme om bord i tromsø, (?) skuta ?sandsvalen? går fra kystenkaia tidlig om morgenen 16.6. beskjeden må overbringes tirsdag kveld eller onsdag morgen. oppdraget er av en viss viktighet. hilsen jon m.»

Den «ømtålige» kilden varsler at Michelets fly ankom Tromsø lufthavn klokka 20.20 søndag 26. juni. «Ømtålig kilde» er de hemmelige tjenestenes betegnelse på en informatør, infiltratør eller provokatør i en overvåket organisasjon.

Skipskontrollen
Dagen før Michelet kommer om bord i «Sandsvalen» i Tromsø har skipskontrollen inspisert skipet, og gitt påbud om kraftige utbedringer. POT blir informert av Tromsø-politiet, og sender melding videre til sysselmannen på Svalbard, politimesterne i Bodø, Hammerfest og Kirkenes.

Pålegget fra skipskontrollen vil ifølge overvåkingspolitiet koste «Sandsvalen» 100.000 kroner. Tjenestemenn i Tromsø-politiet legger turen til kaia. De snakker blant annet med Jon Michelet. «Han ga uttrykk for 'å gi blaffen' i påbudet. Han vil stikke av med båten og regnet med at det i verste fall vil medføre bor og tap av sertifikatet», heter det i rapporten.

? Vi kunne kjøpt to sånne båter for 100.000 kroner, sier Michelet i dag.

Også «Sandy Hook» får besøk av skipskontrollen. Sjøfartsinspektør Hermansen gir «Sandy Hook» 56 pålegg.

«Sandsvalen» gjør noen forbedringer, men stikker av fra sjøfartsinspektøren. Neste gang myndighetene ser fartøyet er det på vei inn Isfjorden på Svalbard.

«Under tjenestereise til Van Mijenfjorden med helikopter torsdag 1. juli 1976 ble vi fra helikopteret oppmerksom på en farkost vest for Kapp Linnè (Isfjord Radio) med kurs for innløpet til Isfjorden. Ved kontroll viste det seg å være 'Sandsvalen', noe jeg på forhånd hadde antydet at det måtte være», skriver sysselmannsbetjenten.

Sysselmannen
Da skuta kommer til Longyearbyen dagen etter, møtes den av sysselmannens folk. De reagerer på at Michelet opplyser at han har mønstret på som matros, til tross for at «det er kjent at han har styrmannssertifikat». De nevner dette i rapporten: «Jon Michelet, forlagssjef i Oktober forlag, reise til Svalbard med 'Sandsvalen'.»

Sysselmannen har ikke mye pent å si om «Sandsvalen». «De tar alle typer oppdrag, frakt, transport av personell m.v. Det er kjent at de forlanger kr. 3000,- pr døgn i leie av båt med mannskap.»

«Ellers har det ryktes at 'Sandsvalen' skal få oppdrag for fa. Terratest. som skal begynne oljeboring på Haketangen. Oppdraget skal visstnok bestå i flytting av utstyr fra Sørtangen til Haketangen. Det er videre kjent at 'Sandsvalen' neppe får noen oppdrag for SNSK A/S (Store norske Spitsbergen Kullkompani red. anm.) d.å. Det kan vel ha sin naturlige forklaring når
en ser hva slags folk 'Sandsvalen' bringer opp hit.»

I Orions Belte tar «Sandy Hook» en døgnpris på 5000 kroner, men var man villig til å gå lenger ned. «Gikk vi ned i 3000 var markedet vårt uten knussel», sier hovedpersonen, Tom Jansen.

Kapp Heer
15. juli oppsøker Michelet sysselmannen. Michelet spør om muligheten for å få besøke Barentsburg. Til sysselmannen oppgir Michelet at han ønsker å skrive en bok om «Arbeiderklassen på Svalbard».

Et par dager seinere tar sysselmannen saken opp med den sovjetiske konsulen, Necaev. «Konsulen svarte straks at det på grunn av travle tider ikke var mulig. Svaret ble gitt uten at jeg fikk forståelsen av at konsulen hadde rede på hvem Michelet var», skriver rapportøren.

Michelet forlot Longyearbyen uten tillatelse fra den russiske konsulen. «Sandsvalen» brakte ham til Kapp Laila. Artikkelen kommer på trykk i Klassekampen 17. august. Avisa mobiliserer til 21. august-demonstrasjonene på årsdagen for Sovjets innmarsj i Tsjekkoslovakia.

Michelet skriver: «Vi rodde i land på Kapp Laila ved Colesbukta en kveld med regn lufta.» Han treffer to russere, men tar seg videre aleine til fots mot Kap Heer og Barentsburg. På langt hold ser Michelet helikopterbasen: «Vi studerte basen i kikkerten. Vi har sett noen militærleire i løpet av livet. Det eneste som manglet her var gjerdet rundt, samt uniformerte vakter.»

Han er forsiktig, men får tatt en del bilder. Da bildene offentliggjøres i Klassekampen sammen med Michelets artikkel feier de all tvil til side: Sovjetunionen har en militærbase på Svalbard.

Inn på livet

«J.M. ankom med 'Sandsvalen' 2/7-76. Han var om bord til 22/7», slår sysselmannsbetjenten fast. Han har ikke fått med seg hva som har skjedd, selv om han har hørt rykter om at Michelet har vært i BarentsburgTo uker før Klassekampen offentliggjør artiklene om Kapp Heer-basen, skriver betjenten i rapporten sin: «Det har selvfølgelig vært svært vanskelig å bringe helt klarhet i Michelet?s gjøremål i Longyearbyen. Så vidt vites hadde han ikke opphold av noen varighet hos noen av de fastboende. De mest kjente aktive radikale var bortreist påferie i den aktuelle tiden. Det er kjent at han hadde noen besøk på Huset (Kafeen) (forsamlingshuset i Longyearbyen red. anm.), og at det var en del besøk fra byen på 'Sandsvalen'.»Han noterer hvem som besøker skuta, og drøfter spesielt hvilken rolle formann i Longyearbyen arbeiderforening, Sigve Meland, har.«Jeg synes dog det virker litt unødvendig av Meland å slippe Michelet så nærme inn på livet», skriver sysselmannsbetjenten.22. juli setter Michelet seg på flyet til Oslo. «I forbindelse med nedreisen opplyste Michelet at han måtte reise nedsåpass tidlig p.g.a. en bok han holdt på å utgi. Han har fortalt at forlaget ville forandre noe på manuskriptet før boken gikk i trykken, men det ville han ikke tillate og derfor måtte han ned for å ordne opp i saken», skriver overvåkeren i Longyearbyen.Boka Michelet holdt på å utgi var «Jernkorset». Forandringene i manus ble en stund etter gitt ut med tittelen:«Jernkorset ? kapitlet som ble vekk». «Orions belte» kom ut til jul 1977. Sysselmannsbetjentens rapport ble ikke offentlig før 17. desember 2002, da Jon Michelet fikk mappa si.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.32