Lørdag 4. mars 2006 Kultur og medier

Ni om islam

Striden rundt karikaturtegningene av profeten Muhammed har skapt debatt verden over. Klassekampen har snakket med personer med ulik tilknytning til islam, og stiller spørsmålene:* Hva har vi lært av karikaturstriden?* Hvordan oppnå vellykket integrering?* Hvordan kan islam kombineres med ytringsfrihet og likestilling?

Truer politisk islam det norske sekulære samfunnet? Ja, hevder Hege Storhaug i Human Rights Service, som åpnet Klassekampens serie om islam i Norge. Serien avsluttes i dag etter to uker. Storhaug får langt på vei støtte av Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali og den franske filosofen Berhard-Henri Lévy, som har undertegnet et opprop mot islam, som vi trykker i dagens avis. Her likestilles trusselen fra islamismen med fascismen, nazismen og stalinismen.

Dette synet har i Klassekampens islam-serie blitt avvist av muslimer som Lena Larsen, Trond Linstad, Iffit Qureshi, Usman Rana og Anne-Sofie Roald. Teologen Oddbjørn Leirvik har hevdet at kulturkampen foregår på tvers av religioner, ikke mellom dem.

Som en avslutning på serien har vi i dag snakket med ni personer med ulik tilknytning til islam. Et fellestrekk er at de mener verdensreligionen islam er i ferd med å bli demonisert i den vestlige debatten etter Muhammed-karikaturene.

Styremedlem i Afrikansk studentforening.

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– At karikaturene fornærmer mennesker og at dette ikke har noe men ytringsfrihet å gjøre. Hvorfor skal man framstille profeten som terrorist når man ikke kjenner ham? Jeg er ikke enig i det en del arabere har gjort – flaggbrenning og så videre. Oppførselen har vært uakseptabel fra begge sider. Men media har stor innflytelse på andre mennesker. Folk vil dømme oss fortere om man tror profeten var en terrorist.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Ved å ha kontakt med minoritetene som bor i landet. Jeg føler Norge har oppnådd god integrering fordi innvandrerne har fått en god velkomst og blitt behandlet bra. Når man opplever det, tenker man at disse menneskene har gode verdier, jeg kan ta med meg noe av dette. Jeg føler meg integrert og trives, men jeg har fortsatt kulturen, tradisjonene og religionen min.

– Hvordan kan islam kombineres med ytringsfrihet og likestilling?

– Folk og regjeringer har misbrukt islam mye. Om man studerer islam, skjønner man at ytringsfrihet og likestilling finnes der i sharia-loven og Koranen. Alle skal søke utdanning og kunnskap, ikke bare menn. Det man forbyr kvinner, det forbyr man også menn. Likestilling, ytringsfrihet og islam er kombinert, men folk vet det ikke.

Nowfel Ben Brahim

Leder for Forum for arabiske og islamske studier ved Universitetet i Oslo, en organisasjon som er kritisk til hvordan islam blir framstilt i media og som vil være med i dialogen mellom den norske og den muslimske kulturen.

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Som muslim har jeg ikke lært noe. Det er ikke nytt for meg at mediene generelt er mot muslimer.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Respekt. Jeg mener mediene viser en periodisk aggresjon mot muslimer – annenhver måned knyttes muslimer til omskjæring og drap. De har ansvar for å forklare folk at det må skilles mellom tradisjoner og islam, men mangler kunnskap. Omskjæring av kvinner er for eksempel ikke en del av islam, jeg hadde ikke hørt om det før jeg leste om det i mediene. Etter kommunismen er islam fienden som blir trakassert, slik Samuel P. Huntington skriver om i «The Clash of Civilizations». Muslimer føler seg ikke hjemme når man opplever at samfunnet er fiendtlig innstilt. De fleste politikere jobber for assimilering heller enn integrering, med mulig unntak for SV og RV.

– Hvordan kan islam kombineres med ytringsfrihet og likestilling?

– Hva betyr likestilling? Når vi blir enige om det, kan vi snakke om likestilling i islam. Kvinner kan bli lærere, leger og så videre, men kanskje ikke ta harde jobber som vil ødelegge helsa deres. På samme måte kan ikke menn få barn og amme. Man har ulike roller. I kristendommen er Eva den som lokker Adam i synden. Kanskje overfører kristne den samme tankegangen på islam?

Saera Khan

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Det er at det ikke skal så mye til – at det er sterke følelser og at religion fortsatt skaper debatt. Vi har også fått bekreftet at islam trenger modernisering.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Gjennom gjensidig dialog og respekt. Å vise respekt gjøres også ved å stille krav. Vi må tørre å ha en åpen fordomsfri debatt uten å være redd for å bli kalt rasister eller liknende.

– Hvordan kan islam kombineres med ytringsfrihet og likestilling?

– Da må menn i det muslimske miljøet komme på banen og støtte sine mødre, søstre og koner i kampen for likestilling. Moderate og konstruktive krefter må delta og få rom i den offentlige debatten.

Ilham Hassan

Informasjonsansvarlig i Somalisk studentforening

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Svaret er enkelt: Man skal være forsiktig med hva man sier og trykker når det er snakk om andres religioner. Dette sårer en milliard muslimer over hele verden.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Gjennom å inkludere dem det gjelder. Det må være dialog mellom innvandrere og myndigheter.

– Hvordan kan islam kombineres med ytringsfrihet og likestilling?

– Det er ikke noe galt i å kombinere ytringsfrihet med islam. Men det finnes enkelte ting islam ikke tillater, som å avbilde Muhammed eller andre profeter. Likestilling er heller ikke problematisk å kombinere med islam. Mange tror muslimske kvinner er undertrykt fordi mediene har en skjev framstilling. Men det står ikke i Koranen at kvinner ikke skal delta i arbeids- og samfunnsliv. Mange har tolket dette feil. Muhammeds siste kone var en aktiv handelskvinne, det er det mange som ikke vet.

Sigurd Skirbekk

Professor i sosiologi

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Vi burde ha lært mye, selv om mange bare tolker konflikten som en bekreftelse på forutinntatte oppfatninger. Vi burde ha lært at religiøse tabuer er en viktig del av mange sivilisasjoner, og at de som bare orienterer seg ut fra en skandinavisk ironi- og fleipekultur ikke har de beste forutsetninger for å forstå andre kulturer, og for så vidt heller ikke alle sider ved sin egen kultur.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Da må vi erkjenne, og ikke benekte, at folk orienterer seg i forhold til til dels svært forskjellige kulturer. De beste eksemplene på en noenlunde vellykket integrering i moderne tid finner vi antakelig i Amerika i perioden for «the melting pot», da immigranter måtte gå gjennom en gradvis amerikanisering, med gradert status etter hvor langt de var kommet i prosessen. Forsøk på å sidestille alle kulturelle ingredienser i den såkalte «salatbollen» fører helst til sosial segregasjon, eller det som er kalt parallellsamfunnet.

– Hvordan kan islam kombineres med ytringsfrihet og likestilling?

– Det er et stort problem som neppe løses innenfor et velmenende UNDP-program, som ser bort fra at ulike kulturer disponerer for forskjellig tilpasning. Det er blitt hevdet at mens det politiske hovedskillet i forrige århundre gikk mellom tilhengere av planøkonomi og markedsøkonomi, vil et hovedskille i det nye århundret gå mellom dem som vil forklare utvikling ut fra universelle politisk-økonomiske lover og de som vil orientere seg ut fra prinsippet «culture matters». Kultur er viktig, men kultur er også foranderlig, og ingen er immune mot dialog.

Yousuf Gilani

Leder Drammen innvandrerråd, er Ap-politiker og har foreslått at Norge skal ha imam-utdanning.

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Jeg tror vi har lært veldig mye. Vi har sett at den muslimske verden ikke er homogen. Majoriteten er åpen for dialog og konstruktive løsninger. Jeg tror også den vestlige verden har fått en påminnelse om at det ikke er rom for å drive gjøn.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Det er ikke noe entydig svar på det, men vi trenger en handlingsplan – som man
følger, ikke som et alibi i skuffen. Som oftest setter stat og kommune ut handlingsplaner uten å høre med innvandrerbefolkningen eller deres talspersoner. Så sier de: Innvandrerne tar ikke del. Men uten kommunikasjon blir integreringstiltak mislykket. Jeg vil understreke at Norge har ikke hatt noen integreringsplan helt fram til slutten av 90-tallet. Da hadde innvandrere vært i Norge i 30 år.

Alfa og omega er språket, så lenge man ikke behersker språket blir det vanskelig å ta del i samfunnet. Men vi trenger en ny forståelse, innvandrere så vel som nordmenn. Assimileringstanken er destruktivt for integreringsprosessen. Mange forbinder integrering med at «de skal bli lik oss», det er helt feil.

– Hvordan kan islam forenes med ytringsfrihet og likestilling?

– Det tror jeg ikke er så problematisk. Islam er for ytringsfrihet, så absolutt – men den skal forvaltes med ansvar og ikke krenke 1,3 milliarder muslimer. Likestillingsprinsippet, der er Koranen og Islam klar: Du skal tilegne deg de lover og normer som er i det samfunnet du bor i. Før 11. september var folk opptatt av hvilket eksotisk opphav du hadde. Nå er man opptatt av om man er muslim. Da blir integreringsspørsmålet borte, for da har du allerede skapt et bilde.

Fakhra Salimi

Leder for MiRA-Senteret

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Det striden rundt karikaturtegningene har vist oss, er at ytringsfrihet alltid må følges av ansvar og etiske normer. I de nye mangfoldssamfunnene er det viktig at vi tar hensyn til hverandre. For det andre har striden vist at en stor del av verdens befolkning bærer på et enormt sinne mot vestlig undertrykkelse. Striden har vist at det er viktig å kjempe mot de moderne formene for imperialisme, fattigdom og undertrykkelse. For om det ikke blir gjort noe med grunnlaget for sinnet, kan det få alvorlige følger.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Det viktigste er et åpent arbeids- og boligmarked, fritt for rasisme og diskriminering.

– Hvordan kan islam forenes med ytringsfrihet og likestilling?

– Når kristendommen har kunnet forenes med likestilling og ytringsfrihet, er det heller ikke noe problem for islam. Utfordringen ligger i hvem som setter premissene for en forening. I dag har islamske stater muligheter for demokrati, velferd, likestilling og ytringsfrihet, men de statene som har islam som sin største religion er også de statene som er dominert av USA og Vesten sine interesser. Politisk islam er en reaksjon på imperialisme.

Susan Rakhsh

SV-politiker

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Vesten nekter å lære at man ikke oppnår noen ting med en imperialistisk holdning og politikk. Jeg er ikke en troende muslim, men det å vise respekt for over en milliard muslimer, er grunnleggende for min forståelse av humanisme og frihet. Den danske regjeringen er like ansvarlig for tapene av liv som de danske imamene.

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Det å blande integrering med religion og religiøs bakgrunn er feil. Muhammed-karikaturene har ikke noe med integrering å gjøre. At den norske regjeringen går til imamer for å løse problemer som tvangsekteskap eller omskjæring, er en veldig feil politikk. Husk at moskeen ikke er plattform for alle innvandrere med muslimsk bakgrunn i Norge. En del av oss har flyktet fra presteskapet.

– Hvordan kan islam forenes med ytringsfrihet og likestilling?

– Likestilling er en moderne problemstilling. Verken islam eller andre religioner kan forenes med likestilling. I islam har kvinner og menn forskjellige posisjoner og status. Menn er overhodet både i privat og offentlig sfære og kvinner er forpliktet til adlyde. Når det gjelder ytringsfrihet, må både Vesten og Østen jobbe med å finne en definisjon. Jeg synes dette begrepet ble misbrukt i forbindelse med Muhammed-karikaturene. Poenget med å trykke tegningene var ikke å bevise at ytringsfrihet er respektert i Danmark.

Skjoldvor Fjeldvær

Assisterende direktør, Integrerings og mangfoldsdirektoratet

– Hva har vi lært av karikaturstriden?

– Vi har sett en demonstrasjon av hvordan media bidrar til polarisering ved evig jakt på ytterpunkter. Mange har også fått en oppvåkning i forhold til verdispørsmål. Nye debattanter er kommet på banen, ikke minst med innvandrerbakgrunn. Det vil bidra til nyansering av diskusjonene, og det er bra!

– Hvordan oppnå vellykket integrering?

– Arbeidslivet er en hovedarena for integrering, både levekårsmessig og sosialt. Nå må arbeidsgivere i Norge vise ansvar og gi kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn jobb! Vi må også fortsette dialogen om verdier og annet på arbeidsplasser, i bomiljøer, idrettsforeninger og på skoler. Nærhet og kunnskap om hverandre øker respekt og toleranse.

– Hvordan kan islam forenes med ytringsfrihet og likestilling?

– Likestilling i betydning likeverd uavhengig av kjønn, religion og hudfarge er en grunnleggende menneskerett, det er også ytringsfriheten. Menneskerettighetskonvensjonen er ratifisert av de fleste land, også muslimske. Hvordan en praktiserer likestilling og ytringsfrihet er en evig relevant debatt. Den føres innen religiøse og sekulære miljøer, men den intern-islamske debatten er lite synlig i norske media.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34