Lørdag 6. mai 2006 Kultur og medier

Vil ta friheten i forsvar

Hans Rustad bruker fire timer hver dag på bloggen sin for å balansere det han mener er venstresidas hegemoni i norske medier.

«En ubestemmelig venstreside og store deler av det etablerte Norge kjenner sympati for totalitære krefter og kaller det frigjøring».

Slik skriver Hans Rustad på internettbloggen «document.no» 20. april i år. Det var like etter at Kåre Wiloch talte den palestinske bevegelsen Hamas' sak på kronikkplass i VG, etter at Trond Ali Linstad skrev en kronikk om Iran som Rustad mener «ikke står noe tilbake for et NS-medlems besøk i Berlin før krigen». Og etter at SV-eren Hallgeir Langeland brukte det belastede begrepet lebensraum i forbindelse med Israel i samme avis.

Denne typen argumentasjon viser at venstresida har gått i allianse med anti-liberale krefter i og utenfor landets grenser, mener Rustad. Hans document.no vil forsvare «politisk frihet», og argumentene hans går igjen hos en rekke «blåbloggere», som på ulikt vis angriper det de mener er en kvelende konsensus i norske medier.

Svikter folket

– Det er et enormt gap mellom elite og folk i dagens Norge, og mediene har mye av skylda. Eliten vil ikke ha dialog med folket, sier Rustad til Klassekampen.

Et ferskt eksempel på tilstanden er den nye Hamas-regjeringen: Mens internasjonale medier er nyanserte, overser Norge i Palestina/Israel-konflikten at palestinerne «forhandler og driver geriljakrig samtidig», mener Rustad.

– Norske Midtøsten-korrespondenter mener det samme alle sammen, de er Israel-fiendtlige, og klynger seg til en moralisme som er uten forankring i virkeligheten. Hadde situasjonen vært at norske medier var for Israel-vennlige, måtte vi som bloggere korrigert den andre veien. Men på venstresida i Norge ser vi en anti-israelisme som minner om antisemittisme, sier han.

– Betyr det at det viktigste er å være motstrøms?

– Poenget mitt er at vi savner opplysning og nyanser, som er oksygenet for en åpen og fri debatt. Kan du ikke si høyt at du er jøde eller støtter Israel, er vi ute og sklir, sier han.

Kom fra venstre

Hans Rustad har selv bakgrunn fra venstresida, var med i SUF i begynnelsen, men «greide aldri å svelge Stalin». Han etterlyser en venstreliberal, frisk og pågående avis. Avstanden mellom aviser som Klassekampen og Aftenposten er forbløffende liten, mener Rustad, som anklager norske journalister for å være intellektuelt late.

– Det er rett og slett for mye enighet. Jeg er alarmert over at man svikter antifascismens verdier og ikke reagerer på antisemittisme, sier Rustad.

Han bruker tre til fire timer daglig til å skrive på document.no, selv om han etter eget utsagn «alltid» er på jobb, leser aviser og bøker.

I sin presentasjon av seg selv skriver document.no at frihet er den grunnleggende verdien alle andre verdier bygger på, en frihet som nå er truet, fordi de tolerante «ikke vil se at de tolererer intoleransen». Rustad står selv for brorparten av innleggene på document.no, men har tre medbloggere, og en uformell rådgivergruppe, et slags redaksjonsråd.

Hvem som sitter der, vil han ikke ut med.

Intellektuell latskap

Etter å ha vært innom VG og Morgenbladet og jobbet som journalist i NTB i 13 år mener Rustad å ha et godt grunnlag for å uttale seg. Norske journalister bruker for lite fantasi og kreativitet for å sørge for variasjon i kildebruk og fortolkningsmodeller, mener han.

– Jeg er 55 år og har fulgt med i norske medier i mange år. Mens kvaliteten på utenlandske medier går opp, går kvaliteten på de norske ned, sier han.

Rustads ideal for document.no er en gjenoppliving av radikalismen fra mellomkrigstida, som han mener var frihetselskende og fanget opp faresignaler i samtida. Han og de andre document-bloggerne kunne etter eget utsagn ha skrevet om saker som ville gitt et mer nyansert bilde av dem selv, men:

– Vi må rykke fram på de alvorlige sakene der våre meninger avviker grunnleggende fra det som kommer fram i mediene. Det betyr ikke at vi er imot fellesskapsløsninger, sier han.

Dannende

Flere andre blogger legger ut linker til document.no, for eksempel liberalkonservative politisk.no og anti-islamistiske rights.no som Human Rights Service står bak. Men Rustad avviser at bloggen hans er del av et nettverk.

– Linkingen er mest fra andre blogger til oss. Det finnes grupper av bloggere som har mer systematiske standpunkter enn oss, som plasserer dem mer på en ideologisk høyreside, men vi faller ikke inn i noen politisk kategori, sier han.

– Det skjer en del rundt tenketanken Civita, magasinet Memo og blogger som politisk.no. Flere av de som blogger der, er på høyresida, men vi har bredere politisk bakgrunn, sier han.

Selv om document.no ifølge Rustad selv har «et par tusen lesere», er blogger på internett en demokratisk metode som gir mulighet til å overprøve de etablerte mediefolkene.

– De har så store egoer at de aldri svarer på brev, og hadde de hatt sjansen ville de nok stengt nettsteder som vårt. Dette er den første mediehenvendelsen vi har fått. Journalister skyr unna folk som mener noe om dem, i god jante-ånd.

Men Rustad er heller ikke tilhenger av en uforbeholden ytringsfrihet: – Jeg er ikke for at man skal kunne si at man vil slå ihjel folk, så jeg mener at ytringsfriheten har noen grenser. For eksempel er benektelse av holocaust en trussel mot levende mennesker i dag.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35