Tirsdag 27. november 2007 Meninger

Spill kort!

Dagens leder

* Sosialantropolog Fredrik Barth, med lange feltstudier fra Afghanistan på 1950-tallet bak seg, holdt lørdag et foredrag for smekkfull sal i Litteraturhuset i Oslo. Han gikk igjennom den spesielle politiske strukturen i Afghanistan, med vekt på situasjonen i de pashtunske områdene. Han ga et bilde av land uten statlige tradisjoner, med skiftende allianser mellom ulike familier og høvdinger. Det afghanerne først og fremst ønsker er et selvstendig liv, uavhengig av statsmakter.


* På grunnlag av disse tradisjonene blir det naturlig for befolkningen å motsette seg det de oppfatter som den sterkeste makten, i dag representert ved amerikanske og andre vestlige militære styrker. Den afghanske befolkningen vil være herrer i eget land, og har aldri akseptert å bli styrt av makter utenfra. De kjemper for å få de fremmede ut, men også for å skape maktbalanse. Barth viste til at afghanerne tradisjonelt ikke forsøker å utrydde fienden. I stedet viser de først makt, for så etterpå å søke kompromisser. I denne situasjonen har Nato-styrkenes offensive militære innsats vært katastrofal. Dess flere sivile afghanere som drepes, dess større blir motstanden. Barth mente Natos og USAs krig mot terror i stor grad antok formen av en utryddelseskrig.


* Barth tegnet et bilde der Taliban på ingen måte er en samlet, landsomfattende enhet. Han mente Hamid Karzai ikke har fått mulighet til å drive en offensiv og lokal alliansebygging. På grunn av USAs og Natos krig er det umulig å gå inn områder med krigshandlinger for å forhandle fram et kompromiss med alle de ulike maktfraksjonene som har noe å si, også innen Taliban. Den offensive krigen mot terror og Taliban, motvirker derfor det nødvendige strategiske spillet for stabilitet. Natos krigføring står på denne måten i veien for en løsning, og styrkene må trekkes tilbake. Fredsforhandlinger må i stedet innledes mellom alle afghanske parter, med sikte på å opprette et styre som har legitimitet. På spørsmål fra salen om de vestlige styrkene bør trekkes ut av Afghanistan, svarte Fredrik Barth nølende: «De bør i hvert fall holde seg i ro i forlegningene, og bare gjøre det de er gode til; spille kort».

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 12.17