Mandag 7. januar 2008 Meninger

Gro-skatt

Dagens leder

* Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland betaler ikke skatt til Norge. Samtidig har hennes og mannens forbruk av helsetjenester de siste åra kostet samfunnet over én million kroner, ifølge Dagbladet. Etter sine år som statsminister i Norge får Brundtland 678.000 kroner i pensjon. Brundtland slipper å betale skatt av sine pensjonsinntekter siden hun flyttet til Frankrike for fire år siden. Årsaken er en skatteavtale mellom Norge og Frankrike fra 1980, som gjør at norske mottakere av statspensjon i Frankrike ikke trenger å betale skatt til noen av landene. Formålet med avtalen er å hindre dobbeltskattlegging mellom de to landene, men når det gjelder statspensjonister hindrer avtalen at de blir skattlagt i det hele tatt.


* Framtredende politikere og organisasjonsfolk mener ifølge NTB at tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland burde ha varslet om det skattefritaket hun nyter godt av som norsk pensjonist bosatt i Frankrike. Lederen i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, sier til VG: «Som en av Norges mest erfarne politikere burde hun tatt affære og gjort Stortinget oppmerksom på denne urimelige ordningen. Det er veldig skadelig for henne å bli oppfattet som nullskatteyter.» Også Frp-leder Siv Jensen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) sier hun burde gjort oppmerksom på det.


* Som norsk statsminister har Gro Harlem Brundtland bygget opp sin kompetanse og sin kulturelle kapital som gjør det mulig for henne å dra inn store summer på konsulentvirksomhet i pensjonisttilværelsen. Derfor er det ingenting som tilsier at hun ikke burde betale tilbake til det norske samfunnet i form av skatt. Finansminister Kristin Halvorsen (SV) vil tette skattehullet. Før jul foreslo Finansdepartementet en flat skattesats på 15 prosent for alle pensjoner som utbetales til personer bosatt i utlandet. Hvis forslaget blir gjennomført, må Brundtland betale 101.000 kroner i skatt årlig. Det er ingen grunn til å vente med å tette igjen dette skattehullet. Folkets ekstra feriedag, «Gro-dagen», ble erstattet av en bedre femte ferieuke. Nå er det på tide med «Gro-skatt».

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 12.23