Onsdag 14. mai 2008 Meninger

Lærdommer

Dagens leder

Krefter i SV i Norge ønsker å lære av Danmark når det gjelder integrering og innvandring, og noen mener SFs leder Villy Søvndal er verdt å lytte til. Vi er enig i at situasjonen i Danmark bør studeres nøye. Den danske situasjonen gir et bud om at venstresida må ta spørsmål om integrering og innvandring svært alvorlig. Det handler om alt fra språkopplæring, sosial dumping, henteekteskap og diskriminering, til skole, trygd, utdanning, gettoisering og arbeidsplasser.


Det avgjørende er likevel at vi forsøker å unngå å komme i samme situasjon som Danmark, der de reelle utfordringene knyttet til integrering er blitt fullstendig infisert og forhekset av en kristenfundamentalistisk, islamofobisk fryktkultur. Debattklimaet i Norge er foreløpig et annet og bedre. En rekke representanter for innvandrerere, minoriteter og religiøse miljøer tar ordet i den offentlige debatten i Norge, uten at de stigmatiseres og mistenkeliggjøres på samme måte som i Danmark.


Et spesielt grelt eksempel på dette er debatten rundt Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid. Fordi hun var muslim og bar hijab, ble hun møtt av så sterke og aggressive reaksjoner at hun ble tvunget til å trekke seg fra rikspolitikken. Og da et utvalg konkluderte med at medarbeidere ved domstolene, også dommere, kan bære hijab, resulterte det i en rasistisk og islamofobisk annonsekampanje uten sidestykke fra Dansk Folkeparti, der bilder av truende domsmenn i burkaer og hijab ledsages av overskrifter som «Med sharialov skal land bygges» og «Underkastelse». Denne kampanjen, og partiets krav om at muslimer skal avsverge deler av Koranen, har fått en bred krets av personer, anført av tidligere utenriksminister Uffe Ellemann-Jensen, til å forfatte et åpent brev der de hevder at det danske samfunnet ikke har opplevd en tilsvarende hetskampanje siden 1930-tallet - og slett ikke fra et stort og innflytelsesrikt parti. Det er i dette politiske debattklimaet den danske SF-leder Villy Søvndal opererer. Så når noen i Norge vil lære av den suksessrike danske politikeren, bør det første spørsmålet være hvordan vi kan unngå å komme i samme situasjon.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.13