Lørdag 24. mai 2008 Meninger

Terrorlovene

Dagens leder

* Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad rykket i forrige måned ut mot de nye terrorlovene som ble vedtatt av Stortinget i 2005 etter initiativ fra daværende justisminister Odd Einar Dørum. Lovendringene kom i kjølvannet av terrorangrepene i USA 11. september 2001 og i Madrid og London i 2004 og 2005.


Qvigstad viste i en kronikk i Aftenposten hvordan politilovens nye paragraf 17 d åpner for at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) - med rettens samtykke - kan foreta en rekke inngrep i folks private rettssfære. Loven åpner blant annet for romavlytting, telefonkontroll, hemmelig ransaking, brev- og e-postkontroll. Qvigstad viser at denne lovbestemmelsen representerer noe helt nytt i Norge, fordi inngrepene kan gjennomføres uten at det foreligger noen mistanke om begåtte eller pågående lovbrudd. Førstestatsadvokaten konstaterer at i og med denne bestemmelsen er Lund-kommisjonens kritikk av PSTs overvåking nå grundig legalisert. Da loven ble vedtatt gjorde man unntak for hemmelige husransakelser av hensyn til Grunnloven, mens døra ble åpnet på vidt gap for romavlytting og kommunikasjonskontroll. Qvigstad spør om Grunnloven forbyr hemmelig ransaking av bolig, mens lovgiveren står fritt til å romavlytte samme bolig eller avlytte telefonene?


* I praksis er domstolen henvist til å spå om faren for terrorattentat eller spionasje. Ifølge Qvigstad ville dette lett sette dommeren i en tvangssituasjon: Dersom retten sier nei og attentatet likevel skjer, vil man nok raskt identifisere «synderen». Sier retten ja, vil dommeren ha sitt på det tørre selv om det verste skulle skje. Man skal ikke ha mye menneskekunnskap, skriver Qvigstad, for å tenke seg hvilket alternativ som framstår som enklest for en dommer. Han advarer mot et rettssystem der dommerne er pålagt å spå om framtida, eller som han tørt formulerer det: «Dommere er neppe bedre til dette enn andre.» Qvigstad har her kommet med viktige innvendinger mot terrorlovene, som for øvrig, som Klassekampen tidligere har påpekt, et et trist minnesmerke over et middelmådig virke av daværende justisminister Odd Einar Dørum.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.13