Onsdag 9. juli 2008 Meninger

Bare en jobb

Dagens leder

* Kaptein Jahn Arvid Svendsen avla nylig en masteroppgave ved Forsvarets stabsskole som gir inntrykk av full forvirring i Afghanistan. I oppgaven forteller norske soldater at jungelen av «private sikkerhetsstyrker» har blitt så uoversiktlig at de flere ganger har vært nære på å åpne ild mot sistnevnte, samtidig som de selv har blitt beskutt av et privat selskap. Situasjonen er todelt: På den ene siden står de afghanske krigsherrenes hærer, som nordmennene beskriver som lite annet enn «organiserte kriminelle», på den andre siden står vestlige selskaper som Blackwater og DynCorp. De vestlige selskapene skal ha opptrådt unødvendig aggressivt overfor afghanske sivile. Til Aftenposten uttalte Svendsen at de private selskapene «har et mer kortsiktig perspektiv» og først og fremst er ute etter å gjøre en jobb og tjene penger.


* Denne typen mål er uforenlig med den offisielle retorikken rundt Natos okkupasjon. Hvordan skal norske styrker bygge tillit i lokalbefolkningen når de ledsages av egenrådige krigsprofitører med «et kortsiktig perspektiv»? De private leiehærene i Afghanistan har i dag 180.000 ansatte, og samrøret mellom dem og norske styrker er langt større enn hva myndighetene hittil har villet innrømme. Utenriksminister Jonas Gahr Støre skal ha blitt evakuert med Blackwaters hjelp, og norske soldater har et operativt samarbeid med DynCorp i Kabul.


* Vi vil i denne anledning minne om at alle profesjonelle soldater, nasjonale og innleide, er et demokratisk problem. Vi sier oss enige med professor Ljubisa Rajic, som i Dag og Tid påpekte at siden vervete soldater før eller siden skal tilbake til et alminnelig liv, er det hos sivilsamfunnet lojaliteten deres ligger. Yrkessoldater har identiteten knyttet til jobben og miljøet, uavhengig av de normene som gjelder i resten av samfunnet. Leiesoldater er enda mer fristilt fra nasjonen og utgjør derfor en særlig trussel. Allerede Machiavelli innså at mye av den politiske ustabiliteten i hans samtid skyldtes opportunistiske condottieri, italienske leiehærer. Vi ber Forsvarsdepartementet legge seg ordene på minnet.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.14