Lørdag 6. desember 2008 Kultur og medier

- Politisk kunstsensur

For første gang overprøver Kulturrådet sine egne fageksperter, og avviser en søknad i strid med deres råd.

- Den eneste forklaringen er politisk sensur, sier Morten Traavik.


Han er både overrasket og oppgitt over at Kulturrådet ikke fornyet støtten til hans pågående prosjekt «Miss Landmine» - i motstrid til anbefaling fra Kulturrådets eget scenekunstutvalg.


Kulturrådet er politisk valgt, mens fagutvalgene skal sikre en kunstfaglig vurdering.


Det er første gang scenekunstutvalget overprøves i denne perioden, og Klassekampen har heller ikke funnet tidligere eksempler på dette. Det er en helt ny opplevelse for medlemmene, som har sittet siden 2004.


Therese Bjørneboe, utvalgsmedlem og teaterkritiker i Klassekampen, er svært overrasket over beslutningen. Hun sier at scenekunstutvalget vil komme med en felles uttalelse om saken over helga.


Utfordrende prosjekt


Søknaden til Kulturrådet gjaldt fortsettelse av «Miss Landmine»-prosjektet i Kambodsja, der det allerede er inngått avtaler med regjeringen og Kambodsjas handikapforbund.


Avslaget står i skarp kontrast til oppmerksomheten Traaviks prosjekt i Angola fikk på Kulturrådets konferanse om «Farlig kunst» i november.


Traavik ble løftet fram som en av de få som maktet å utfordre og provosere politisk, og ble i etterkant framhevet av Tommy Olsson i Morgenbladet og Knut Olav Åmås i Aftenposten som et enslig og enestående eksempel på farlig kunst i dagens Norge.


Internasjonalt format


«Miss Landmine» har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Blant annet er det laget en britiskprodusert dokumentarfilm på Channel 4, og det var nylig et større innslag om prosjektet på Al-Jazeera.


Med et minimalt budsjett har Traavik skapt både scenekunst, film og foto fra to kontinenter. Knut Vollebekk er rådgiver for prosjektet, som hittil har blitt administrert av Traavik alene. Han søkte nå midler til å ansette en produsent for å dele arbeidsbyrden.


- Jeg tror ikke det er mange prosjekter som kan vise til tilsvarende resultater eller framtidige planer med kunnskap, ressurser og nettverk til å operere på en ordentlig måte i et felt der politikk møter kunst, sier Traavik.


Han synes det er oppsiktsvekkende og problematisk at en politisk oppnevnt komité nuller ut et innstilt prosjekt.


- Jeg ser på dette som et lovende stykke politisk teater, som kan kanskje bli et av de mer interessante prosjektene Kulturrådet har begitt seg ut på, sier Traavik.


Kulturrådet fornøyd


Kulturrådets leder Vigdis Moe Skarstein mener de har gjennomført en grundig behandling, men innrømmer at det er uvanlig at man overstyrer faglige innstillinger.


- Man støtter jo vurderingene på det kunstneriske, men rådet må også ta hensyn til andre prioriteringer, sier hun.


Skarstein avviser at det har gått politikk i beslutningsprosessen, men ser at det kan oppfattes slik.


- Det er et dilemma rådet har i mange saker, det å støtte fornyelse av prosjekter som allerede har vært, og det å få inn helt nye prosjekter, sier hun.


- Er dere fornøyd med beslutningen?


- Ja, i den forstand at vi har resonnert oss fram til en vanskelig avgjørelse.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.18