Mandag 20. juni 2005 Innenriks

Aksjonerer mot Fauske-radaren

Forsvarets stasjon Fauske ble i går utsatt for aksjoner fra svenske og finske fredsaktivister. De protesterer mot det de omtaler som en amerikansk-finansiert spionstasjon og frykter Fauske-radaren er tiltenkt en rolle i et amerikansk missilforsvar.

35 svenske og finske fredsaktivister er i Fauske for å protestere mot den norske Etteretningstjenestens lyttestasjon FSTS. De mener radaranlegget Fauske II er betalt av USA og inngår i støttestrukturene for de amerikanske rakettskjold-planene.

I helgen delte aktivistene ut flygeblader i lokalsamfunnet. I går ettermiddag aksjonerte de dessuten direkte mot Fauske-radaren ved å blokkere innkjørelsen til anlegget som huser Fauske-radaren.

Da Klassekampen gikk i trykken i går kveld, hadde politiet foreløpig ikke grepet inn for å stanse demonstrasjonen. Lensmann Petter Grønås beskrev dialogen med Ofog som positiv «så langt» og hadde ingenting å utsette på ungdommene som blant annet spilte teater i den blokkerte innkjørselen til radarstasjonen.

Avviser påstandene

Påstanden om koblinger til USAs rakettforsvarsplaner avvises kontant av norske myndigheter. Likevel har Forsvaret aldri villet gi noen inngående informasjon om hva etteretningstjenesten i Fauske driver med. NRK Brennpunkt sendte i 2002 et dokumentarprogram som slo fast at anlegget hadde spilt en viktig rolle i såvel Falklandskrigen som i den første Gulf-krigen. Etter Gulf-krigen ble etterretningstjenestens folk i Fauske dekorert for sin innsats i all hemmelighet, kunne Brennpunkt avsløre.

Årsaken til dette skal være at stasjonen på Vetan-halvøya utenfor Fauske har spesialisert seg på å snappe opp informasjon fra andre lands kommunikasjonssatellitter. Under Gulf-krigen i 1991 snappet offiserene i Fauske opp informasjon fra russiske spionsatellitter om hvor nedskutte amerikanske piloter i Irak befant seg, slik at de kunne reddes.

Delfinansiert av USA

I budsjettårene 1999 og 2000 skal det amerikanske National Security Agency (NSA) ha bevilget et større pengebeløp for å ruste opp radaranlegget på Vetan. Slik anlegget fremstår i dag, kalles det Fauske II og drives som en del av den norske Etterretningstjenestens baser. Det formelle navnet er Forsvarets stasjon Fauske (FSTF).

I forbindelse med Brennpunkt-programmet uttalte etterretningseksperten Cees Wiebes at oppdateringen av Fauske-radaren ble betalt for av den amerikanske etterretningstjenesten National Security Agency (NSA).

Gruppen som aksjonerte mot Fauske-radaren i går består av 35 svenske og finske aktivister knyttet til nettverket Ofog, som arbeider for å atomvåpenfri verden. Ofog har gjennomført en serie demonstrasjoner og aksjoner mot ulike anlegg i Europa. Sist de var i Norge, demonstrerte de mot Vardø-radaren.

Avviste rakettskjold-forbindelse

Under aksjonen i Fauske er det Ofog-aktivist Frida Klingberg som uttaler seg til media. Hun forteller at demonstrantene lørdag fikk møte med stasjonssjefen som er ansvarlig for Fauske-radaren. Han skal ha avvist anklagene om at Fauske er en amerikansk base som inngår i USAs planer om rakettskjold, og insistert på at samtlige ansatte er norske og inngår i den norske etterretningstjenesten.

- Vet dere noe om radaren har tekniske spesifikasjoner som gjør den egnet til å inngå i rakettskjold-planene, slik det er kjent at radaren i Vardø har?

- Nei, vi har ikke fått noen slik teknisk informasjon. De holder veldig tett om detaljene her. Det meste er hemmelig. Det vi har hørt, er at radaren ble finansiert av USA og vi vet at informasjonen den innhenter blir delt med USA og andre Nato-allierte, sier Frida Klingberg til Klassekampen.

- En lyttestasjon under norsk kontroll

«Stasjonen bidrar til Etterretningstjenestens samlede grunnlag for produksjon av rettidig og korrekt informasjon om aktiviteter og hendelser som angår forhold som er knyttet til spørsmål om vår nasjonale sikkerhet, og sikkerheten til norske styrker i internasjonal tjeneste, innenfor de rammer som gis i Lov om Etterretningstjenesten av 20. mars 1998.» heter det i Etterretningstjenesten egenomtale av virksomheten i Fauske.

Stort mer har ikke norske forsvarsmyndigheter ønsket å si om Fauske-radaren, men det er på det rene at den i alle fall fungerer som en lyttestasjon på elektronisk kommunikasjon.

Forsvarsstabens talsmann Dag Rist Aamodt besvarte i går spørsmål fra Klassekampen rundt finansieringen av Fauske-anlegget slik:

- Det var mange av anleggene som ble bygget i Norge på 50-tallet som var finansiert av Nato eller Nato-land som USA. Når det gjelder eierskapet til Fauske-stasjonen, så kan jeg slå fast at den helt og holdent er norskeid og under norsk kontroll.

Aamodt avviste også fredsaktivistenes beskyldninger om at anlegget er en del av USAs rakettskjoldplaner.

- Det er det ikke. Det kan jeg slå helt fast, sier han.

  Forsvarets stasjon Fauske (FSTS) ligger på Vetan i Fauske kommune i Nordland fylke. Stasjonen ble opprettet i 1952 og inngår i den militære Etterretningstjenesten.

  I følge Forsvaret er stasjonens viktigste oppgave å identifisere og registrere rombasert etterretning og overvåking rettet mot norske landområder og norsk økonomisk sone.

  I perioden 1964 til 1995 besto Forsvarets stasjon Fauske av to selvstendige stasjoner, FSTF I og FSTF II. De to stasjonene fikk nye oppgaver etter Berlin-murens fall. Fra og med 1995 er det kun snakk om en stasjon, FSTF.

  I sin tid inngikk Fauske-radaren i et nettverk av fem radarer som USA hadde interesser i. De øvrige fire radarene var plassert i Tyrkia, Alaska (USA), Pakistan og Japan. I dag er de øvrige radarene lagt ned, mens Fauske-radaren ble oppgradert senest i årene 1999-2000.

35 svenske og finske fredsaktivister er i Fauske for å protestere mot den norske Etteretningstjenestens lyttestasjon FSTS. De mener radaranlegget Fauske II er betalt av USA og inngår i støttestrukturene for de amerikanske rakettskjold-planene.

I helgen delte aktivistene ut flygeblader i lokalsamfunnet. I går ettermiddag aksjonerte de dessuten direkte mot Fauske-radaren ved å blokkere innkjørelsen til anlegget som huser Fauske-radaren.

Da Klassekampen gikk i trykken i går kveld, hadde politiet foreløpig ikke grepet inn for å stanse demonstrasjonen. Lensmann Petter Grønås beskrev dialogen med Ofog som positiv «så langt» og hadde ingenting å utsette på ungdommene som blant annet spilte teater i den blokkerte innkjørselen til radarstasjonen.

Avviser påstandene
Påstanden om koblinger til USAs rakettforsvarsplaner avvises kontant av norske myndigheter. Likevel har Forsvaret aldri villet gi noen inngående informasjon om hva etteretningstjenesten i Fauske driver med. NRK Brennpunkt sendte i 2002 et dokumentarprogram som slo fast at anlegget hadde spilt en viktig rolle i såvel Falklandskrigen som i den første Gulf-krigen. Etter Gulf-krigen ble etterretningstjenestens folk i Fauske dekorert for sin innsats i all hemmelighet, kunne Brennpunkt avsløre.

Årsaken til dette skal være at stasjonen på Vetan-halvøya utenfor Fauske har spesialisert seg på å snappe opp informasjon fra andre lands kommunikasjonssatellitter. Under Gulf-krigen i 1991 snappet offiserene i Fauske opp informasjon fra russiske spionsatellitter om hvor nedskutte amerikanske piloter i Irak befant seg, slik at de kunne reddes.

Delfinansiert av USA
I budsjettårene 1999 og 2000 skal det amerikanske National Security Agency (NSA) ha bevilget et større pengebeløp for å ruste opp radaranlegget på Vetan. Slik anlegget fremstår i dag, kalles det Fauske II og drives som en del av den norske Etterretningstjenestens baser. Det formelle navnet er Forsvarets stasjon Fauske (FSTF).

I forbindelse med Brennpunkt-programmet uttalte etterretningseksperten Cees Wiebes at oppdateringen av Fauske-radaren ble betalt for av den amerikanske etterretningstjenesten National Security Agency (NSA).

Gruppen som aksjonerte mot Fauske-radaren i går består av 35 svenske og finske aktivister knyttet til nettverket Ofog, som arbeider for å atomvåpenfri verden. Ofog har gjennomført en serie demonstrasjoner og aksjoner mot ulike anlegg i Europa. Sist de var i Norge, demonstrerte de mot Vardø-radaren.

Avviste rakettskjold-forbindelse
Under aksjonen i Fauske er det Ofog-aktivist Frida Klingberg som uttaler seg til media. Hun forteller at demonstrantene lørdag fikk møte med stasjonssjefen som er ansvarlig for Fauske-radaren. Han skal ha avvist anklagene om at Fauske er en amerikansk base som inngår i USAs planer om rakettskjold, og insistert på at samtlige ansatte er norske og inngår i den norske etterretningstjenesten.

- Vet dere noe om radaren har tekniske spesifikasjoner som gjør den egnet til å inngå i rakettskjold-planene, slik det er kjent at radaren i Vardø har?

- Nei, vi har ikke fått noen slik teknisk informasjon. De holder veldig tett om detaljene her. Det meste er hemmelig. Det vi har hørt, er at radaren ble finansiert av USA og vi vet at informasjonen den innhenter blir delt med USA og andre Nato-allierte, sier Frida Klingberg til Klassekampen.

- En lyttestasjon under norsk kontroll
«Stasjonen bidrar til Etterretningstjenestens samlede grunnlag for produksjon av rettidig og korrekt informasjon om aktiviteter og hendelser som angår forhold som er knyttet til spørsmål om vår nasjonale sikkerhet, og sikkerheten til norske styrker i internasjonal tjeneste, innenfor de rammer som gis i Lov om Etterretningstjenesten av 20. mars 1998.» heter det i Etterretningstjenesten egenomtale av virksomheten i Fauske.

Stort mer har ikke norske forsvarsmyndigheter ønsket å si om Fauske-radaren, men det er på det rene at den i alle fall fungerer som en lyttestasjon på elektronisk kommunikasjon.

Forsvarsstabens talsmann Dag Rist Aamodt besvarte i går spørsmål fra Klassekampen rundt finansieringen av Fauske-anlegget slik:

- Det var mange av anleggene som ble bygget i Norge på 50-tallet som var finansiert av Nato eller Nato-land som USA. Når det gjelder eierskapet til Fauske-stasjonen, så kan jeg slå fast at den helt og holdent er norskeid og under norsk kontroll.

Aamodt avviste også fredsaktivistenes beskyldninger om at anlegget er en del av USAs rakettskjoldplaner.

- Det er det ikke. Det kan jeg slå helt fast, sier han.

  Forsvarets stasjon Fauske (FSTS) ligger på Vetan i Fauske kommune i Nordland fylke. Stasjonen ble opprettet i 1952 og inngår i den militære Etterretningstjenesten.

  I følge Forsvaret er stasjonens viktigste oppgave å identifisere og registrere rombasert etterretning og overvåking rettet mot norske landområder og norsk økonomisk sone.

  I perioden 1964 til 1995 besto Forsvarets stasjon Fauske av to selvstendige stasjoner, FSTF I og FSTF II. De to stasjonene fikk nye oppgaver etter Berlin-murens fall. Fra og med 1995 er det kun snakk om en stasjon, FSTF.

  I sin tid inngikk Fauske-radaren i et nettverk av fem radarer som USA hadde interesser i. De øvrige fire radarene var plassert i Tyrkia, Alaska (USA), Pakistan og Japan. I dag er de øvrige radarene lagt ned, mens Fauske-radaren ble oppgradert senest i årene 1999-2000.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.24