Mandag 21. desember 2009 Innenriks

- Et arbeidsuhell

VISSTE IKKE: De rødgrønne har vedtatt et budsjett med 30 prosent kutt i støtten til kvinneorganisasjonene uten at noen ansvarlige politikere har vært klar over det.

- Et arbeidsuhell fra en nybegynner.


- Dette er ganske pinlig.


Slik svarer stortingsrepresentant og medlem i familie- og kulturkomiteen Gina Barstad (SV) når Klassekampen gjør henne oppmerksom på at tilskuddspotten som blant annet Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar, Norges Bygdekvinnelag og Norsk Kvinnesaksforening søker drift- og aktivitetsstøtte fra, er kuttet med 31 prosent for 2010.


Det er en relativt liten pott som i 2009 var på 3,7 millioner, og som sikrer livsgrunnlaget til 13 organisasjoner som jobber politisk innen feltene familie og likestilling. For 2010 vil denne potten være redusert til 2,5 millioner.


Ingen begrunnelse


«Arbeidsuhellet» skjedde i forrige uke da Stortinget vedtok budsjettet fra Barne- og likestillingsdepartementet. Budsjettet var behandlet i familie- og kulturkomiteen uten at denne potten var oppe til diskusjon.


- Var du klar over at departementet hadde innstilt på kutt, Gina Barstad?


- Nei jeg var ikke klar over at vedtaket innebar kutt til de organisasjonene. Det har på ingen måte vært min intensjon, og jeg skjønner veldig godt hvis de er sinte og frustrerte, sier Barstad.


Hun er vara for likestillingsminister Audun Lysbakken på Stortinget, og har bakgrunn fra kvinnebevegelsen i Bergen, hvor hun blant annet gjennom arbeid med den internasjonale kvinnedagen 8. mars, har samarbeidet nært med både Kvinnefronten og kvinnegruppa Ottar.


Heller ikke ansvarlig statsråd Audun Lysbakken eller den politisk ledelsen i departementet var klar over kuttene.


- Dette kuttet er ikke blitt påpekt for oss før nå. Den forrige politiske ledelsen lagde budsjettet. Vi har jobbet med det gjennom stortingsbehandlingen, og der har det ikke blitt tatt opp som en problemstilling, sier statssekretær Henriette Westrin til Klassekampen.


- Hva vil dere gjøre med det framover?


- Fram mot budsjettbehandlingen i 2011 vil vi gå igjennom den økonomiske situasjonen til alle organisasjoner som har sin hovedfinansiering gjennom midler fra oss, sier Westrin.


- Bør skamme seg


Klassekampen har forsøkt via kommunikasjonsavdelingen i Barne- og familiedepartementet å få en begrunnelse for kuttet fra noen i embetsverket som har jobbet med budsjettet under den forrige ministeren Anniken Huitfeldt. Vi ble lovet en begrunnelse fra politisk ledelse, men Henriette Westrin hadde ingen begrunnelse å gi.


- Vi har ikke noe mer å si om saken, sier hun til Klassekampen.


Stortingsrepresentant Gina Barstad sier til Klassekampen at «det hadde vært veldig fint om kvinneorganisasjonene selv visste at det kom et kutt.


- Men jeg tar gjerne et møte med dem også i etterkant. Jeg regner med at de har nummeret mitt, og døra mi står alltid åpen for kvinneaktivister, sier Barstad.


Klassekampen ble varslet om kuttet av leder i Norsk Kvinnesaksforening Torild Skard og leder av Kvinnegruppa Ottar, Ane Stø, som begge hadde oppdaget dette etter at budsjettet var vedtatt. Så ringte vi Kvinnefronten. Der kom nyheten som julekvelden på kjerringa.


- Jeg er helt sjokkert. Dette er virkelig utrolig, sier talskvinne for Kvinnefronten Torild Nustad.


Hun er overrasket over at de rødgrønne gjør dette kuttet samtidig med at de har satt lik lønn for likt arbeid på agendaen.


- Det er kvinnebevegelsen som har drevet fram kvinnepolitiske reformer. For å få gjennomført en likestillingspolitikk, må kvinnebevegelsene være sterke, sier Nustad.


Hun mener Lysbakken må gå hjem og skamme seg.


- Han bør sørge for at millionen, og vel så det, kommer på plass, sier Nustad.


Menn og fedre


Torild Skard leder landets eldste kvinneforening, Norsk Kvinnesaksforening, som fylte hundre år i år. I fjor mottok de 165.000 kroner i driftsstøtte. Mye tid og penger har gått med på å arrangere jubileum. Skard skulle ønske de hadde blitt varslet om at det kom et kutt.


Det var ikke lett å lese av budsjettposten at kuttet ville komme, fordi det ikke står noe om det i teksten. Noe av det som er nytt siden i fjor, er at det skal bevilges penger til en tiltaksplan for likestilling, levekår for lesbiske og homofile og vold i nære relasjoner i samarbeid med Sametinget. Muligens er det utgifter til dette tiltaket som har gått ut over kvinneorganisasjonene.


- Jeg synes det er utrolig nedslående at en rødgrønn regjering, som mener det er viktig å ha en aktiv offentlig likestillingspolitikk og aktive kvinneorganisasjoner, skjærer ned på bevilgningen til den eneste faktiske alminnelig bevilgningen for kvinnesaksorganisasjonene. Det blir desto mer uforståelig når man ser på den samme posten at støtten til menns arbeid for likestilling ikke er beskåret, sier Skard til Klassekampen.


Støtten til Reform - ressurssenter for menn økte i 2008, og denne økningen har fortsatt og vil fortsette også i 2010.


Ane Stø i Kvinnegruppa Ottar reagerer også på prioriteringen.


- Likestilling handler visst ikke om kvinner lenger. Det handler om menn og fedre. Det er nesten sånn at hvis fire mannfolk går sammen og lager en nettside om at mødre er noe herk, så får de to millioner, sier Stø, som i 2007 troppet opp på daværende likestillingsminister Karita Bekkemellems kontor med knapper og glansbilder for å vise hvor lite fornøyd de var med det lave driftstilskuddet.


- Det må vi vurdere å gjøre igjen, sier Stø.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.30