Torsdag 18. mars 2010 Meninger

Rasisme

Dagens leder

* Rapporter om økt antisemittisme og mobbing av jødiske barn i norsk skole er urovekkende og gir grunn til bekymring. Selv om mye tyder på at økningen i antisemittisme er en del av en generell negativ trend, der etnisk tilhørighet, religion og legning i større grad benyttes til å stigmatisere og sjikanere ungdom imellom, har antisemittiske utsagn en spesiell plass i vårt samfunn. Vi har et særlig ansvar for å bekjempe antisemittisme, tatt i betraktning den behandlingen jøder i Norge og Europa har vært utsatt for, og ikke minst med tanke på arsenalet av konspirasjonsteorier som har blitt spunnet rundt jødene. De feilaktige framstillingene har gjort jødene til en særlig utsatt gruppe, fordi nye generasjoner så lett kan få tilgang til et forkvaklet teoretisk grunnlag for en ny antisemittisme. Når nye generasjoner i økende grad trekker på erfaringer fra land uten samme historie som oss, øker også skolens ansvar for å bevisstgjøre ungdom.


* Det kan heller ikke være særlig tvil om at antisemittismen henter næring fra reaksjonene på Israels politikk overfor palestinerne. Det er, ikke minst for norske ungdommer med bakgrunn fra Midtøsten, umulig å forstå verdens unnfallenhet overfor den israelske staten og deres systematiske brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Vi skal ikke på noen måte forsvare at jøder i Norge holdes ansvarlige for Israels politikk. Likevel er det neppe tvil om en årsakssammenheng mellom denne politikken og den økende antisemittismen blant ungdom i europeiske land.


* Det er imidlertid meningsløst når Frp forsøker å holde israelkritikere ansvarlige for antisemittisme. Frps Solveig Horne sa i Stortinget i går at partiet SV med sin «navlebeskuende kritikk og stigmatisering av Israel» var med på å fremme antisemittisme i Norge. Det er grov kost fra et parti som ellers har bidratt til et forrået samtaleklima i Norge. At antisemittisme skulle få næring fra rettmessig kritikk av Israel gir ikke mening - snarere er det trolig gapet mellom rapportene fra de okkuperte områdene, og de politiske reaksjonene, som bidrar til antisemittismen. Horne sender et signal om at norske jøder har ansvar for Israels politikk. Det er en bjørnetjeneste overfor jødiske barn i norske skoler.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.33