Torsdag 18. mars 2010 Innenriks

Gir refs til norsk praksis

DISKRIMINERING: Prøveordningen med «frivillig» underlivsundersøkelse kritiseres av USAs utenriksdepartementet i ny rapport. Fra nyttår ble ordningen utvidet.

Det amerikanske utenriksdepartementet har satt ordet «frivillig» i anførselstegn når de i sin årlige landrapport om menneskerettighetssituasjonen i Norge omtaler underlivsundersøkelsene av jentebarn fra land der kvinnelig omskjæring er 30 prosent eller mer. I all hovedsak dreier dette seg om afrikanske land, og det bekymrer amerikanske myndigheter at foreldre med afrikansk bakgrunn føler seg stigmatisert på grunn av dette. De stiller også spørsmålstegn ved hvor frivillig dette egentlig er, når tidligere barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt har uttalt at barnevernet kan gripe inn dersom foreldrene ikke sender barna sine til undersøkelsen.


«Racial profiling»


Den årlige rapporten fra amerikansk UD beskriver menneskerettighetssituasjonen i 194 land i verden. Norge har tidligere fått kritikk for at norsknigerianske Obiora døde i politiets varetekt og at norsk-somaliske Ali Farah ikke ble tatt med til Legevakten av ambulansepersonalet.


I år løfter de fram problemområdene «racial profiling», vold mot kvinner og menneskehandel i den ti-siderslange rapporten.


Begrepet «racial profiling» viser til praksisen med at enkeltpersoner plukkes ut til for eksempel politikontroll på bakgrunn av hudfarge, noe USA mener at foregår i Norge. De baserer seg her på rapporter fra norske frivillige organisasjoner, for det finnes ingen offisiell statistikk på i hvilken grad politiet stopper mennesker med mørk hudfarge hyppigere enn andre. Amerikansk UD omtaler ikke underlivsundersøkelsene direkte som racial profiling, men de tar det opp som et eget tema under overskriften «national/racial/ethnic minorities»


Har skapt stor uro


Klassekampen har tidligere skrevet om stor uro i somaliske miljøer som følge av de såkalte frivillige undersøkelsene. Allerede før de ble innført, først i Lier, Drammen og i enkelte bydeler i Oslo, var det stor motstand. Foreldre med somalisk bakgrunn reagerte på at barnevernet kan gripe inn dersom de ikke sender barna til undersøkelse. Vi snakket med flere somaliske mødre som følte seg rettsløse, og som hadde erfaringer med at barnevern og politi hadde grepet inn på bakgrunn av bekymringsmeldinger. Ved et tilfelle gikk politiet til aksjon mot en somalisk familie på bakgrunn av en anmeldelse om mulig utført omskjæring fra Human Rights Service (HRS). Mor og mannen ble pågrepet av politiet, og de tre døtrene - en på 15, en på 7 og en på et halvt år - ble tatt hånd om av barnevernet og sendt til Ullevål universitetssykehus for underlivssjekk. Undersøkelsene på Ullevål viste at de to yngste jentene ikke var omskåret. Den eldste var omskåret i Somalia, før hun fikk familiegjenforening.


Bergens Tidende skrev i fjor sommer om et liknende tilfelle, der et somalisk foreldrepar ble fengslet på grunn av mistanker om at de hadde kjønnslemlestet sine barn. Mens foreldrene satt i fengsel, ble barna undersøkt ved Haukeland Universitetssykehus som konkluderte med at jentene ikke var lemlestet. En av Norges fremste eksperter på kjønnslemlestelse har ifølge Ny Tid gått imot både underlivskontrollen og at barnas kjønnsorgan skal dokumenteres på film.


Til Klassekampen beskrev Sand tiltakene som «massehysteri»:


- Hvorfor fokuseres det ikke mer på foreldrene? Er det riktig at barn på bakgrunn av farge og etnisitet havner i en slik gruppe? Dersom noen omskjæres, er det foreldrene som gjør noe galt, da må foreldrene innkalles til regelmessige møter. Man kan ikke kollektivt undersøke alle barna.


Foreningen for somaliske kvinner og barn påpekte i et brev som gikk til ansvarlige myndigheter at undersøkelsene kan virke mistenkeliggjørende og stigmatiserende og være i strid med menneskerettighetene. De foreslo heller at politi og barnevern skal informere foreldre om at omskjæring av jenter er forbudt, og at de skriver under på at de vil respektere denne. Foreningen ønsket også at utenriksstasjonene må informere om norsk lov i forbindelse med innvandring til Norge.


Til tross fra store protester i miljøene dette gjelder, ble ordningen med frivillige undersøkelser utvidet til å gjelde hele landet fra og med i år.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.33