Lørdag 27. mars 2010 Innenriks

- Prosjektet mangler sprut

Tungt: Det rødgrønne prosjektet mangler sprut, innrømmer SV-leder Kristin Halvorsen.

- Jeg synes det går trått om dagen. Jeg synes vi jobber mye, får til mye, men får for lite uttelling.


Det skal Kristin Halvorsen, SV-leder gjennom 13 år, ha sukket overfor sine partikolleger under sentralstyremøtet for nærmere tre uker siden, ifølge flere SV-kilder Klassekampen har vært i kontakt med.


SV-lederen er kjent for å holde kortene tett til brystet og ikke dele sine tanker med hvem som helst. Halvorsens hjertesukk har imidlertid blitt spredt blant SV-ere, som har tolket dette som en antydning om at Halvorsen vil gå av som leder i 2011.


Dette avviser Halvorsen på det sterkeste.


- Det er en utenkelig tanke å diskutere om jeg skal ta gjenvalg eller ikke på et sentralstyremøte, sier Halvorsen, som synes det er svært spesielt at det forekommer «forvrengte lekkasjer» fra et sentralstyremøte.


- Kan du forstå at det er blitt tolket på denne måten?


- Nei, absolutt ikke.


Rødgrønn gnist mangler


Halvorsen understreker at sitatet er hentet fra en innledning om den politiske situasjonen.


- Jeg inviterte til en ærlig debatt om den politiske situasjonen. Det er min oppfatning om at det ikke er en høyrebølge på gang, men at det rødgrønne prosjektet mangler sprut og ikke viser tydelig retning. I SV må vi sjøl vise fram tydelige solidariske prosjekter og få opp konflikt med høyresida. Velgerne må få se hvorfor de har bruk for et sterkt SV.


- Vil du gå av i 2011?


- Jeg har nettopp fått en ny, spennende og viktig jobb og er topp motivert. Hva jeg svarer en ny valgkomité, avgjør jeg når de spør til høsten.


Halvorsen har tidligere gitt uttrykk for at en ny periode både som finansminister og partileder ville være svært krevende. Etter at hun satte seg i stolen som Norges kunnskapsminister, tok hun seg da også en time out, for å sette seg inn i sitt nye område. SV-ere Klassekampen har snakket med, forteller at Halvorsen både har gitt uttrykk for at hun har vært svært sliten, og også framstått slik, siden valget i fjor høst.


Samtidig påpeker enkelte at Halvorsen har utstrålt ny motivasjon på nyåret, og at hun mest sannsynlig fortsatt er i tenkeboksen med tanke på om hun skal gå eller sitte enda to år, fram til 2013.


- En skal ikke legge for mye i dette sitatet, sier en SV-er i sentralstyret.


Lederkamp i gang


Den uavklarte ledersituasjonen dominerer i dag samtalene blant SVs strateger. Nestleder og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken kniver i toppen mot Bård Vegar Solhjell, som også er nestleder, og er dessuten partiets parlamentariske leder.


SV-kilder gir klart uttrykk for at et SV under Solhjell og Lysbakken vil være to vidt forskjellige partier. De er begge godt skolerte for stillingen, med bakgrunn både i storting, regjering og partiapparat.


Fordi de to nestlederne betraktes som fløykandidater i SV, er imidlertid rommet åpent også for såkalte kompromisskandidater. Her kan Heikki Holmås og Inga Marte Thorkildsen, begge med flere perioder bak seg i Stortinget, få sin sjanse.


Enkelte peker også på stortingspolitiker Karin Andersen, som berømmes for sin integritet, kunnskap og erfaring.


Utfordrere til høyre


Lederstriden har kommet til det punkt at SV-ere ikke lenger tolker politiske utspill først og fremst som sakspolitikk, men like mye som posisjonering fram til det mulige lederskiftet i 2011.


I et slikt lys tolkes for eksempel Heikki Holmås iver etter å diskutere hijabforbud i barneskolen og støtte til trykking av Muhammed-karikaturer. I samme lys tolkes Bård Vegar Solhjells aktiviteter etter at han for kort tid siden kom tilbake som parlamentarisk leder etter å ha vært hjemme på pappaperm. Hvor suksessfulle utspillene ansees å ha vært, varierer med SV-erens ståsted i partiet.


På tross av at sentrum-høyre-kandidater har tradisjon for å bane seg vei til topps i SV, tyder mye på at dagens venstrefløykandidat, Audun Lysbakken, kan trekke det lengste strået. Som en SV-topp sier:


- Solhjell og Holmås sine utspill bærer preg av at de er utfordrere. Og slik tror jeg også at de oppfatter seg selv.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.33