Fredag 16. april 2010 Kultur og medier

Bokbransjen raser mot SV

Lars Egelands forslag om å innføre en flat kulturmoms setter sinnene i kok i bokbransjen. - Dette kan knekke bransjen, sier Anne Oterholm.

«Momsfritak er i realiteten en støtte til triviallitteraturen forlagene gir ut».


Dette sitatet fra SVs finanspolitiske talsmann, Lars Egeland, vekker sterke reaksjoner både hos bokhandlere, forfattere og forleggere. Det var i Klassekampen i går at Egeland gikk ut med et forslag om å innføre en flat kulturmoms.


Bakgrunnen for forslaget er blant annet ebokas inntreden på det norske bokmarkedet. Men istedenfor å tilgodese eboka med momsfritak på linje med ordningen på papirbøker, vil altså Egeland gjeninnføre moms på andre kulturprodukter. Grunnen til det er blant annet at bokhandlerne og forleggerne ikke ivaretar sitt kulturelle ansvar i tilstrekkelig grad, mener Egeland.


Men styreleder i forleggerforeningen Geir Berdahl, mener tvert imot at Egelands forslag vil føre til enda mer kommersialisering av bokbransjen.


- Flat moms vil ramme bokhandelleddet fordi det vil føre til dyrere bøker. Det vil igjen gi mer kommersielle lister fra forlagenes side. Jeg synes det er rart at dette kommer når bransjen står foran en så uforutsigbar framtid, spesielt når det har vist seg såpass fruktbart med momsfritak.


- Egeland mener at bokbransjen ikke har utført sine kulturelle forpliktelser. Hva er din kommentar?


- Det er et kommersielt press på bransjen. Men norske bokhandler er ikke så dårlige, og Egelands forslag vil føre til ytterligere kommersialisering. Med dette vil han gjerde inn den seriøse litteraturen. Jeg håper utspillet er Egelands eget, og ikke SVs. Da vil de miste velgere.


Etterlyser dokumentasjon


Randi Øgrey leder Den norske bokhandlerforeningen. Heller ikke hun tar til seg kritikken fra Egeland, og stiller spørsmål ved hvor godt fundert den er.


- Slike debatter bør forholde seg til fakta. Og den store bokbransjeevalueringen Telemarksforskning gjorde for Kulturdepartementet i fjor, viser tydelig at bokhandlerne oppfyller samfunnskontrakten i bokbransjeavtalen. Egeland må dokumentere det han sier, uttaler hun.


Øgrey er opptatt av at kulturpolitikken må ta hensyn til at bokbransjen står overfor store utfordringer. Blant annet har bokhandlene vært gjennom en nedbemanning på 20 prosent, hevder hun.


- Likevel har vi kjempehøye tall både på lesing og kjøp. Jeg må si at jeg er overrasket over at finanspolitikken styrer kulturpolitikken i SV. Etter mitt skjønn må dette være brudd med alt det SV tidligere har stått for med hensyn til bevaring av norsk språk.


- Hvilke konsekvenser vil det ha om Egeland får gjennomslag for dette forslaget?


- Jeg har ikke så veldig lyst til å male fanden på veggen. Men det skal ikke selges mange færre bøker i Norge før det fantastiske bokhandlernettet vi har, er truet. Det vil også åpenbart føre til mer kommersialisering, og jeg synes det er veldig rart at SV ønsker dette.


- Knekker bransjen


- Dette ser ikke bra ut. Å innføre kulturmoms nå - det er det verst tenkelige tidspunktet for en bransje i press. Vi står foran viktige omstillinger, og om noen nå tar de marginene som finnes, knekker hele bransjen, sier Anne Oterholm, Forfatterforeningens leder. Hun var selv til stede under finanskomiteens høring tirsdag denne uken, og holdt noen minutters innledning om hvordan spørsmålet om momsfritak for ebøker ser ut fra forfatternes ståsted.


- Jeg ser at Egeland er kritisk til noe av det som skjer i bokbransjen, og at man ikke er god nok til å vise fram bredden. Den kritikken deler også vi. Men den kommersialiseringen vi ser i bokhandlene i dag, har faktisk vært villet av myndighetene.


Om bokhandler skal overleve i framtida, er bokhandlene nødt til å være gode faghandler og kunne fungere som kulturelle møteplasser. Det er en utfordring - moms eller ikke - mener Oterholm.


- Men om man sørger for at bøkene blir åtte prosent dyrere, er det i hvert fall sikkert at stablene med bestselgere blir høyere, og bredden får det enda vanskeligere.


- Boka holder stand


- Vi kan godt diskutere kulturmoms, men det må i så fall være med et mer langsiktig perspektiv, sier Bjarne Buset, som er informasjonssjef i Gyldendal. Han mener at når bokbransjen er i en så kritisk fase som den er med tanke på utviklingen av ebøker, er momsfritak desto viktigere.


- Når markedet flytter over fra papirboka til eboka, kommer ikke dette til å utgjøre noe tap for staten.


- Hvor mye vet vi om denne overflyttingen fra papir til digital?


- Det er jo lite vi kan vite helt sikkert. Men det eneste stedet i verden eboka har tatt av så langt, er i USA. Og selv om eboksalget vokste med 300 prosent der i fjor, utgjør det salget likevel bare én til to prosent av det totale bokmarkedet. Etter hvert vil nok eboka kannibalisere papirbokmarkedet, men jeg tror det går lang tid før eboka tar mer enn fem, seks prosent av det totale salget.


- Lars Egeland mener at dere i bokbransjen ikke har gjort nok for å oppfylle bransjeavtalens krav til spredning og tilgjengeliggjøring av litteraturen?


- Jeg er veldig uenig. Jeg kan forstå at enkeltforfattere som føler at deres bøker ikke blir utstilt er skuffet over det. Men bransjen har bygd kraftig ut bokhandlene, og store undersøkelser viser at boka holder stand. Den lever, og det er bransjens fortjeneste. At noen bestselgere tar kaka til enhver tid, er bare slik verden er skrudd sammen. Det var ikke noe mindre stabelsalg på Bjørnsons og Undsets tid, for å si det sånn.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.34