Torsdag 22. april 2010 Kultur og medier

- Stalinisme i Frp

Tar grep: Frp sentralt vil stramme inn reglene overfor utmeldte som vil inn i partiet igjen. - Kanskje er det grunn til å snakke om stalinisme igjen, sier utmeldte Henning Kolstad.

Fremskrittspartiets partiorganisasjon har fått nok av at tillitsvalgte og folkevalgte som melder seg ut av partiet, søker seg inn i igjen etter kort tid.


Nå foreslår generalsekretær Erland Vestli å gjøre regelverket enda strengere enn det allerede er.


Det skal ikke lenger være nok at lokallag og fylkesstyre ønsker en utmeldte tillits- eller folkevalgt tilbake etter at valgperioden har utløpt. Nå vil generalsekretæren legge til at ikke mindre enn to år må ha gått før den utmeldte kan tas inn i varmen igjen.


- (...) man registrerer økende interesse for gjenopptak av medlemskap for aktivt utmeldte, skriver generalsekretær Vestli i sin begrunnelse.


Frp ikke liberalt


Fremskrittspartiet har den siste tida vært rammet av utmeldingsskred, blant annet i Bærum. Fire av de 15 som meldte seg ut av Bærum Frp, representerte inntil for en måned siden partiet i kommunestyret. Disse fire vil bli omfattet av det nye regelverket, og vil ikke kunne søke om medlemskap etter lokalvalget neste år.


En av de utmeldte, kommunestyrerepresentant Henning Kolstad, synes generalsekretærens forslag til innstramming er alt for rigid.


- Frp er ganske hardhendt i disse domsavsigelsene som de har av og til. Tidligere har vi brukt ordet stalinistisk om Frp. Kanskje er det grunn til å snakke om det igjen, sier han.


Nå mener han landsmøtet må si nei til forslaget.


- Jeg synes landsmøtet bør myke opp vedtektene. Frp er avhengig av å framstå som et liberalt parti, også innad i måten man behandler egen medlemsmasse på.


- Dette innebærer en større grad av sentralstyring?


- Nettopp. Dette er jo stikk i strid med det Frp jeg meldte meg inn i for 30 år siden. Jeg ville ha et parti som var liberalt, der det var høyde under taket, der det var mulig å være litt rabiat uten at det gikk utover medlemskapet, sier han.


Personstrid


Kolstad sitter selv sin siste periode i kommunestyret og planlegger ikke å søke nytt medlemskap i Frp. Han ser likevel ikke bort fra at andre utmeldte i Bærum vil ønske seg tilbake.


- Hovedårsaken til utmeldingen er ikke politisk uenighet, men måten Bærum Frp drives på, vedtektene som binder kommunestyregruppen og personstridigheter. Hvis personstridighetene blir overkommet, ser jeg ikke bort fra at folk vil melde seg inn i igjen.


- Har noen allerede søkt gjenopptak?


- Nei, og det er på grunn av det strenge regimet som vi har. Det er utelukket. Men jeg tror bortimot alle synes det var synd å melde seg ut.


Pekefingerparti


Anne-Gerd Steffensen ledet Frps tidligere Frps gruppestyre i Bærum. Nå leder hun den utmeldte og uavhengige gruppa på fire.


- Jeg er ikke overrasket over noen ting når det gjelder Frp, sier hun når hun hører om generalsekretærens forslag.


- Det har bare tatt av. Det partiet er kjempegode på, er å komme med pekefingre alle veier.


christiane@klassekampen.no


«Frp er ganske hardhendt»


henning kolstad, utmeldt Fra frp


«Det partiet er kjempegode på, er å komme med pekefingre alle veier»


anne-gerd steffensen,


utmeldt fra Frp

Artikkelen er oppdatert: 23. oktober 2013 kl. 09.30