Fredag 18. juni 2010 Meninger

Frps frekkhet

Dagens leder

* Utstyrt med DNAs valgplakat fra 1955, med bilde av Einar Gerhardsen og teksten «Resultatene er det som teller», gikk Siv Jensen til fullt frontalangrep på regjeringen under Frps pressekonferanse i går. Også plakaten med «Vi bygger framtidens Norge» bruker Frp til når de vil framstille seg selv som nasjonsbyggere og Arbeiderpartiet som de som bygger nasjonen ned. Det det handler om, er forfallet i veinettet, jernbanen (!), offentlige bygg og vann- og avløpsnettet. Derfor vil Frp i dag legge fram forslag om å be regjeringen lage en plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Det høres i seg selv fornuftig ut, men det virker litt snodig at Frp vil ha en plan, samtidig som partiet slakter Nasjonal transportplan som styringsinstrument fordi det bare er en plan, og ikke konkret handling.


* Vi skal ikke kritisere Frp for ikke å kunne vise til resultater av egen politikk - selv om det da er litt rart å bruke Gerhardsens 1955-slagord. Derimot er det grenseløst frekt å i det hele tatt lansere ideen om at de bærer arven videre fra Einar Gerhardsen. Frp har fra sin spede fødsel som Anders Langes Parti (ALP) vært den ivrigste agitatoren mot skatter, avgifter og offentlige inngrep, og har vært den viktigste bremseklossen for å prioritere offentlig velferd. Det har også rammet statens, kommunenes og fylkeskommunenes tilgang på penger og arbeidskraft til å ruste opp veier, jernbane (som Frp alltid har gått imot å bruke penger på), offentlige bygg og vann- og avløp. Ikke én gang har Frp sagt at vi må løfte i flokk for å få den velferden og den infrastrukturen vi ønsker. De vil bare forsyne seg i det overflødighetshornet de tror oljefondet er.


* Slik er det selvsagt ikke. Norge er som andre industriland i en situasjon der en liten arbeidsstyrke skal bære et stort antall eldre. Det skal og bør vi klare med felles innsats


og en solidarisk velferdsstat. Vi er enige i at vedlikeholdet av infrastruktur og velferd er for dårlig, og at det bør prioriteres høyere. Men det kan ikke skje samtidig som Frp skal få sine skatteletter. Det er en rå bløff fra Siv Jensens side at partiet kan få til begge deler på en gang. Frp er ingen arvtaker etter Einar Gerhardsen. De må tåle å bære på Anders Lange en stund ennå.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.35