Tirsdag 27. juli 2010 Meninger

Dommen

Dagens leder

* Så er det endelig klart: Røde Khmers fengselssjef «kamerat Duch» er dømt til 35 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten. Siden han allerede har sittet i fengsel mange år, må han bare sone 19 av dem. Det er det en del som synes er for lite. Vi gleder oss uansett over at en person som står ansvarlig for tortur og henrettelse av opptil 14.000 mennesker endelig blir stilt til ansvar, og får sin dom. Dommen må også leses som en del av en langsiktig prosess der kambodsjanerne gjør seg ferdig med et trist kapittel i landets historie. En nødvendig forutsetning for å som samfunn kunne forsone seg med fortida, og gå videre, er at man erkjenner forbrytelsene som er begått. Det er selvsagt umulig i så store historiske prosesser som Røde Khmer-regimet var, å domfelle alle som har vært involvert. Ei heller er det ønskelig. Men desto viktigere er det at de øverste ansvarlige behandles som nettopp det - ansvarlige. Det er derfor gledelig at også flere i den politiske ledelsen vil komme for retten framover.


* Forhåpentligvis kan rettsprosessen i Kambodsja også bety at også norsk politikk kan legge hele Røde Khmer bak seg. For de av oss som ble politisk bevisste på venstresida etter 80-tallet har deler av ytre venstres ulykksalige svermeri for Pol Pot og hans morderiske regime framstått for det første som uforståelig, for det andre som pinlig, og for det tredje som fjern fortid. At noen hadde et naivt og idylliserende forhold til Kambodsja (og andre land) er et av de mindre hyggelige aspektene ved også denne avisas historie. Men det er nettopp det: Historie, og ganske gammel historie etter hvert. Det har derfor vært ganske så absurd når vi som knapt var født da Røde Khmer satt ved makta, har måttet stå skolerett for foreldrenes synder. Vi får håpe at det nå snart hører fortida til.


* Dagens venstreside består av folk som tar avstand fra morderregimer. De som trådte feil tidligere har til det kjedsommelige gjort avbikt. Enkelte ønsker å benytte Kambodsjas historie til å for evig skandalisere venstresida. Det vil vi ta avstand fra. Ofrene på dødsmarkene fortjener bedre enn å bli gjort til statister i hjemlige politiske brytekamper.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.36