Mandag 2. august 2010 Innenriks

Frp vil se til Estland

SER TIL ØST: Frps Jørund Rytman mener Norge bør lære av den økonomiske politikken i Estland. - Absurd, svarer estisk professor.

- Estland er et av de landene Norge absolutt har noe å lære av. Det er kanskje mitt politiske favorittland, sier Frp-politiker Jørund Rytman til Klassekampen.


Rytman er initiativtaker til foreningen Estlands venner på Stortinget, en forening som mindre enn et år etter oppstarten er nesten like stor som det tradisjonsrike Israels venner.


Rytman mener Estland er et frihetens fyrtårn i østeuropeisk sammenheng.


- Man kan selvfølgelig ikke sammenlikne Estland med Norge, men i østeuropeisk sammenheng er de absolutt et foregangsland. Vi ser at de landene i Øst-Europa som har valgt fortsatt planøkonomi og stor stat har gjort det dårlig, mens land som Estland, som er mer inspirert av Milton Friedman og Ayn Rand, gjør det veldig bra, sier han.


Rytman trekker særlig fram det estiske skattesystemet som et eksempel til etterfølgelse.


- Esterne har et enkelt og flatt skattesystem, der alle betaler 20 prosent i skatt. Keep it simple!, sier Rytman.


Det enkle skattesystemet fører ifølge Rytman til mer gjennomsiktighet og mindre byråkrati.


- For meg er skattesystemet deres veldig inspirerende. Siden esterne innførte flat skatt i 1994 har også rundt 20 land kopiert det, sier Rytman.


Frp-representanten understreker at ikke alt er bra i det baltiske landet, men mener Norge har noe å lære når det kommer til økonomisk politikk.


- Det handler om å prøve noe nytt. Esterne er framtidsrettet, og har turt å gjøre nye grep. Derfor ligger de også helt i verdenstoppen hva økonomisk frihet angår, mens Norge vansmekter nede på 37. plass, sier Rytman.


Men det er ikke bare skattesystemet som begeistrer Rytman.


- Det er noe med hele folkesjelen. Når du kommer til Estland får du turistbrosjyrer der det står «Welcome to the land of freedom» og «the libertarian people». Det er noe med selve filosofien. Folk er vant med å klare seg selv, og ikke bare rope på staten når noe er galt, sier han.


Esterne har også privatisert store deler av offentlig sektor, forteller Frp-politikeren.


- De har privatisert jernbanen, bankene, ja nesten absolutt alt. Jeg har ikke noen liste foran meg, men de har privatisert veldig mye. Det bidrar også til å holde de offentlige utgiftene nede, sier han.


Rytman forteller at esterne har gjennomført store kutt i de offentlige budsjettene, og derfor ikke har noen statsgjeld, slik mange andre land i Europa har.


- Estland er at av landene i EU som har friskest økonomi. De har en tommelfingerregel som hindrer at staten går med underskudd, og har i stedet for å bruke mer penger for å holde hjulene i gang gjennomført innsparingstiltak i offentlig sektor, sier han.


- Hvordan vil du karakterisere velferdsnivået i Estland?


- Det spørs hvordan man definerer velferd. Skatteinntektene har økt etter at de innførte flat skatt, og de har blant annet veldig høy minstepensjon. Samtidig har de stor offentlig støtte til kulturlivet, og det er klart at for mange er det velferd å ha et rikt kulturtilbud. Det gjør godt for både kropp og sjel, sier Rytman.


- Dette virker utrolig rart. Estlands økonomi er skrumpet inn med rundt 15 prosent det siste året, og arbeidsløsheten er på 13-14 prosent. Det er lite å lære for Norge i Estland, sier professor Rainer Kattel ved Universitetet i Tallinn om Rytmans utspill.


Han sier det ikke er første gang folk i vesten idoliserer Estland.


- Estland har vært den flinkeste eleven i den nyliberale klassen, og man har også tidligere sett høyrepartier vise til Estland. Men historien om Estlands suksess er en blandet historie, med store inntektsforskjeller og lite offentlig innblanding. Min reaksjon er at det bare kan skade å forsøke å kopiere dette, sier Kattel.


Professoren mener Estlands krisestrategi har vært bare tilbyr kortsiktige løsninger.


- Når man kutter i offentlige utgifter for å stabilisere økonomien, utsetter man problemene. Noen må ta regningen for kuttene regjeringen har gjort, og mye tyder på at det blir de arbeidsledige.


Han forteller at over halvparten av Estlands arbeidsløse har gått ledige i mer enn ett år.


- Det er ikke sant at vi har gode velferdsordninger. Velferdsstaten her er veldig svak. Når du først har blitt arbeidsledig i Estland, forblir du arbeidsledig, sier han.


Kattel forteller at Estland i har vært en gratispassasjer i forhold til de skandinaviske landene, og at esterne i stor grad har vært avhengige av skandinaviske banker og stimuleringspakker.


- Det er ironisk dersom Norge skal lære av et land som de siste årene har snyltet på Skandinavia. Vi har nok mer å lære av dere enn omvendt, særlig i forhold til utjevning og velferd, sier Kattel.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.36