Tirsdag 21. september 2010 Innenriks

- De er til venstre for Frp

TIL HØYRE: Frp søker seg mot tradisjonelle høyrepartier, og vil ikke vite av partier som Sverigedemokraterna. - De er mer et slags nasjonalistisk sosialistparti, sier Siv Jensen.

Seint søndag kveld ble det klart at det ytterliggående svenske partiet Sverigedemokraterna kom over sperregrensen, og dermed blir representert i Riksdagen med over tjue representanter. Partiet har bygget seg opp på kraftig innvandringsmotstand, og har i valgkampen fått sterk støtte av det danske regjeringspartiet Dansk Folkeparti.


Norske Frp vil derimot ikke vite av partiet, og har verken kontakt med Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti.


- Vi har ingenting til felles med Sverigedemokraterna. Jeg har ikke noe behov for å ta avstand fra dem, fordi vi aldri har hatt noe med dem å gjøre, sier Siv Jensen.


Frp-formannen avviser at partiet skulle ha noe særlig å snakke med Sverigedemokraterna eller Dansk Folkeparti om.


- Ser vi på det ideologiske standpunktet til disse partiene, ligger de til venstre for Frp. De er noe slags nasjonalistiske sosialister, og det har vi som liberalister litt vanskelig for å føle noe slektskap med, sier Jensen.


Søker mot høyre


Hun mener det offisielle Sverige må ta sin del av skylden for at Sverigedemokraterna har kommet inn i Riksdagen.


- Jeg har ikke noe behov for å ta den gjengen der i forsvar, men deres framgang er et symptom på noe annet, nemlig at Sverige ikke har tatt integreringsdebatten skikkelig. I stedet får de nå debatten på denne måten, sier Jensen.


Framfor å søke seg mot innvandringsfiendtlige populistpartier søker Fremskrittspartiet seg mot tradisjonelle høyrepartier som danske Venstre og svenske Moderaterna.


- Vi har ingen formelle søsterpartier, men har noen partier som vi ønsker å gå i dialog med. I Danmark er det danske Venstre, mens det i Sverige er Moderaterna vi har mest til felles med.


Jensen er svært fornøyd med at den borgerlige alliansen beholdt regjeringsmakten i søndagens valg.


- Det har aldri skjedd i svensk historie at en høyreregjering har blitt gjenvalgt. Det er bra for Sverige, og viser også at det rødgrønne prosjektet i Norge ikke har noen umiddelbar smittefare, sier hun.


- Venstrepopulisme


Tidligere Frp-politiker og journalist i Minerva, Jan Arild Snoen, sier det ikke er lett å skjønne seg på hva Sverigedemokraterna egentlig mener bortsett fra i innvandringspolitikken.


- Men det er tydelig at de ikke har den liberalistiske dimensjonen som Frp har hatt, og delvis har fortsatt. Der har de mer til felles med Dansk Folkeparti, som for eksempel er sterke motstandere av skatteletter til dem som tjener mye. Så det er mer en slags venstrepopulisme vi er vitne til her, mener Snoen.


- Men Frp er vel heller ikke et reindyrket liberalistisk parti?


- Frp har begge disse elementene i seg, men har klart å finne et slags kompromiss på grunn av oljepengene. Men selv om det ikke ville vært for oljeformuen, ville partiet vært mye mer borgerlig enn Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti.


- Så Fremskrittspartiet ligger egentlig til høyre for Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti?


- I en rein økonomisk forstand gjør de det. Men med tanke på en mer nasjonalistisk dimensjon gjør de ikke det. Da er det de to andre partiene som er til høyre, sier han.


Snoen trekker fram frihandel som et eksempel på der Frp skiller seg fra de andre europeiske innvandringskritiske partiene.


- Frp er for eksempel et klart frihandelsvennlig parti. Det er det ikke mange av disse partiene som er. I stedet er noen av dem nesten antikapitalistiske i sitt grunnsyn.


Siv tydeligere enn Carl


Snoen mener Siv Jensen er tydeligere i vektleggingen av Frp som borgerlig parti enn det Carl I. Hagen var i sin tid som partiformann.


- Det er ikke noen vesentlig forskjell på de to, men for Hagen var det veldig viktig at Frp ikke var noe typisk borgerlig parti. I stedet skulle partiet være det nye Arbeiderpartiet. For Jensen er det nok viktigere å slå fast at partiet er borgerlig, sier Snoen.


- Når Frp vegrer seg for å bli assosiert med Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti, kan ikke det også skyldes størrelse?


- Frp har større ambisjoner enn både Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti, og ønsker å favne mye breiere. Vi ser jo også at Sverigedemokraterna har søkt kontakt med Frp fordi de er et større og mer stuereint parti enn dem, sier Snoen.


Han mener det fortsatt finnes en spenning i Frp, der enkelte deler av partiet ligger nærmere Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti enn den rådende strømningen i partiet.


- Det er ikke sikkert det er noen stor forskjell på disse to partiene og en mann som Christian Tybring-Gjedde. Men ser du på hovedstrømningen i Frp, er det betydelig avstand. Det er ikke helt sant at Frp er et liberalistisk parti, men det er ikke bare jug heller.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.37