Søndag 28. november 2010 Innenriks

Flere vil se tidlig liv

ULTRALYD: Antallet aborter på grunn av arvelig sykdom har økt fra 155 tilfeller i 2000 til 230 i fjor. Samtidig tar mange gravide tidlig ultralyd før uke 18.

Stadig flere norske kvinner tar abort på grunn av misdannelser ved fosteret. For arvelige sykdommer er økningen på hele 48 prosent de siste ni årene.


I perioden fra 2000 til 2009 har antall nemndbehandlede aborter i Norge økt fra 522 til 616. Dette viser tall fra Folkehelsas register for svangerskapsavbrudd.


- En av misdannelsesgruppene som øker mest er fostre med flere misdannelser. Samtidig er det en klar økning i andel aborter hvor fosteret har Downs syndrom, sier assisterende avdelingsdirektør ved medisinsk fødselsregister Kari Klungsøyr til Klassekampen.


- Vi ser også en økning i andelen med misdannelser som ryggmargsbrokk og alvorlige hjertefeil hos fosteret.


Finner flere Downs


Årsaken til økningen i andel aborter med utviklingsavvik skyldes blant annet at alder hos mor har økt. Dette er grunnen til at det har det vært flere Downs-tilfeller totalt, selv om flere blir abortert.


- Samtidig er det nok en økt diagnostisering av Downs selv om vi ikke har innført generell screening i uke elleve av Downs, slik som i mange andre land. Generelt blir også flere misdannelser påvist, fordi diagnostikken inkludert ultralydteknologien er bedre i dag, sier Klungsøyr.


Da den danske nakkefoldscreeningen, som kan være et tegn på syndromet hos fosteret, ble evaluert i 2008 kom det fram at antallet barn født med Downs ble halvert etter at danskene innførte et program for screening i 2004. Dette ifølge artikkel av danske forskere i British Medical Journal i 2008.


Lettere å avbryte


Antallet aborter på grunn av arvelig sykdom etter uke tolv har økt drastisk. Samtidig tar stadig flere kvinner ultralyd før det statlige tilbudet i uke 18. Dermed kan flere få vite om misdannelser tidligere enn loven legger opp til - til tross for at den legger restriksjoner på hva en lege kan si så tidlig.


Det var bioteknologiloven fra 2003 som trakk et skille mellom vanlig ultralyd, og såkalt fosterdiagnostisk ultralyd, som kan åpne for å velge bort fostre med avvik.


Forskjellene er imidlertid ikke så store per i dag, ettersom de som får påvist misdannelser ved privat tidlig ultralyd blir henvist videre for videre undersøkelser. Og dermed får de svar innen abortgrensa i uke 18.


Kvinneklinikksjef ved Ullevål universitetssykehus Bjørn Busund sier de mangler tall på antallet gravide som kommer til ultralyd i uke 18, som har sett fosteret allerede.


- Inntrykket mitt er at mange tar ultralyd tidlig. Det er en følge av at man nå kan påvise Downs syndrom ved hjelp av ultralyd rundt uke tolv. Det er mer menneskelig og medisinsk lettere å avbryte et svangerskap i uke 12-13 enn i uke 18 til 21, sier Busund til Klassekampen.


I 1999 var andelen aborter av alle Downs syndrom tilfeller 13,9 prosent mot 41,1 prosent i 2005. Det har ikke lyktes Klassekampen å få tak i tall for dette etter 2005.


«Urolige» kvinner


- Antallet aborter på grunn av arvelig sykdom etter uke 12 har økt. Hvorfor?


- Det tas ultralyd på flere, og ultralyden er bedre. Aktiviteten ved universitetssykehusenes avdeling for fostermedisin har økt voldsomt de siste årene. Ultralyd i uke tolv har økt, sier Busund.


I dag har alle gravide tilbud om ultralyd fra uke 18, men alle gravide kan få ultralyd tidligere dersom de føler «uro». Dette har siden 2004 blitt regnet som en medisinsk indikasjon for ultralyd.


- Loven er ullen. Hvilken gravid er ikke urolig for om alt står bra til? Om man får ultralyd tidlig så får man vite alt, og loven stopper ikke vill screening i uke ti til tolv, sier Busund.


- Samtidig så kan bare godkjente institusjoner risikoberegne for Downs. Slikt er det ikke lov å se etter privat. Så hvis de ser noe slikt så må de henvise til et sykehus for genetisk veiledning og ytterligere ultralyd, sier Busund.


Mange gravide fra innvandrerbefolkningen faller gjennom, fordi de benytter seg mindre av tidlig ultralyd. Derfor hadde det vært lettere om alle fikk et tilbud i uke tolv, mener Busund.


Teknologien eksisterer


Seksjonsoverlege Guttorm Haugen ved Rikshospitalet sier de heller ikke har eksakte tall over hvor mange gravide som benytter ultralyd tidlig i svangerskapet.


- Mange greier ikke å vente til uke 18, fordi de vil vite at det er liv, og at ting er bra. Dessuten er teknologien der, sier Haugen til Klassekampen.


- Det er viktig å skille mellom tidlig ultralyd som ikke trenger å bety at man ser etter kromosomavvik, og fosterdiagnostikk som blant annet tilbys gravide over 38 år, sier han videre.


- Spørsmålet nå er hvem som skal nyte godt av en metode som er lett tilgjengelig, sier Haugen.


Stadig flere gynekologer har utstyr for ultralydundersøkelse, og det kan uten som sagt uten hinder av reguleringene i bioteknologiloven, gjøres undersøkelser privat.


Kollega Busund ved Ullevål sier politikerne tror de har stoppet sortering som følge av avvik hos fostre.


- Det eneste argumentet for aldersgrensen på ultralyd i uke 12 er at vi ikke har ressurser. Det kan vi vanskelig si vi ikke har, sier Busund.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.38