Mandag 17. januar 2011 Kultur og medier

Riksantikvaren skuffet

Forutsetningen for dialog om Bjørvika var at åpningen fra Middelalderbyen mot fjorden blir gjort breiere. Dette er ikke inkludert i planforslaget, sier riksantikvar Jørn Holme.

Plan- og bygningsetaten legger i dag fram tre alternativer til hvordan Munch- og Deichman-området i Bjørvika i Oslo skal se ut. Utformingen av Deichman er lik i de tre alternativene, mens Lambda, vinnerutkastet til det nye Munch/Stenersen-museet, varierer i størrelse. Museets beliggenhet er lik i de tre alternativene.


Det er arkitekten Juan Herreros og Hav eiendoms forslag, Plan- og bygningsetatens kompromissforlag, samt et forslag basert på Riksantikvarens innvendinger, som nå legges fram.


Riksantikvar Jørn Holme er imidlertid skuffet over at bare deler av hans innvendinger er tatt til følge i forslaget til reguleringsplan.


Større åpning


- Jeg har foreløpig ikke satt meg inn i planforslaget, men jeg kjenner hovedpunktene, presiserer Holme overfor Klassekampen.


Riksantikvaren har lenge vært klar på at den såkalte Kongsbakkeåpningen, fra Middelalderparken og ut mot fjorden, må bli 88 meter brei, det vil si dobbelt så brei som den er planlagt i dag. Kongsbakkeåpningen er et offentlig rom mellom boligblokker på ni etasjer. Riksantikvaren har også gitt uttrykk for at Lambda bør plasseres tilbaketrukket ved siden av Operaen, dersom arkitektens utforming av museet skal kunne aksepteres. Skal museet bli liggende der det nå er planlagt, mener riksantikvaren at museets størrelse må reduseres


- I et møte med byrådet for ett år siden ble vi enige om å samarbeide om å gjøre Kongsbakkeåpningen større, men det har altså ikke skjedd noen ting. Dette var en forutsetning for videre dialog, sier Holme til Klassekampen.


Håper på løsning


- Kom det overraskende på deg at Kongsbakkeåpningen ikke er del av forslaget til reguleringsplan for Munch-museet og Deichman i Bjørvika?


- Nei, vi har visst at dette tilhører to ulike reguleringsplaner, men en del av forliket som ble gjort med byrådet, var at Kongsbakken må sees som del av den totale løsningen i Bjørvika, sier Holme.


«Hovedalternativet», det vil si arkitektens forslag, inneholder det største alternativet til nytt Munch-museum, med et 14 etasjer høyt tårn som skal huse utstillinger. Forslaget som har fått navnet «Riksantikvarens alternativ» innebærer en reduksjon av tårnhøyden med to etasjer, tilsvarende ni meter i høyden. I tillegg er museet her redusert med 20 meter i lengden. Arealtapet kompenseres for i noen grad, ved at basen av bygget utvides fra arkitektens forslag om to etasjer, med en tredje etasje i byggets nordlige del, til tre fulle etasjer.


- Men det er viktig å presisere at jeg heller ikke kan akseptere Lambda i Bjørvika hvis ikke Kongsbakkeåpningen gjøres breiere, sier Holme.


- Hva vil skje dersom dine innvendinger ikke tas til følge?


- Da vil vi kunne avgi en innsigelse til reguleringsplanen og saken må avgjøres av miljøvernministeren.


- Risikerer vi at Lambda ikke blir noe av?


- Det har jeg ingen kommentar til. Jeg håper vi kan få til en løsning, men per i dag mangler halvpartene av premissene, sier Holme.


Kompromiss


Det tredje alternativet i forslaget til reguleringsplan er «Plan- og bygningsetatens alternativ». Dette er et kompromissforslag der museet er redusert med 15 meter i lengden, med en base på tre fulle etasjer. Høyden i utstillingstårnet er beholdt.


- Vi har ikke tatt endelig stilling til noen av forslagene, nå må vi se an hva som kommer av høringsuttalelser. Vi ønsker innspill både på museets utforming, men også på boligstruktur, ulike næringsfunksjoner i området, og hva arealene sør for Operaen skal brukes til, sier Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygnings­etaten.


Likevel mener hun Plan- og bygningsetatens alternativ er det som i utgangspunktet best ivaretar både byplanmessige og museale hensyn.


- Jeg har oppfattet at Munch-museets representanter mener riksantikvarens forslag er vanskelig å forene med museets behov. Men en reguleringsprosess er til for å få fram ulike syn, og det er det vi ber om nå.


- Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) har tidligere uttalt at uenigheten rundt Lambda er så stor at man risikerer at hele museet blir skrinlagt?


- Litt tilpasning må til begge veier. Men jeg tror dette er realistisk, og føler meg rimelig sikker på at museet blir noe av.


Rolf Rolid, informasjonskonsulent i Plan- og bygningsetaten, sier til Klassekampen at årsaken til at Kongsbakkeåpningen ikke er tatt med i forslag til reguleringsplan, er at Kongsbakken tilhører en annen plan som er under forberedelse.


- By- og riksantikvarens forslag til utforming av Lambda, er ikke aktuelt for Oslo kommune å gjennomføre, men har vært konsekvensutredet, slik riksantikvaren har krevet, sier Rolid.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.39