Tirsdag 1. februar 2011 Meninger

Samsnakking

Dagens leder

* Sosiale medier som Twitter ble en gang solgt inn som det nye demokratiske mediet som skulle gi «vanlige folk» større innflytelse og ytringsmuligheter. Den hviterussiske bloggeren Evgeny Morozov («The Net Delusion») argumenter for det åpenbare, at teknologi kan brukes både til frigjøring og til å holde folk nede. Det største mistaket er imidlertid å tro at det som framstår som «folkemeningen» på slike fora, er det samme som den virkelige folkemeningen. Årsaken er enkel. Twitter er ikke et virkelig massemedium, i den forstand at det brukes av folk flest til å diskutere og uttrykke sin mening, men av et bestemt samfunnssjikt. De som uttrykker seg mest og oftest er heller ikke alltid blant de mest innsiktsfulle. Den som forliter seg på Twitter for å lære noe om verden, vil derfor komme til å bli overrasket når hun finner ut hvordan ting egentlig henger sammen,


* Blant de hyppigste brukerne av Twitter i Norge er dette svært tydelig. Nesten uansett hvordan man setter sammen «porteføljen», vil man ende opp med et utvalg kvitrere fra det samfunnssjiktet som engelskmennene kaller «the chattering classes», de skravlende klasser, et sjikt av politiske kommentatorer og forståsegpåere fra den urbane middelklassen. «Samtalene» på Twitter, i hvert fall i sin dominerende norske form, minner mest av alt om en syklubb, eller kanskje heller en herreklubb, der alt og alle baksnakkes eller framsnakkes uten vanlige krav til saklighet eller dokumentasjon.


* Det egentlige formålet ser ut til være samsnakking. Deltakerne får vite hva andre fra samme samfunnssjikt mener og kan slik unngå å legge seg ut med de skravlende klassers virkelighetsoppfatning. Denne kvitringen har svært liten eller ingen demokratiserende effekt, snarere bidrar den til en uheldig og kjatrende samsnakking og saueflokkmentalitet i samfunnets elitesjikt. I denne saken er vi enig med Une-direktør Terje Sjeggestad som i et intervju med Dagsavisen sier: «Jeg blir innimellom ganske kvalm av det. Hvis det står en flokk og mobber en svak, så vil jeg ikke at sønnen min skal delta i den flokken, selv om han kan risikere popularitet på det».

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.39