Lørdag 19. mars 2011 Innenriks

Slår alarm om Norlandia

VIKARER: I perioder har to sykepleiere hatt ansvaret for 64 brukere på det Norlandia-drevne Boganes sykehjem. Nå kaller kommunen inn til møte.

Levekårssjef i Stavanger kommune, Marit Bore, kalte i går inn ledelsen ved Boganes sykehjem til hastemøte førstkommende mandag. Grunnen er urovekkende turnuslister kommunen har fått tilgang til.


Her kommer det fram at sykehjemmet i stor grad baserer seg på vikarer, og at det på enkelte avdelinger ikke har vært noen sykepleiere eller hjelpepleiere på vakt, bare ufaglærte assistenter og vikarer.


- Jeg var ikke klar over at vikarbruken var så høy. Blir vikarbruken for stor, blir det mye utskifting av personell og mye innleie. Da kan tjenestetilbudet blir dårligere og mer ustabilt, så dette må vi klare opp i, sier kommunens levekårssjef Marit Bore til Klassekampen.


To sykepleiere, 64 brukere


Klassekampen har fått tilgang til turnuslistene på sykehjemmet. Der går det fram at på én avdeling bare har hatt to assistenter og ingen faglærte på jobb på dagtid hele helga i fire av årets seks første uker.


Gunnhild Bergsaker, Norlandias direktør for selskapets sykehjem i Norge, mener dette ikke er et problem.


- Vi har et team med minimum to sykepleiere på huset, i tillegg til dem i avdelingene. Det er helt i tråd med avtalen vi har med kommunen, sier hun.


- Er det forsvarlig å bare ha to sykepleiere på 64 brukere?


- Nei, derfor har vi faglærte i avdelingene også, med annen kompetanse, hovedsakelig helsefagarbeidere. Men to er minstekravet vårt, og det ønsker vi ikke å gå på akkord med.


Marit Bore i Stavanger kommune bekrefter at kommunen ikke legger seg opp i hvor mye fagpersonell det er på hver avdeling, så lenge dekning er forsvarlig på sykehjemmet som helhet. Hun vil likevel ta opp antallet pleiere på møtet på mandag.


Mye deltid


Det går også fram at svært mange i Norlandias sykehjem arbeider deltid. Ved de fire avdelingene Klassekampen har undersøkt er det enten én eller ingen heltidsstillinger, og gjennomsnittsstillingen varierer mellom 37 og 42 prosent.


- Ønsker ikke de ansatte å jobbe heltid?


- Jeg har ikke hørt at det er et tema ved Boganes, sier Bergsaker i Norlandia.


- Dilemmaet med turnusene er at skal folk jobbe heltid, må de også ta høyere vaktbelastning, det vil si jobbe annenhver helg i stedet for tredjehver helg, og være villig til å jobbe flere kveldsvakter. For mange blir det vanskelig, så skulle vi bare hatt heltidsstillinger ville vi ikke fått fylt vaktplanen, sier hun.


- Forkastelig


Annette Dahl Wiig, leder av Fagforbundet i Stavanger, reagerer kraftig når Klassekampen viser henne turnuslistene.


- Jeg synes det er forkastelig å basere driften på så mye deltid, lange vakter og vikarer. Ingen skal få meg til å tro at så få ansatte ønsker å jobbe deltid. Norlandia bør absolutt øke grunnbemanningen, både for brukerne og de ansattes skyld, sier hun.


Hun ba i går Norlandia om en redegjørelse.


- Særlig i kjølvannet av Adecco-skandalen er vi bekymret for vilkårene til de ansatte, sier Wiig.


Fra Arbeidstilsynet får Klassekampen opplyst at de har godkjent tolv timer lange vakter ved sykehjemmet i helgene tidligere, og nå behandler en søknad fra selskapet om å fortsette praksisen.


Også Nina Horpestad, leder av Norsk Sykepleierforbund i Rogaland, er bekymret for forholdene ved sykehjemmet.


- Ut fra det jeg har fått av opplysningene kan jeg si at ja, de har hatt vanskeligheter med å dekke inn vikarer med faglærte folk. Sånn sett er jeg gjort kjent med at det er forhold som ikke er bra. Jeg sitter ikke med god nok dokumentasjon for å utdype, men jeg sitter med turnuslister som jeg er bekymret over, sier Horpestad til Klassekampen.


Både hun og Wiig i Fagforbundet ber kommunen om å følge sykehjemmet nøye, for å kontrollere om Norlandia følger avtalen med kommunen.


- Jeg syns uavhengig av Adecco-skandalen at det er bekymringsfullt at man ikke har fokus på faglig forsvarlighet. Dette er sykehjem med alvorlige, syke gamle folk, der burde en ha fokus på god faglig kvalitet, sier Horpestad.


I et internt rundskriv advarer administrerende direktør i Norlandia, Hilde Britt Mellbye, de ansatte om at det er «illojalt og uetisk» å drøfte interne saker i Norlandia med presse og utenforstående, uten å ha tatt opp saken med sjefene. Hun varsler også om at Adecco-skandalen brukes av «organisasjoner og politiske partier» til «sitt eget formål».


Til Klassekampen sier Mellbye at det etter Adecco-saken er et enormt trykk fra mediene på alle de private sykehjemsdriverne, noe som er krevende for Norlandia å håndtere.


Strid om anbud


Norlandia har drevet sykehjemmet på vegne av Stavanger kommune siden 2005, og deltar nå i en ny anbudskonkurranse. I august blir det klart hvem som skal drive sykehjemmet framover.


Sykehjemmet er det eneste kommersielle i Stavanger. I fjor innstilte rådmannen på at kommunen skulle ta over driften selv, etter at en brukerundersøkelse viste at Boganes var det sykehjemmet de pårørende hadde klaget mest på siden 2005. Det borgerlige flertallet i bystyret tok ikke forslaget til følge, og viste blant annet til at Boganes hadde skåret best på overordnet kvalitet.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.40