Fredag 25. mars 2011 Innenriks

Støtter «venstresidas krig»

Venstresida må støtte intervensjonen i Libya. Det sier SV-nestleder Audun Lysbakken, som avviser at Libya-støtten markerer et linjeskifte på partiets venstrefløy.

- Venstresida må støtte intervensjonen i Libya, men bør samtidig stille klare krav til mandatet og gjennomføringen av angrepet, sier SV-nestleder Audun Lysbakken til Klassekampen.


Mens markante stemmer på SVs venstrefløy tidligere denne uken gikk ut mot norske bidrag til bombingen av Libya, slutter Lysbakken nå rekkene rundt intervensjonen.


Som venstresidens kandidat til å overta etter Kristin Halvorsen når hun en dag går av, er Lysbakken den suverene lederskikkelsen på SVs venstre fløy.


Dermed er det en viss splittelse blant partiets radikale krefter. Mens ungdomsorganisasjonen SU og internasjonal leder Ivar Johansen har gått mot oppdraget, har statssekretær i Utenriksdepartementet og tidligere leder for Fredsinitiativet Ingrid Fiskaa hittil ikke villet kommentere saken.


Men Lysbakken er klar. Samme dag som SV åpner sitt landsmøte på Lillestrøm oppfordrer han radikale krefter til å gi sin støtte til bombingen av Libya.


- Det finnes alltid en risiko for at vestlige stormakter vil bruke en sin operasjon til å mele sin egen kake. Men jeg er overbevist om at alternativet til vår inngripen ville vært at opprørsbevegelsen i Libya ble knust av Gaddafi, sier Lysbakken.


Avviser linjeskifte


Tidligere har han vært en kompromissløs motstander både av krigen i Kosovo og Norges bidrag til krigen i Afghanistan. Men Lysbakken avviser at hans støtte til intervensjonen i Libya markerer et linjeskifte.


- Vårt standpunkt er fortsatt at frigjøring og demokrati ikke kan bombes på plass utenfra. Men intervensjonen i Libya er en annen enn den som var både i Kosovo, der Nato tok affære på egen hånd, og i Afghanistan, der det ikke fantes noe stort folkelig opprør mot Taliban, sier Lysbakken.


Han advarer mot en utenrikspolitikk som går på autopilot.


- Av og til er maktbruk den minst dårlige løsningen. SV vil nok oftest går mot slike intervensjoner, men her er vi nødt til å vise all mulig solidaritet med opprørerne som kjemper for frihet og demokrati Libya, sier han.


- Må være på vakt


Han viser til at SVs skandinaviske søsterpartier Vänsterpartiet og Socialistisk Folkeparti har lagt seg på samme linje, og at selv Rødts danske samarbeidspartner Enhedslisten har stemt både for intervensjonen og for danske styrkebidrag til bombingen av Libya.


- Men venstresida må være på vakt, slik at mandatet i operasjonen ikke blir endret. Per i dag er mandatet å beskytte befolkningen, ikke å velte Gaddafi. Slik bør det også forbli, sier han.


I går vedtok regjeringen i ekstraordinært statsråd å overlate kommandoen over de norske styrkene som er satt inn i Libya til Nato. Også SVs statsråder stemte for å la Nato overta ledelsen av operasjonen.


- Vi må stille klare krav til at oppdraget blir så begrenset så mulig, og at vi holder oss utenfor de politiske prosessene i Libya. Dette er ikke et oppdrag for å ta kontroll over Libya, sier han.


Venter debatt om Libya


Libya har vært det store samtaleemnet i oppkjøringen til SVs landsmøte, som i dag åpner på Lillestrøm.


Lysbakken venter debatt også i helga.


- Det vil helt klart være ulike syn på Libya i SV. Det er også helt naturlig. Jeg ser også mange tunge og gode innvendinger mot operasjonen, sier han.


Men alt tyder på at landsmøtet vil ende med full støtte til norsk deltakelse i Libya. Foruten Lysbakken har et flertall av partiets fylkesledere uttrykt sin støtte til bombingen.


Nytt prinsipprogram


Til helga vedtar SV nytt prinsipprogram. I arbeidet med programmet har det vært en rekke gnisninger mellom venstrefløyen i partiet og flertallet i programkomiteen, ledet av parlamentarisk leder Bård Vegar Solhjell.


Lysbakken mener landsstyret nå har ryddet unna de mest framtredende uenighetene i programarbeidet, og tror partiet vil samle seg om det han kaller et «tydelig sosialistisk program».


- Det mest påfallende i denne prosessen er enigheten. Så finnes det fortsatt noen uenigheter, blant annet om de ideelles rolle i velferden og overnasjonal inngripen, der jeg skal vurdere nøye hva jeg skal stemme. Men hovedlinjen i programmet er veldig god, sier han.


- Som nestleder i SU var du en markert revolusjonær. Nå sitter du ved kongens bord. Beveger Audun Lysbakken seg til høyre?


- Alle preges av de erfaringene de gjør seg. Men jeg har hele tiden vært veldig trofast mot det samme politiske prosjektet. Forhåpentligvis har jeg klart å bevise at det går an å være journalist samtidig som man sitter i regjering, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.40