Fredag 15. april 2011 Innenriks

Jens får pensjonsslakt

FÅR KJEFT: I en ny OECD-rapport slaktes den norske pensjonsreformen. OECD

Den norske pensjonsreformen kan føre til flere fattige eldre og undergrave tilliten til hele pensjonssystemet.


Det hevder OECD, som i en ny rapport slår alarm om kuttene i vestlige lands pensjonssystemer.


- Vi kan ikke risikere oppblomstring av eldrefattigdom. Problemet har blitt enda mer akutt fordi inntektsforskjellene øker i mange land, og det kan gi seg utslag i større forskjeller i pensjonsalderen, uttaler OECD-generalsekretær Angel Gurría.


OECD frykter at Norge har gjort en stor tabbe ved å innføre såkalt levealdersjustering av pensjonene.


Advarer mot fattige


Det er ukemagasinet Mandag Morgen som presenterer funnene i OECD-rapporten rapporten «Pensions at a Glance 2011».


Levealdersjustering betyr at pensjonene blir lavere jo lenger befolkningen lever i gjennomsnitt. Det har vært et svært omstridt prinsipp også her hjemme. En bieffekt av levealdersjustering er at den rammer grupper som lever kortere fordi de har hatt fysisk krevende arbeid hardest.


Nå får kritikerne støtte fra uventet hold. OECD mener levealdersjustering på sikt kan presse pensjonsytelsene under et levelig nivå, og således undergrave befolkningens tillit til pensjonssystemet.


«Samtidig som ordningen sikrer økonomisk stabilitet i pensjonssystemet, setter den nivået på ytelsene i fare på lang sikt», heter det i rapporten.


Kritikken fra OECD ser ikke ut til å imponere regjeringen. Statsminister Jens Stoltenberg har tross kraftig motstand fra fagbevegelsen varslet at også uføretrygdedes alderspensjon skal levealdersjusteres.


OECD mener det ville vært langt mer effektivt å ganske enkelt heve pensjonsalderen, samtidig som man skjermer lavinntektsgrupper fra nedskjæringene.


Uenig med OECD


Statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet er uenig.


- En rein kuttoperasjon, som å heve pensjonsalderen for alle, ville rammet sliterne veldig hardt. Gjennom levealdersjustering deler alle på byrden, sier Støstad, som mener OECD har grunn til å være svært fornøyd med det norske pensjonssystemet:


- OECD sier at det viktigste er at systemet er bærekraftig, altså at det kan stå imot eldrebølgen, og at det sikrer at lavinntektsgrupper ikke faller utenfor. Det er få land som innfrir like godt som Norge på akkurat disse punktene.


Ap-stortingsrepresentant Sverre Myrli, som satt i pensjonskommisjonen på begynnelsen av 2000-tallet, forsvarer prinsippet om levealdersjustering fordi det stimulerer folk til å bli lenger i jobb.


- Vi kan ikke fortsette å pensjonere oss som 62-åringer i framtida. Vi som er 40 i dag må jobbe lenger enn dem som pensjonerer seg i dag, rett og slett fordi hele befolkningen lever lenger. Du trenger ikke å ha studert økonomi en eneste time for å skjønne det, sier Myrli, som mener tida har gitt det nye alderspensjonssystemet rett:


- Det som har skjedd siden vi arbeidet med dette for åtte-ti år siden er at gjennomsnittsalderen har økt mye mer enn vi trodde. Det viser bare hvor viktig og riktig det var å bygge inn forventet levealder i systemet.


Til forskjell fra mange vestlige land var pensjonssystemet i Norge endret i god tid før finanskrisa. Det at Norge var tidlig ute, sier Myrli, sikret samtidig at man unngikk at omleggingen svekket folks tillit til det offentlige pensjonssystemet.


- Vi har sett hva som skjedde i Tyskland og Frankrike da man desperat begynte å kutte i offentlige budsjetter. Vi gjorde dette tidlig, slik at folk slapp å trekke ut på gatene og brenne biler.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.40