Lørdag 16. april 2011 Utenriks

Statoil i storm

MOTSTAND: Debatten går høyt i Irland etter nok ei avsløring av ufine politimetoder mot motstandere av ilandføring av gass nordvest i landet. Statoil eier en drøy tredel av gassfeltet.

I det vakre, irske kystlandskapet i baroniet Erris i Mayo County har konfliktnivået vært høyt det siste tiåret.


Med godkjentstempel fra sentrale myndigheter skal Shells irske datterselskap, norske Statoil og kanadiske Vermillion bygge en omstridt gassrørledning, mot lokalbefolkningens vilje.


Shell er operatør for utbyggingen av Corrib-gassfeltet, der Statoil eier 36,5 prosent. Rørledningen skal transportere ubehandlet gass fra Corrib-feltet til en gassterminal i Bellanaboy, inne i landet.


Lokale bønder og fiskere og støttespillere fra andre steder i landet har organisert seg i kampanjen «Shell to Sea». De frykter utslipp og eksplosjonsulykker fra gassen, som har ekstremt høyt trykk.


Som følge av motstanden har utbyggingen blitt kraftig forsinket, og traseen har blitt endret flere ganger. Den første traseen gikk rett gjennom landsbyen Rossport. Nå skal det bygges en tunnel under bukta utenfor landsbyen.


Brutale metoder


En hær av irske politifolk og private vakter fra Shells innleide vaktselskap IRMS beskytter utbyggingen.


Aksjonistene har lenge klaget over at de blir møtt med svært brutale metoder. 111 ganger har de klaget til politiets ombudsmann. Bare 17 klager er behandlet, ingen er tatt til følge.


- Det har også vært vanskelig å få oppslag i etablerte media om det som skjer. Aksjonistene blir usynliggjort og møtt med tradisjonelle beskyldninger om å være bråkmakere, kommunister og republikanere, sier sosiologen Laurence Cox ved universitetet i Maynooth.


I begynnelsen av april i år eksploderte saken i mediene, etter at avisa Mayo News offentliggjorde innholdet i et lydopptak der fem politifolk fleiper om at de skal true to unge, kvinnelige aktivister med voldtekt og deportering.


De to kvinnene hadde brukt et kamera til å filme politi og aksjonister, og da de ble arrestert ble kameraet liggende i en politibil uten å bli slått av. Da kvinnene hørte gjennom opptaket etter at de var blitt løslatt, kunne de høre en lang sekvens der politimennene lo rått mens de snakket om å true med voldtekt.


Politifolkene lirte av seg kommentarer av typen: «Gi meg navnet ditt eller så voldtar jeg deg» (…) «Jeg ville ikke ha gått så langt foreløpig, Jim. Hun har jo bodd nede i den skitne leiren - faen heller, du vet aldri hva du kan få».


- Dette handler ikke bare om at politifolk snakker sånn i enerom. De har kommet med liknende trusler direkte rettet mot andre kvinner tidligere, men det har ikke latt seg bevise, sier Cox.


- Det er tydelig at politiet ser trusler om seksuell vold som legitimt for å forsøke å skremme kvinner fra å delta i Shell to Sea-kampanjen, skriver venstrepartiet Eirigi i Irish Republican News.


Statsministeren beklager


Offentliggjøringen av opptaket har fått stor oppmerksomhet i Irland, og har vakt sterke reaksjoner. Både statsminister Enda Kenny og visestatsminister Eamon Gilmore har kalt opptaket «sjokkerende». Politisjefen har lagt seg flat, og omplassert de aktuelle politimennene til kontorjobb.


- Det er et tegn på at kvinnene har styrket seg i Irland at unnskyldningene kom så raskt, sier Cox.


Eirigi kommenterer at politifolkene ikke er straffet, bare forflyttet, og trekker parallellen til den katolske kirkas håndtering av overgripere.


Vil ha gransking


Cox er bekymret over at det ikke finnes noen uhildet instans man kan klage til over politiets handlemåte.


- Politiets ombudsmannsembete er bemannet med tidligere politifolk. Og det har vært en rekke temmelig brutale hendelser i området, sier han, og trekker fram behandlingen av fiskeren Pat O’Donnell, som nektet å vike for Shell.


Han ble trakassert, fengslet og hindret i å fiske av politiet, og fikk båten bordet og senket av væpnede, maskerte menn. Aksjonister har også blitt banket opp av maskerte menn.


- Det er jo pussig at maskerte menn kan herje sånn i et område der man knapt kan bevege seg uten å bli overvåket av politiet, påpeker Cox.


I 2005 ble fem lokale bønder som motsatte seg utbygging saksøkt av Shell, og satt i fengsel i 94 dager. De ble kalt «The Rossport Five», og fikk bred støtte fra irsk miljøbevegelse og venstreside.


Cox mener det er positivt at Amnesty International og menneskerettsorganisasjonen Frontline har varslet at de vil sende observatører til området. Aktivistene har også reist krav om en internasjonal, granskingskommisjon.


- Norge burde støtte det kravet, sier Cox.


- Og Statoil burde ta klart avstand fra metodene som benyttes, ettersom det som skjer er til fordel for dem.


Lite å hente for Irland


Ifølge Mayo News har politiaksjonen så langt kostet over 14 millioner euro.


- Der er til tider flere politifolk enn lokalbefolkning, sier Cox, og peker på paradokset med at den irske staten samtidig har gitt fra seg mulighetene til inntekt fra gassen.


- Irland startet ut med en politikk på 1970-tallet som liknet den norske politikken for å sikre staten inntekter fra olje og gass, sier Cox.


- Men i 1987 gikk den eneste irske ministeren som har sittet i fengsel for korrupsjon vekk fra denne politikken, og forlot prinsippet om statlig eierskap til gassen. Seinere regjeringer har fulgt samme politikk. Nå får vi ikke annet ut av utvinningen enn gass til markedspris.


Sosialistpartiets parlamentsrepresentant Joe Higgins spurte nylig ifølge Irish Times om regjeringen hadde noen planer om å forsøke å endre vilkårene for avtalen med Shell for Corrib-prosjektet. Han sa at der ikke var noen økonomisk å hente for staten fra gassfeltet ifølge den nåværende avtalen, og mente at man burde gjøre et forsøk på å sette en stopper for å gi bort statens ressurser.


Cox viser til at den nye regjeringen, som består av høyrepartiet Fine Gael og sosialdemokratiske Labour, er i full gang med tøffe budsjettkutt.


- Det kan bli pinlig for Labour å be folk godta kutt, samtidig som de ikke benytter muligheten til å tjene penger på gassen. Hvis regjeringen vil, kan de stoppe utbyggingen i morgen.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.40