Lørdag 7. mai 2011 Meninger

Kidnappet

Dagens leder

* Nato har ifølge Forsvarsdepartementet fløyet 4650 oppdrag over Libya, hvorav 1950 har vært rettet mot bombemål på bakken. Norske fly har fløyet totalt 275 av disse oppdragene, og har sluppet 247 bomber. Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) forsvarer den massive norske bombingen med at FN-resolusjonen om Libya åpner «for bruk av alle tilgjengelige midler for å beskytte sivilbefolkningen i landet». Problemet med denne begrunnelsen, ved siden av at bombingen ikke lenger beskytter sivilbefolkningen, men forårsaker sivile tap, er at den ikke forholder seg til selve begrunnelsen for flyforbudssonen: Å få etablert en våpenhvile. Første punkt i Sikkerhetsrådets resolusjon er å etablere en våpenhvile, slik at volden og overgrepene mot sivile tar slutt.


* Den afrikanske union (AU) har ved flere anledninger, nå sist i en uttalelse fra 3. mai, lagt all sin prestisje i å få i stand en våpenhvile, et arbeid som Natos fortsatte krigføring setter en effektiv stopper for. AU understreker viktigheten av å vise respekt overfor FN-resolusjon 1973, både dens bokstav og ånd, og argumenterer for en politisk løsning som kan imøtekomme det libyske folkets ønske om reformer, demokrati, godt styresett og rettsstat. AU slår også fast at en våpenhvile skal etterfølges av en overgangsperiode, som munner ut i demokratiske valg.


* Det ligger altså et forslag på bordet om våpenhvile, et forslag som Gaddafi-regimet i prinsippet har akseptert. Dette forslaget ble avvist av Nato-landene som står i spissen for Libya-aksjonen på kontaktgruppemøtet i Roma denne uka. Situasjonen er dermed at de fleste land i verden - inkludert arabiske og afrikanske nasjoner og mange land som opprinnelig støttet flyforbudssonen - nå holdes kidnappet av et fåtall Nato-land som nekter å akseptere en våpenhvile før Gaddafi-regimet kollapser. De velger å fortsette krigen, til tross for at målet er oppnådd. En slik fortsettelseskrig finnes det ikke FN-mandat eller folkerettslig grunnlag for. Likevel fortsetter Norge og andre Nato-land å bombe og drepe sivile, natt etter natt, i stadig nye bombetokt over et krigsherjet land.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.41