Lørdag 28. mai 2011 Meninger

Politisk tillit

Dagens leder

* EU var innstilt på å sette i gang prosessen om Norges nei til postdirektivet umiddelbart, skriver Dagens Næringsliv. Det ville i tilfelle ha vært helt i tråd med Ap-landsmøtet, som stemte ned et forslag om å forhandle med EU før man eventuelt la ned veto. Dagens Næringsliv skriver at da mandagens EØS-toppmøte var ferdig, var forståelsen at vetoprosessen skulle igangsettes allerede 1. juli. EU var klar for det, og regnet med at det var det Norge ønsket. I uformelle samtaler etterpå ble partene imidlertid enige om at det likevel skulle være uformelle drøftelser først.


* Til sitt forsvar har Jonas Gahr Støre sagt at han i møter med EU er Norges utenriksminister og representerer regjeringens politikk. Han framfører ikke tekster fra et landsmøtevedtak. Men det er en argumentasjon på svært tynn is, ettersom Aps regjeringspartnere, SV og Sp, hele tida har gått inn for et veto. Når Ap vedtar det samme - og eksplisitt avviser forhandlingslinja - burde saken være klar. Nå skapes det likevel et inntrykk av at Ap vil kompromisse bort landsmøtevedtaket ved å forhandle om en løsning, som for eksempel kan ende med lik porto over hele landet, mot at staten må betale for det i form av subsidier. Det var nettopp en type løsning Ap-landsmøtet avviste, og som SV og Sp er imot.


* Støre og andre toppolitikere i Ap bør tenke seg grundig om før de forhandler bort landsmøtevedtaket. Hvis Ap-toppen mener Norges interesser på en eller annen måte vil lide som følge av et veto, så får de heller bite det i seg. Opinionen som har presset fram et veto får eventuelt erfare det på vanlig demokratisk måte etterpå. Det politiske livet er i dag full av saker der både folkemeningen og partiviljen druknes i administrative «kompromisser», som bidrar til å pakke inn og omforme den demokratiske viljen i tråd med styringselitens målsetninger. Vi tror folk flest, ikke minst sliterne på grunnplanet i partiene, er møkk lei av disse «prosessene» - de tærer på tilliten, både til politikerne og politikken. Så om det skulle skorte på andre grunner, så bør det legges ned veto alene av hensyn til demokratiet og tilliten til politikerne.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.41