Tirsdag 31. mai 2011 Meninger

Ta debatten?

Dagens leder

* «Ta debatten», heter det gjerne. Eller: «vi må våge å ta debatten». Hver annen kommentator i norske aviser etterlyser «kritisk debatt» om den norske deltakelse i Nato-krigen mot Libya. Grunnen til at det ikke er noen «debatt» forklares gjerne med Forsvarets manglende vilje til å offentliggjøre nøyaktige logger over bombemål, eller som Bergens Tidende skriver på lederplass: «Uavhengig av om man er for eller mot krigen, er det kunnskap som må på bordet for å kunne ha en kvalifisert og bred debatt». Vårt Land avsluttet like greit en leder i forrige uke om Libya-krigen med: «Her er det mye som krever debatt. Men kanskje vi ikke orker». Også den kloke skribenten Jan Inge Sørbø ønsker seg debatt om krigen i Dag og Tid. I et større oppslag i forrige uke etterlyste han «refleksjon» og «skikkelig debatt» om det faktum at vi er involvert i to kriger. Dagbladets kommentator John Olav Egeland gir SV mye av ansvaret for den manglende debatten, mens seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier mener som Bergens Tidende og mange andre at fraværet av «kritisk debatt» skyldes at forsvaret legger lokk på mye informasjon.


* Problemet med dette allestedsnærværende kravet om debatt, er at de færreste som framsetter det, selv kommer med en mening som det er mulig å debattere. Forutsetningen for «debatt» er som kjent at noen faktisk mener noe, og det hjelper ikke å skylde verken på Forsvaret, utenriksministeren eller SV, ettersom de faktisk har en mening, i det de støtter at bombingen av Libya fortsetter. De har derfor også interesse av å tone ned de negative konsekvensene av krigen og tilsløre at Nato nå beveger seg utenfor FN-mandatet.


* Det som mangler er altså debattens forutsetning; kunnskapsrike og pågående kritikere av krigen, som faktisk mener noe og som bidrar til å samle en opinion mot krigen og tåketalen om den. Vårt råd er derfor at man i stedet for å bruke spalteplass på å etterlyse debatt, selv tar initiativet til den ved å komme med standpunkter. I hvert fall bør vi kunne kreve det av folk som har som jobb å skrive meningsbærende kommentarer.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.41