Onsdag 8. juni 2011 Utenriks

- Legitime militære mål

Ingen stans: Nato-raid i Libya skal ha truffet en TV-stasjon, parlamentsbygg og sivil infrastruktur i Tripoli. - Våre mål er legitime militære mål, fastholder forsvarsminister Grete Faremo.

Natos bombing av Libya fortsetter uavbrutt. I går ble det meldt om nye angrep nær Muammar al-Gaddafis residens i sentrum av Tripoli. Dagen før hevdet libyske myndigheter ifølge NTB at den statlige TV-stasjonens kontorer hadde blitt bombet, også den i Libyas hovedstad.


Samtidig rapporterte AFP at landets nasjonalforsamling igjen hadde blitt truffet av Nato-raketter, tre uker etter at bygningen ble ødelagt i et tidligere Nato-angrep. Også telemaster, bruer og sivil infrastruktur skal ha blitt rammet i toktene.


- Kun militære mål


Norges forsvarsminister Grete Faremo holdt i går pressekonferanse fra Forsvarsdepartementet om Norges deltakelse i Libya. Hun informerte om at Forsvaret nå vil ha en fast ukentlig oppdatering om norske bombetokter i en kampanje for å systematisere åpenheten rundt oppdraget.


På spørsmål fra Klassekampen om hva Norge anså som legitime mål i Libya, svarte Faremo slik:


- Våre mål er legitime militære mål.


Med seg på pressekonferansen hadde Faremo generalmajor Morten Haga Lunde. Lunde understreket viktigheten av ikke å bombe i nærheten av religiøse symboler, og steder hvor det kunne befinne seg sivile. Nettopp av hensyn til befolkningen ble mesteparten av bombingen utført om natten, ifølge Lunde.


Med hensyn til spørsmålet om forskjellen på militær og sivil infrastruktur forklarte Lunde følgende:


- Hvis det [sivil infrastruktur, red.anm.] blir tatt i bruk til militære formål er det å definere som militære mål.


Faremo bekreftet at Norges nylige nedtrapping var en Nato-avgjørelse basert på et ønske om jevnere fordeling av innsatsen.


Avviser målforskyvning


Nato har nå åpnet for bruk av kamphelikoptre på libysk territorium. Lunde mener dette vil øke presisjonen og tillate flere oppdrag enn før, uten at dette medfører noen endring av målene. Generalmajoren lister opp Libya-operasjonens mål som følgende: Opprettholdelse av flyforbudssone og våpenembargo, samt beskyttelse av sivile.


- Disse har stått fast hele tiden og vi har dermed ikke drevet målforskyvning, forklarer han.


Lunde uttalte også at ingenting tydet på at noen sivile var skadet som følge av norske bombetokter, men la til at telling av antall drepte heller ikke var noe Forsvaret var opptatt av da det kun ville dreie seg om gjetninger.


Med tanke på anklagene om at Nato-kampanjen har som mål å fjerne Gaddafi og pålegge et regimeskifte i Libya, var Lunde klar:


- Det er viktig for oss å understreke at vi ikke prøver å ta ut Gaddafi, sa han bestemt.


«Elastisk» mandat


Svein Melby, seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier på Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), mener i motsetning til Forsvarsdepartementet at Gaddafi synes å være målet for angrepene og at man har flyttet på målene etter hvert i krigen.


- Krigshendelsene tyder på målforskyvning. Å «beskytte sivilbefolkningen» er et elastisk begrep som åpner for angrep på kommandosentraler, og grensene er en politisk vurdering. Med tanke på Obamas, Sarkozys og Camerons uttalelser ser det ut til at regimeskifte er et mål, uttaler Melby med referanse til de tre statsledernes innlegg i en rekke internasjonale aviser hvor de fastslår at krigen ikke blir avsluttet før Gaddafi har gitt seg.


Nettopp dette mener også Melby kan være et problem med tanke på at en ikke gir Gaddafi en reell exitstrategi. Han er stevnet for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og faren for at krigen da blir lenger øker og lidelsene dermed større.


- Motivet [beskyttelse av sivile] er edelt nok, men man har satt i gang en operasjon som skaper lidelse. Sivilbefolkningen blir på ingen måte garantert ved at Gaddafi fratas makta. Man holdt liv i en døende borgerkrig og det må veies opp mot hva situasjonen ville vært om en ikke hadde gjort det. Vi vet fra Irak at de sivile menneskelivene ble tatt i størst grad etter at Saddam ble fjernet. En slik situasjon kan også bli tilfelle i Libya, utdyper Melby.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.41