Onsdag 27. juli 2011 Utenriks

Breiviks ideologiske nett

Forbilder: En britisk innvandringsfiendtlig protestbevegelse, en islamfiendtlig paneuropeisk blogg og konservative sionister var blant Breiviks viktigste inspirasjoner.

En kulturelt basert motstand mot islamsk påvirkning i Europa uten rasisme og autoritære trekk, som forsvarer de kulturelle aspektene ved kristendom, er proisraelsk, og uten en bestemt økonomisk politikk. Det er kortversjonen for hvordan Anders Behring Breivik så for seg organiseringen av sitt politiske prosjekt. Breivik, som har påtatt seg skylda for bomben ved Regjeringskvartalet og massakren på Utøya, har innrømmet at dette ikke nødvendigvis er hva han mener, men at det er den smarteste planen for den «europeiske uavhengighet». Breiviks ideer er ikke originale, men et sammensurium av meningene til forskjellige partier, bloggere og forfattere.


Wienskolen


I kommentarer på diverse nettfora, sitt 1500 sider lange «manifest» og en drøyt tolv minutter lang video lagt ut på YouTube bretter Anders Behring Breivik sitt tankesett og sine motiver bak terrorhandlingen i Oslo og på Utøya fredag 22. juli. Islam og «multikulturalistene» eller «de kulturelle marxistene», som han kaller dem, som lar islam bre seg ut over Europa er hovedfiendene.


Breivik skriver «Vi har valgt Vienna School of Thought som det ideologiske grunnlag» og det er også derfra han har oppskriften på hvordan hans politiske mål skal oppfylles. Han refererer til et miljø rundt den islamfiendtlige bloggen Gates of Vienna. Den norske bloggeren Fjordman er blant de mest innflytelsesrike, og siden består ellers av en rekke andre, i all hovedsak anonyme bloggere fra rundt om i Europa. Store deler av Breiviks «manifest» er klippet rett ut fra Fjordmans tekster.


«Jeg har selv jobbet flere år for FrP og kan garantere deg at FrP hadde hatt mindre enn 10 % oppslutning om de ikke hadde valgt Vienna School of Thought som ideologisk grunnlag.», skriver Breivik.


English Defence League


Også den engelske protestbevegelsen English Defence League står høyt i kurs hos Breivik (EDL). At EDL har valgt bort etnosentrisme og i stedet jobber på en kulturell basis mener Breivik er et klokt valg og begrunner det hele strategisk. «Etnosentriske bevegelser (...) er IKKE vellykkede og vil aldri klare å komme seg over 10 % oppslutning (...) Man kan ikke bekjempe rasisme (multikulti) med rasisme. Etnosentrisme blir derfor det komplett motsatte av hva vi ønsker å oppnå.»


Det har i seinere tid blitt bekreftet at Breivik hadde utstrakt kontakt med flere medlemmer av EDL. Organisasjonen sier i en pressemelding at den tar avstand fra all typer vold og fordømmer Breiviks terroraksjon.


Mange i EDL er knyttet opp mot hooligan-miljøer i England og demonstrasjonene deres har svært ofte et voldelig utfall.


Sionister


Gates of Vienna er ikke den eneste bloggen Breivik har hentet inspirasjon fra. I en YouTube-video Breivik la ut kort tid før han dro for å utløse bomben ved Regjeringskvartalet, beskriver han sitt politiske prosjekt. Han forteller i tekst om hvordan muslimer tar over Europa, om hvordan marxister styrer verden, om det han anser som store europeiske antiislamske krigere, og hva som er planen når den store krigen er vunnet. Ifølge Justin Raimondo ved antiwar.com, er store deler av materialet til denne videoen hentet fra Bernard Lewis, David Horowitz, Bat Ye’or og Pam Geller. Disse er alle britiske eller amerikanske bloggere og forfattere, og alle konservative sionister og islamfiendtlige.


Breivik selv nevner at proisraelismen til stor grad kommer av at en må alliere seg med andre som står overfor islamske fiender. Også i EDL-demonstrasjoner er det vanlig med israelske flagg.


Retorikk


I en diskusjon med tidligere leder i Human-Etisk Forbund, Lars Gule, anklager Breivik Gule og hans like for å skjule sine egentlige hensikter bak «humanisme og menneskerettigheter», men at han beundrer Gule for sine «kunnskaper til retorisk dekonstruksjon» og at «Vi har mye å lære av kulturmarxister på dette området».


I andre kommentarer refererer han til «kulturmarxistenes» uærlighet om egne motiver, og mener det bør være eksempler til forfølgelse for eget opplegg av ideologi.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.42