Onsdag 3. august 2011 Innenriks

Advarer mot konformitet

VIL HA DEBATT: Sp-kronprins Ola Borten Moe advarer mot å kvele debatten etter 22. juli-angrepene, og sier han ikke synes islamdebatten i Norge så langt har vært spesiell hatefull.

- Vi kan ikke slutte å ha kvasse ordskifter etter 22. juli, heller ikke om islam, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe.


Olje- og energiministeren er stolt over måten hele Norge har stått samlet i uken etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Samtidig advarer han mot å la tragedien kvele den offentlige debatten.


- Hvis vi nå lager en kompakt konformitet med strenge, spesifikke regler for hva som er lov og ikke lov, så havner vi fort i en situasjon der visse virkelighetsoppfatninger blir stigmatisert. Men det betyr ikke at de opphører å eksistere.


Angrer ikke


Moe har selv vært en kontroversiell aktør i debatten om det flerkulturelle Norge, blant annet da han i Klassekampen for et drøyt år tilbake sammenliknet radikal islam med nazisme.


Men i motsetning til Frp-leder Siv Jensen, som i går beklaget at hun tidvis hadde vært for skarp i tonen i islamdebatten, mener Moe at han fortsatt kan stå ved det han har sagt.


- Alle har nå godt av å ta en pust i bakken og tenke gjennom det de har sagt, men jeg mener selv at jeg har vært forsiktig med å generalisere overfor grupper, eller klistre spesifikke samfunnsproblem til spesifikke grupper, sier han.


Heller ikke på generelt grunnlag mener Moe at islamdebatten i Norge har vært spesiell hatefull.


- Med unntak av enkelte overtramp har vi ikke hatt et klima i islamdebatten som har vært uvanlig hardt eller uanstendig. Vi må kunne diskutere islam på samme vis som vi diskuterer andre ting, og kan ikke holde kjeft i frykt for å trampe folk på tærne.


Vil ha hatet fram i lyset


Sp-kronprinsen mener hatefulle ytringer må imøtegås framfor å ties i hjel.


- Den beste måten å møte hat på er offentlig debatt, meningsutveksling og opplysning. Det er i solen trollene sprekker, sier han.


- Har vi vært flinke nok til å imøtegå hatefulle ytringer mot for eksempel muslimer når vi har sett dem i offentligheten tidligere?


­- Jeg tror mange kan ha la være å konfrontere slike meninger av reine bedagelighetshensyn. Samtidig foregår en del av disse debattene i en virkelighet de fleste av oss ikke tar del i. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke hadde hørt om disse høyreradikale bloggerne før nå, sier han.


Håper på ny start


I kjølvannet av terroren som tok livet av 77 mennesker i Oslo og på Utøya, har «hele Norge» tatt til gatene for å markere støtte med de omkomne og pårørende. Nesten en halv million mennesker gikk i rosetog over hele landet mandag i forrige uke, og flere norske byer er i ferd med å bli slukt av et stadig voksende blomsterhav.


- Jeg opplever at vi nå står sammen som nasjon og folk på en annen måte enn vi gjorde før. Det har jeg hentet mye styrke fra i en vanskelig tid. Den enorme oppslutningen vi nå opplever rundt vårt samfunn, våre verdier og vår måte å tenke på kan forhåpentligvis gi grunnlag for en ny start. Da kan det komme noe positivt ut av galskapen, sier Moe.


Ikke minst mener han de siste dagene har vist bredden i det norske fellesskapet, og at det forhåpentligvis også kan bli en ny start for den norske integreringsdebatten.


- Samtidig skal vi koste på oss å tenke gjennom hvordan vi ville reagert dersom gjerningsmannen bak angrepene var radikal islamist. Da ville nok klimaet vært et helt annet. Det viser ikke minst de utålelige og uakseptable episodene med trakassering av muslimer i timene etter angrepet. Det minner oss på at vi ikke må bli for selvgode i det nye fellesskapet vi nå har funnet fram til, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.42