Lørdag 20. august 2011 Kultur og medier

Fortsatt kaos i Frp

Svenn Kristiansen kan avgjøre spørsmålet om Munch-museets framtid før han går av som leder for Frps bystyregruppe. Foreløpig holder han kortene tett til brystet.

Etter at behandlingen av det omstridte Munch-museet er blitt utsatt til etter valget, har det oppstått fullt kaos om Frps standpunkt i saken. Fylkesstyret i Frp er mot byggingen av museet i Bjørvika, mens den sittende bystyregruppa til Frp har gått inn for forslaget sammen med Høyre.


Selv om saken er utsatt til etter valget, er det likevel den nåværende bystyregruppa som skal stemme over forslaget, fordi det nye bystyret ikke vil ha tiltrådt til bystyremøtet 23. september.


- Umoralsk


For å få klarhet i denne splittelsen innad i Frp kontaktet vi gruppeleder for Frps nåværende bystyregruppe, Svenn Kristiansen, som melder at det ennå ikke er klarlagt hva Frp kommer til å stemme ved neste korsvei.


- Det spørsmålet skal behandles på gruppemøtet en uke før neste møte i byutviklingskomiteen. Og hvordan det ender der, vet ikke jeg.


- Du er gruppeleder for Frp i bystyret. Du har vel en viss pekepinn?


- Det er klart. Men det vil jeg ikke si til deg.


- Er det den sittende bystyregruppen, eller den som kommer etter valget, som skal avgjøre denne saken for Frps del?


- Vi må jo ta hensyn til den nye bystyregruppen. Det ville være umoralsk å tre noe ned over hodet på dem om de ikke er enige. Dette er jo en stor sak.


Munch til sentrum


- Hva er det egentlig Frp går til valg på hva angår Munch-museets framtid?


- Vi synes ikke de nåværende lokalitetene på Tøyen egner seg. Ut over det har vi ikke avgjort noe.


- Tror du det er nok for velgerne?


- Det vet jeg ikke. Men etter det jeg opplever, blir fylkesstyrets forslag om flytting til Nasjonalgalleriet positivt mottatt.


- Er det tenkelig at Frp kan støtte et eventuelt rødgrønt flertall om bygging av et nytt museum på Tøyen?


- Vi vil nok ha Munch-museet til sentrum. Fylkesstyret har foreslått Nasjonalgalleriet, og de er i prinsippet overordnet bystyregruppa.


Fornøyd fylkesleder


For leder av Oslo Frps fylkesstyre, Christian Tybring-Gjedde, er det soleklart at den nye bystyregruppa skal involveres i saken.


- Hele fylkesstyret sier nei til Lambda, uttaler Tybring-Gjedde, som er fornøyd med at saken nå blir en del av valgkampen.


- Plasseringen av Lambda vil få budsjettmessige konsekvenser for det påtroppende bystyret, så det ville være svært unaturlig om de nye representantene ikke skulle bli hørt. Det er ingen stor stemning for Lambda i Frp, men det sittende bystyret har valgt å gå inn for museet som følge av et politisk kompromiss med Høyre. Det aksepterer jeg, men nå må vi se på saken med nye øyne, uttaler han.


- Lambda til Spania


Tybring-Gjedde hevder Lambda ikke er noe annet enn en stor, kostbar og uestetisk koloss som ikke hører hjemme i Bjørvika.


- Lambda er tegnet av en spansk arkitekt og hører således hjemme i Spania, sier Tybring-Gjedde. Vi har allerede en flott bygning midt i Oslo sentrum som vil kunne fungere utmerket som et museum for Munchs kunst. Riksantikvaren har allerede bestemt at bygningen skal benyttes til kunst også etter at Nasjonalgalleriet blir flyttet til den gamle Vestbanetomta.


- Men bygningen må oppgraderes, og det er vel ikke gratis?


- Nei, det blir ikke gratis. Men det er helt utenkelig at vi skal se summer på 3-4 milliarder som er prislappen på Lambda. Jeg regner med at vi kan vi pusse opp bygningen på en akseptabel måte for noen få hundre millioner. Vi har mange uløste behov i Oslo som også trenger finansiering. Det gir et helt feil signal å bruke så mye penger på et bygg som få av Oslos innbyggere vil ha, sier Tybring-Gjedde, som forteller at han har vært ute på gateplan for å lodde stemningen omkring Lambda.


- Ikke til Tøyen


- Hvordan stiller du deg til Aps forslag om et nybygg på tomta til det eksisterende Munch-museet?


- For det første er ikke Tøyen et egnet område for et Munch-museum. Beliggenheten er for altfor perifer, og tilfredsstiller ikke målet om å øke besøkstallene. Jeg ønsker meg derfor et museum som er mer tilgjengelig for folk, og Oslo sentrum er en utmerket plassering i så måte. For det andre vil et nytt museum på Tøyen bli minst like dyrt som Lambda.


Jøran Kallmyr er en av de nye bystyrekandidatene til Frp, og han kommenterer Lambdasaken på følgende måte: - I denne saken er det mye som er uklart. Vi er nødt til å få kartlagt en del fakta. Det dreier seg ikke bare om kostnader, men også om konsekvensutredninger i forbindelse med Bjørvika-området dersom Lambda-prosjektet blir skrinlagt.


- Vil dere gå inn for en ny utbyggingsplan for Tøyen dersom Ap skulle vinne valget?


- Som sagt, her må vi først få på plass fakta, så får vi ta beslutningene når vi vet mer.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.42