Torsdag 25. august 2011 Meninger

Nye tider

Dagens leder

* Verdens økonomiske tyngdepunkt beveger seg raskt østover. Økonomiprofessor Danny Quah ved London School of Economics har laget et kart som beskriver bevegelsen østover, og under et besøk i Beijing nylig redegjorde han for utviklingen overfor Informations korrespondent. I 1980 lyste en liten prikk ute i Atlanterhavet. Tre år seinere dukket en ny prikk opp noen hundre kilometer lenger øst. Etter nye tre år hadde prikken tatt et enda større hopp mot øst. I treårsintervaller dukket stadig nye prikker opp. Til sammen danner de en stiplet linje som spurter av gårde østover, før avstanden mellom prikkene minsker og samler seg i en klynge rundt Kina/India i 2049.


* Dette er det grafiske uttrykket for verdensøkonomiens tyngdepunkt, og dets kontinuerlige forskyvning østover, som følge av at Kinas og Indias vekst er betydelig sterkere enn den vestlige. I 1980, da Nord-Amerika og Vest-Europa produserte mer enn to tredjedeler av klodens inntekter, lå det økonomiske tyngdepunktet midt mellom disse to kraftsentrene. I dag, 30 år seinere, har tyngdepunktet forskjøvet seg 5000 kilometer lenger øst, slik at det nå ligger like sør for Tyrkia. Og hvis prognosene holder stikk, vil det altså ligge nye 5000 kilometer lenger øst om knapt 40 år.


* Tyngdeforskyvningen får også politiske konsekvenser, selv om de i dag er vanskelig å overskue. USAs visepresident Jo Biden var nylig i Beijing der han måtte forsikre kineserne om at den amerikanske økonomien var sterk nok til å takle gjeldskrisa. Kinas integrasjon med verdensøkonomien gjør kineserne også mer sårbare. Økonomiprofessor Danny Quah mener folk i Vesten ikke trenger å bli hysteriske selv om det økonomiske tyngdepunktet i verden forskyver seg østover, ettersom det er fullt mulig å opprettholde veksten selv om Kinas og Indias økonomier vokser fortere. «Folk i Vesten skal ikke venne seg til å bli fattigere, men til ikke lenger å være den dominerende faktor i verden», sier økonomiprofessoren. Nå går sjelden utviklingen slik vi tror, men skulle vi likevel få en utvikling noe i nærheten av dette framtidsscenariet, kan det by på interessante muligheter.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.42