Mandag 12. september 2011 Innenriks

Dødt løp og borgerlig kaos

Ultimatum: Frp stuper i Oslo, men står fortsatt steilt på byrådsmakt. Mens Høyre påpeker at de tidligere har styrt hovedstaden uten Frp.

I dag velges kommunestyrene og fylkestingene rundt om i landet. Fortsatt er det dødt løp mellom høyre- og venstresida i flere av de største kommunene.


I Tromsø er det helt jevnt mellom de to blokkene. I Trondheim går Høyre fram, men den rødgrønne koalisjonen holder foreløpig et knapt flertall. Størst spenning er det knyttet til Oslo, hvor målingene spriker og Frp mister oppslutning.


I VGs siste måling i Oslo mister Frp tre av sine mandater i kommunestyret. Dersom resultatene av opptellingen i dag blir slik denne målingen viser, vil Frp ha like mange mandater som Venstre og KrF til sammen.


Byråd uten Frp


- Det er interessant at sentrum har styrket seg ganske godt i forhold til Frp, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).


På VGs siste måling ligger det an til borgerlig flertall i Oslo. Dersom det blir utfallet, er det Røsland som bestemmer hvem som skal sitte i byrådet. Sentrumspartiene vil ikke sitte i dagens byråd fordi de ikke vil styre sammen med Frp.


- Det kan ligge an til at Venstre og Krf til sammen får like mange mandater som Frp. Vil Høyre helst styre med Frp eller med sentrum?


- Det som er situasjonen i Oslo er at både Frp, KrF og Venstre har signalisert ønske om å sitte i byråd, men ikke med hverandre. Når styrkeforholdet endres, kan det hende at det får betydning for hvordan sentrumspartiene tenker om dette. Jeg tror dette kan bli en diskusjon i KrF og Venstre. Det vi i Høyre ønsker er et breiest mulig borgerlig alternativ, sier Røsland.


- Går det an å danne borgerlig byråd uten Frp?


- Det har vært borgerlig byråd uten Frp tidligere. Det eneste partiet på høyresida et borgerlig byråd ikke har vært foruten, er Høyre.


Ultimatum


Leder i Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde, er klar på hva han mener om et eventuelt borgerlig byråd uten Frp:


- Det er ikke aktuelt. Da blir det ikke noe borgerlig byråd.


- Hvis sentrum og Frp får like mange mandater hver: er det da noen grunn til at det er Frp som skal sitte i byråd og ikke sentrumspartiene?


- Vi sier det samme som Høyre: vi vil ha et breiest mulig borgerlig samarbeid. Nå er det ett parti som ikke vil være med på det, da er det de som må stå utenfor, sier Tybring-Gjedde med henvisning til Venstre.


- Uansett om styrkeforholdene skulle endre seg er de borgerlige partiene helt avhengige av hverandre. Nå er det Venstre som svikter i Rådhuset, sier Tybring-Gjedde.


Venstres Ola Elvestuen er helt klar på at det fortsatt er uaktuelt å sitte i byråd sammen med Frp, uavhengig av endringer i styrkeforholdene.


- Ellers er jo dette en utfordring til Høyre om å se til sentrum, sier Elvestuen som ønsker seg et byråd bestående av Høyre, KrF og Venstre.


KrFs listetopp i Oslo, Aud Kvalberin vil ikke si noe om eventuelle konstellasjoner før stemmene er talt opp.


Kompliserte forhandlinger


Valgforsker Hanne Marthe Narud er spent på resultatene fra Oslo.


- I Oslo kan det bli kompliserte og harde forhandlinger med KrF og Venstre etter valget. Det kan også bli spennende dersom De Grønne kommer inn, men for småpartiene gir meningsmålingene ganske usikre tall.


Narud peker på tre ting som gjør Oslovalget usikkert; meningsmålingene spriker, mange velgere har allerede forhåndsstemt og en mulig økt valgdeltakelse. Dersom valgdeltakelsen øker er det antakelig Arbeiderpartiet som drar mest nytte av det. Det kan også være at Ap fikk mange forhåndsstemmer i sympatibølgen etter 22. juli.


Rødt kan bli blått


En rekke kommuner rundt om i landet er nå «vippekommuner» ifølge meningsmålinger (se faktaboks). Går det gale veien for de rødgrønne, kan de risikere at Sarpsborg blir den største kommunen med rødgrønt styre etter valget. I dag styres syv av de ti mest folkerike kommunene i landet av borgerlige partier.


Ap-bastionen Tromsø, der partiet har hatt ordføreren siden 1999, ligger på vippen. En meningsmåling publisert lørdag viste tilbakegang for Ap og framgang for Høyre, og ga med dette flertall for den borgerlige alliansen mellom Høyre, Frp og Venstre, for første gang siden juli. Det er fortsatt svært tett mellom blokkene, med 22 av 43 mandater til blå blokk, og 21 til rød blokk, ifølge målingen.


I Trondheim har de rødgrønne holdt fortet, og koalisjonen til Ap-ordfører Rita Ottervik holder flertallet på de to siste målingene i forrige uke, men med forholdsvis knapp margin. Også i Trondheim går Høyre fram på målingene, og om de anmeldte bruddene på arbeidsmiljøloven får trønderne til å velge bort Ap i høyere grad kan det velte det røde flertallet.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43