Torsdag 29. september 2011 Innenriks

Lar Hagen selge ut Rec

BLANKT NEI: Staten kommer ikke til å åpne lommeboka for å redde 700 arbeidsplasser i utflaggingstruede Rec.

- Vi har ingen planer om å kjøpe oss opp i Rec eller Borregaard. Næringsdepartementet har ingen slike virkemidler, sier næringsminister Trond Giske


Det betyr kroken på døren for solenergiselskapet Rec og biomasseprodusenten Borregaard i Norge.


Dermed kan 700 arbeidsplasser gå tapt på Recs anlegg på Glomfjord og Herøya.


LO og rødgrønne politikere på Stortinget håpet i det lengste at regjeringen ville kjøpe seg opp i de to selskapene for å sikre seg mot at selskapene blir flagget ut av landet og store deler av produksjonen nedlagt.


Men overfor Klassekampen avviser næringsministeren kategorisk at han vil bruke statens penger på å beholde grønn industri i Norge.


- Recs problem er ikke på eiersiden. Problemet er at markedet har falt bort, og at lønnsomheten ikke er god nok. Det er det vanskelig for oss å gjøre noe med, sier Giske.


Også statsminister Jens Stoltenberg heller iskaldt blod i årene på dem som vil at staten skal kjøpe seg opp i de to Orkla-eide selskapene.


- Det er et ikke-tema for oss. Disse selskapene sliter med lønnsomheten, ikke på eiersiden, sier han.


Skulle bli en vekstnæring


Både LO og miljøbevegelsen har tatt kraftig til orde for at regjeringen bør inn på eiersiden i Rec og Borregaard etter meldingen om at Orkla vil selge seg ut.


Særlig LO-leder Roar Flåthen har vært forbitret over Orkla storeier Stein Erik Hagens salgsplaner. Flåthen har pekt på at både Borregaard og Rec representerer energiteknologiske miljøer som hele Stortinget er enige om å satse på.


I Soria Moria-erklæringen står det blant annet at «Grønne arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og miljøteknologi skal bli en ny vekstnæring i Norge».


I Giskes eierskapsmelding står det at «Regjeringen vil derfor gjennom det statlige eierskapet bidra til at norske bedrifter, teknologi, og virksomheter beholdes og videreutvikles i Norge».


Rec har tidligere også fått betydelig oppstartsstøtte av staten for å erstatte eksisterende industri.


Vurderer omstillingshjelp


Trond Giske bekrefter at han har vært i nær kontakt med Rec om selskapets lønnsomhetsproblemer, men er klar på at han ikke har gitt noen løfter.


- Det eneste stedet vi kan komme til å bidra. er ved et eventuelt behov for omstillingsmidler.


- Er det ingen tenkelig måte for staten å kjøpe seg inn?


- Departementet er ikke satt opp for å gjøre denne typen oppkjøp. Det måtte i så fall vært hvis et av de statseide selskapene fattet interesse for å kjøpe Rec, sier Giske.


Dermed har Giske snudd på flisa siden i fjor sommer; da sa han til VG at «Det er gode argumenter for å vurdere et selskap som Rec» og «I forhold til å utvikle industriproduksjon og arbeidsplasser i Norge, kan Rec være interessant».

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43