Lørdag 1. oktober 2011 Utenriks

Fanget i EUs kuttmareritt

STØVELSPARK: Hele verden skjelver over en mulig økonomisk kollaps i Italia. Krisa utnyttes til å angripe sosiale rettigheter, sier italiensk forbundsleder.

- Kuttiltakene hjelper ikke økonomien og virker mot interessene til arbeiderne, sier Alessandra Mecozzi.


Hun er internasjonal sekretær i FIOM-CGIL, forbundet for metallarbeidere i Italias største faglige sammenslutning. Klassekampen treffer henne på en konferanse i Oslo om EU og EØS i regi av Nei til EU.


Mecozzi mener et Italia i enorme økonomiske vanskeligheter nå utsettes for den samme kuttpolitikken som har blitt påtvunget blant annet Hellas de siste årene.


- Som europeisk fagforening må vi finne måter å endre politikken til EU på. Den blir verre og verre. Bare se på de strenge budsjettreglene EU-parlamentet vedtok for noen dager siden. Denne politikken undergraver alle muligheter for nasjonalstaten til å finne egne løsninger, samtidig som den virker negativt på arbeideres rettigheter, sier hun.


Skuffet av EU


Mecozzi er i utgangspunktet positiv til et felles europeisk prosjekt. Men hun mener europasamarbeidet nå er på vei i en retning som ikke fører noe godt med seg.


- Jeg er virkelig for et europeisk samarbeid basert på europeisk samhold og felles politikk. Men dette finnes ikke nå. Det er nå kun basert på euroen og penger, sier hun.


Mecozzi hadde håpet på en europeisk integrasjonsmodell som bygget på sosiale interesser og som skilte seg fra modellen i USA.


- Men det som skjer nå er delvis det motsatte, og med kuttpolitikk og angrep på rettigheter, blir modellen stadig mer lik den i USA isteden, sier hun.


Italia mot stupet


«Vi stoler på at regjeringen vil ta i bruk alle nødvendige virkemidler». Slik slutter et brev sendt fra presidenten i Den europeiske sentralbanken, Jean-Claude Trichet til Silvio Berlusconi og den italienske regjeringen tidligere denne måneden.


Brevet er en meget klar oppfordring til Italias regjering om økt privatisering av offentlig sektor, fleksibilisering av lover om lønnsforhandlinger, ansettelser og oppsigelser, og mer drastiske kutt i Italias underskudd.


Italias økonomi er i store vanskeligheter. Ifølge statistiske anslag er Italias underskudd for hele 2011 beregnet til 3,9 prosent av BNP. I eurosonens stabilitetspakt er regelen at underskuddet ikke skal overstige 3 prosent. Samtidig vokser stadig den italienske gjelden, som i 2010 var på 146 prosent av BNP. Ifølge stabilitetspakten kan medlemmene kun ha en gjeld på 60 prosent av BNP.


IMF har allerede sagt at de ikke har nok penger til å dekke en eventuell italiensk kollaps. Oppskriften Italia får fra EU, Den europeiske sentralbanken og IMF er mer eller mindre den samme som andre europeiske land i krise har fått: Kutt.


Og nedskjæringene er allerede i gang. Tidligere denne måneden fikk Berlusconis regjering en kuttpakke på 60 milliarder euro i det italienske parlamentet.


Det italienske finansdepartementet gjør det de kan for å forsikre investorer og markeder om at de vil klare seg. Torsdag kunngjorde departementet at de kan hente inn rundt 40 milliarder euro på salg av offentlig eiendom.


Demokratisk underskudd


Mecozzi mener den sosiale og økonomiske situasjonen i Italia har forverret seg alvorlig siden krisa i 2007-2008.


- Særlig med tanke på arbeidsledighet, oppsigelser, stenging av virksomheter, kutt i sosiale utgifter og ikke minst økende gjeld, sier hun.


Mecozzi beskriver en situasjon hvor forholdene for arbeidere i Italia blir stadig dårligere ettersom arbeidsgivere gjør det de kan for å kutte arbeidskraftskostnader.


- FIAT har for eksempel brukt krisa til å presse sine arbeidere til å godta dårligere betingelser med trusler om nedleggelser om de ikke gjør det, sier hun.


- Regjeringen vil ikke klare å finne et alternativ eller en annen strategi enn kutt og privatisering, sier Mecozzi.


Hun forteller at motstanden mot regjeringens politikk og regjeringen selv vokser. Den generelle følelsen blant italienerne er i økende grad sinne, og også arbeidsgiverorganisasjoner og kirka har uttrykt misnøye.


- Vi er i en situasjon hvor store deler av samfunnet protesterer, mens Berlusconi har flertall i parlamentet og får gjennom det han vil, sier hun.


Hun mener mange nå begynner å se at politikken i Italia fører galt av sted.


- Alternativene finnes. Rikdommen i Italia er stor, men få mennesker sitter på mye penger og skatteunndragelse er utbredt. Men regjeringen tar ikke tak i dette og kutter isteden i sosiale utgifter, sier hun.


- Det er heller ikke kommet konstruktive tiltak fra regjeringen, for eksempel med tanke på utbygging av industri. Det er et stort problem for hele landet og særlig for arbeidere industrisektoren, sier hun.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43