Torsdag 20. oktober 2011 Innenriks

«Sneverpartiet» slår tilbake

Stø kurs: Sps ledelse avviser kritikken om at partiet er for snevert til å appellere i byene. - Vi må blankpusse vår profil som motstrømsparti, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Klassekampen har fått tilgang til et notat Senterpartiets evalueringsutvalg vil legge fram til diskusjon i partiets landsstyre i morgen.


Utvalget har fått i oppdrag å meisle ut kursen videre etter at partiet i høst gjorde sitt dårligste kommunevalg siden 1951.


De anbefaler partiet å reindyrke profilen som alternativet til «sentraliseringspartiene» Ap og Høyre.


Det er helt i tråd med partileder Liv Signe Navarsetes oppskrift for å gjenreise partiet.


- Vi må blankpusse kløveren og løfte ideologien vår sterkere fram enn vi har gjort tidligere. Senterpartiet skal være et motstrømsparti, sier kommunalministeren.


I VG søndag rykket flere lokale Sp-topper ut mot partiledelsen, som de mener er i ferd med å gjøre partiet til et «sneverparti». De mener Sp nå må ta radikale grep for å vinne oppslutning i byer og tettsteder.


Men i partiledelsen avviser man behovet for store politiske endringer.


- Jeg har liten tro på Inger Lise Hansen-metoden, der man skal ta oppgjør med alt partiet har stått for tidligere og begynne helt på nytt. Vi må dyrke våre styrker, slik vinner vi også byene, sier nestleder Trygve Slagsvold Vedum.


Motvekt til Ap og Høyre


Det er fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes i Østfold som leder arbeidet i Sps evalueringsutvalg.


Til Klassekampen sier Bjerknes at han mener Sp uten problemer kan markere seg som motstrømsparti samtidig som partiet sitter i regjering med Ap.


- Det er en utfordring, men jeg mener vi har vist at det går an. Vi må ikke være redde for å markere hva vi står for, også når vi er på kollisjonskurs med Ap, sier han.


Bjerknes peker på EU og viktige strukturspørsmål som kommunestruktur og lokalsykehus som områder der Sp utgjør en motvekt mot «sentraliseringspartiene» Ap og Høyre.


- Men vi står ikke alene. Vi har brei støtte i fagbevegelsen og på grunnplan i for eksempel Ap. Samtidig har vi støtte i enkelte fagmiljøer i for eksempel helsesektoren, som ønsker å arbeide i små enheter, sier han.


- Sp ikke bakstreversk


Tidligere ordfører i Lom, Simen Bjørgen, kritiserte i VG søndag partiledelsen for å være lite framtidsrettet i strukturspørsmål som kommunesammenslåing og lokalsykehus.


Partileder Navarsete har lite til overs for Bjørgens kritikk.


- Jeg er sterkt uenig i at Sp er bakstreversk. Vi har gått i front for å bygge ut bredbånd i distriktene og satse på fornybar energi. Men vår politikk er preget av troen på lokalt folkestyre. Da kan vi ikke gå inn for tvangssammenslåing av kommuner, sier hun.


Hun mener partiet må fortsette den knallharde kampen mot sentralisering innenfor offentlig sektor.


- Men vi kan ikke bare snakke om strukturer. Strukturspørsmål gir ikke folk hjertebank. Vi er nødt til å peke på verdiene som ligger til grunn for våre standpunkt, nemlig folkestyre og troen på at staten ikke alltid vet best. Dette er saker der vi er på kollisjonskurs ikke bare med høyresida, men ofte også med Ap, sier kommunalministeren.


Ikke egen bypolitikk


Mens partiledelsens kritikere ønsker en sterkere storbysatsing, mener parlamentarisk leder Trygve Slagsvold Vedum at Sp ikke har behov for noen egen bypolitikk.


- Vi kan ikke ha en «bypolitikk» og en politikk for distriktene. Skal vi vokse i byene må vi tørre å kjøre hardere på det vi er gode på fra før. Matproduksjon er en sak jeg mener det er god klangbunn for også i byene. Folk i Oslo spiser tross alt sju ganger i uka de også.


Vedum advarer partiet mot å forlate sine politiske verdier i jakten på urbane velgere.


- Jeg har liten sans for å utforme politikk etter markedsanalyser. Vi må stå for det vi mener er riktig, det finnes ingen konsulentselskap i Oslo som kan levere en quickfix til oss. Da er det viktigere å lytte til de sytti år gamle damene som koker kaffe på møter rundt om i landet, sier han.


Vedum har liten tro på at partiets kamp for lokalsykehus og mot kommunesammenslåing fremmedgjør urbane velgere.


- Det er ikke noe folkekrav i Oslo å legge ned lokalsykehuset i Nordfjordeid. Tvert imot slåss Oslo-folk for sitt eget lokalsykehus på Aker, sier han.


Heller ikke partileder Liv Signe Navarsete tror Sp vil tjene på å snu 180 grader rundt i jakten på oppslutning i de store byene.


- Vi kan ikke gjøre som Centern i Sverige, som gikk fram kraftig i Stockholm, men mistet oppslutning i resten av landet. Vi må finne den riktige balansen, sier hun.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.43