Lørdag 29. oktober 2011 Innenriks

- Irrelevant for oss

KRITISK: Oljefondssjefen vil ikke hjelpe Euro-landene ut av krisa, og han er kritisk til EUs krisefond.

- Fortellingen om at vi er med på en redningsaksjon for EU er langt unna sannheten, sa Oljefondssjef Yngve Slyngstad til Klassekampen etter at han i går hadde presentert resultatrapporten for Oljefondet i tredje kvartal.


EU har vedtatt en ny redningspakke som setter Oljefondet i spill. Som del av redningspakken økes rammen for EUs krisefond EFSF fra 440 mrd. euro til rundt 1000 mrd. euro. Økningen skal delvis skje ved å invitere inn land utenfor EU-samarbeidet med overskudd på kapital og store statlige investeringsfond som investorer, og Norge og Kina utpekes spesielt av EU-toppene.


Tidligere denne uken sa finansminister Sigbjørn Johnsen til E24 at Norge allerede er en viktig bidragsyter gjennom Oljefondet


- Statens pensjonsfond utland er en tung og langsiktig investor i Europa, både i enkeltselskaper og i statspapirer, sa han.


De siste tre månedene har Oljefondet fått sitt nest verste resultat noensinne, på grunn av gjeldskrisa.


Oljefondet har samtidig solgt seg ned i statsobligasjoner fra de kriserammede landene. Fondet kjøpte obligasjoner fra EUs krisefond under første auksjonsrunde, men holdt seg unna andre og tredje runde.


- Appellen fra EU til verdenssamfunnet om å skyte inn kapital i krisefondet deres blir ikke hørt av deg?


- Det er helt irrelevant for oss, med det mandatet vi har, sier Slyngstad.


Finansielle masseødeleggelsesvåpen


EUs krisefond fungerer slik at de bytter sine obligasjoner mot greske, irske og andre lands verdipapirer, som det private markedet ikke lenger vil ha. Dermed får krisefondet store mengder verdiløse papirer på sin balanse. Obligasjonene fondet selger, får høyeste kredrittgradering (såkalt trippel A), selv om det ligger råtne lån i pakken.


Dette har av flere framtredende økonomer blitt sammenliknet med pakkene med råtne boliglån som ble solgt i stor stil før finanskrisa i 2008, såkalte Collateralised Debt Obligations (CDO).


Denne typen verdipapirer har den kjente finansspekulanten George Soros kalt for «finansielle masseødeleggelsesvåpen».


Oljefondssjefen er ikke fremmed for sammenlikningen.


- Det er ikke en naturlig investering for oss, vi vil har det så enkelt som mulig, sier han.


- Er dette sammenliknbart med CDO-ene?


- Det er å sette det på spissen. Men vi har i løpet av de siste tre årene redusert våre investeringer i denne typen produkter, så vi har nesten ikke slike sammensatte instrumenter lenger.


Senioranalytiker i Nordea, Katrine Godding Boye, mener lånepakkene som selges av EUs krisefond er mer oversiktlige enn pakkene som ble solgt i forkant av 2008-krisa


- Dette er ikke så komplekst som de pakkene var, da var det mye vanskeligere å vurdere hva du egentlig kjøpte. Det opprinnelige fondet til EU ligger i bunn, og tar de første tapene. Det er et mer transparent og enklere produkt, sier hun.


Underselskap i Luxembourg


I den siste tremånedersperioden har Oljefondet investert 5,5 mrd. kroner i syv eiendommer i Paris.


På sikt er det et mål at fem prosent av fondet skal investeres i eiendom.


15. september opprettet Oljefondet et datterselskap i Luxembourg, NBIM S.à.r.l., som skal foreta disse investeringene.


En av grunnene til å skille ut eiendomsinvesteringene i et datterselskap er frykt for at erstatningskrav i eventuelle tvister kan utregnes basert på hele Oljefondets verdi, dersom man ikke hadde skilt ut eiendomsinvesteringene.


«I tillegg til å være sentralt plassert i Europa, har landet forutsigbare og solide juridiske rammevilkår og skatteregler» er begrunnelsen for å velge Luxembourg, i kvartalsrapporten.


Luxembourg ble i år rangert som nummer tre på Financial Secrecy Indexs sin årlige rangering av verdens skatteparadis, bare overgått av Sveits og Cayman Islands. Luxembourg scorer høyt både på hemmelighold og størrelsen på pengestrømmene som går gjennom landet. 13 prosent av det globale markedet for offshore finanstjenester finner sted i Luxembourg, mens bare 0,007 prosent av verdens befolkning bor i landet.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.44