Tirsdag 1. november 2011 Utenriks

Hjelp, vi er i kuttbransjen

KUTTBONANZA: G20-lederne kommer til Cannes denne uka. Aktivister krever andre løsninger på krisa enn mer kuttpolitikk.

- Denne gangen handler det ikke bare om film i Cannes, men om det virkelige liv. G20s politikk påvirker ikke bare folk i G20-landene, men mennesker overalt, sier Gildas Jossec, til nettsidene til World Social Forum.


Han er en av arrangørene for det alternative forumet «Mennesker først, ikke finans» som starter i Nice, 40 kilometer nord for Cannes, i dag.


To dager før G20-ledere samles til toppmøte i Cannes på torsdag, har aktivister fra hele verden funnet veien til den franske rivieraen. Og det er andre ting enn musserende drikke og strandliv som står øverst på menyen for aktivistene.


- I økende grad har det begynt å demre for stadig flere at finanssystemet ikke fungerer. Vi må finne måter som får finanskapitalismen til å bidra til fellesskapsgoder, og vi må demme opp for de skadelige konsekvensene av den spekulative finansindustrien, sier koordinator for Tax Justice Network Norge, Peter Ringstad til Klassekampen på telefon fra Nice.


Kriseløsninger


På toppmøtet i Cannes denne uka skal G20, som består av verdens 19 største økonomier samt EU, diskutere hvordan den økonomiske krisa skal håndteres. Aktivistene har liten tro på at G20 takler en slik oppgave og arrangerer derfor sitt eget forum.


Arrangøren er den franske G8G20-koalisjonen, som består av 40 franske organisasjoner og sosiale bevegelser. Forumets skal presentere alternative løsninger på den økonomiske krisa og presse G20s ledere til å vurdere andre virkemidler enn nyliberal kuttpolitikk i møte med nedgangstider.


- Det internasjonale pengefondet og Verdensbankens intervensjoner virker ikke. De har ikke virket i Latin-Amerika. De vil ikke virke i Hellas. I alle fall ikke for folket, men kanskje for bankene, sier Jossec.


Ringstad mener et alternativt forum er viktig.


- Vi står midt i et spesielt øyeblikk. Finanskrisa vi har vært gjennom har blitt overført til stater i form av gjeldskrisa, og dermed til befolkninger i form av kutt og arbeidsledighet, sier han.


Finansskatt neste?


Aktivistene langer ut mot G20s demokratiske underskudd.


- De 20 rikeste landene bestemmer den politiske retningen i verden. Deres medlemmer er ikke valgt til å være en del av G20. Mer enn noe annet: G20 er ikke en legitim organisasjon, sier Jossec.


- G20 er en helt tilfeldig konstellasjon av mektige land og det er ikke noe demokrati å snakke om, sier Ringstad.


Han mener likevel det går an å håpe på positive utviklinger fra G20-møtet.


- Vi skulle ønske at det ikke var G20 som var arenaen for å finne fram til løsninger. Samtidig er vi såpass pragmatiske at vi ser at viktige endringer også kan skje innen G20, sier Ringstad.


Han mener finansskatt er en slik endring. EU-kommisjonen la tidligere i høst fram et forslag om at skatt på finanstransaksjoner skal innføres innen 2014. Det er ventet at finansskatt vil være blant temaene som diskuteres på G20-møtet i Cannes.


- Skatt på finanstransaksjoner har gått fra å være en perifer idé til å nå være et av de sentrale virkemidlene man ser at kan redusere mengden skadelig spekulasjon, og samtidig skape skatteinntekter, sier Ringstad som håper forumet i Nice kan bidra til å vinne ytterligere terreng for en slik idé.


Globale protester


Det er ventet store protester i forbindelse med G20-møtet. De vil føye seg inn i rekken av protester mot økonomiske eliter som har preget store deler av den vestlige verden de siste månedene.


I USA har Okkuper Wall Street-bevegelsen spredd seg fra New York til hundrevis av amerikanske byer. 15. oktober ble det holdt protestaksjoner i omkring 1000 byer og over 80 land i hele verden.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.44