Fredag 18. november 2011 Innenriks

LO blir ny eier i Klassekampen

KJØPER: – Dette er et håndslag og et tydelig signal om at LO setter pris på Klassekampen, sier Roar Flåthen. LO-lederen kjøper nå aksjer for 100.000 kroner i avisa.

Klassekampens aksjekampanje er blitt en formidabel suksess. Målet om å selge aksjer for to millioner kroner er allerede nådd, og nå kaster LO seg inn blant kjøperne.

Overraskende
LO blir på ingen måte noen dominerende eier i Klassekampen med sine hundre aksjer. Men på samme måte som det vakte oppsikt da milliardærene Øystein Stray Spetalen og Johan H. Andresen kjøpte hver sin aksje, kan noen bli overrasket over at LO nå blir eier i Klassekampen. Avisa har nemlig tradisjonelt ikke stått i LO-toppenes heiagjeng, og dessuten har LO tidligere hatt mer enn nok med sitt omfattende medieeierskap i A-pressen.
Men ting har forandret seg, forteller Roar Flåthen.
– Vi har over lang tid fulgt med på utviklingen i Klassekampens redaksjonelle profil, og ser at avisen har en bred og god dekning av fagbevegelsen, arbeidslivsspørsmål og politikk. De siste årene har avisens eiergrunnlag blitt gradvis utvidet. Flere forlag og ikke minst fagforbund har kommet inn på eiersiden. Det har gjort det lettere for LO å markere støtte til avisprosjektet gjennom en eierpost, sier Roar Flåthen.


Ros og ris
Fra før har LO-forbundene Industri Energi og Fagforbundet betydelige eierposter. Flåthen er særlig opptatt av at Klassekampen må holde fast ved sin breie dekning av fagbevegelsen. Samtidig berømmer han avisa for å ha blitt en viktig plattform for ideologisk debatt og politikkutvikling på venstresida. Men Flåthen har også kritiske innvendinger mot avisa:
– Det vi kanskje hadde ønsket oss, var en større grad av realitetsorientering rundt næringsutvikling, verdiskaping – selve grunnlaget for velferdsstaten, sier LO-lederen.
LO er fra før en stor medieeier, med nær halvparten av aksjene i A-pressen, mediekonsernet som eier helt eller delvis 50 lokal- og regionaviser, lokalfjernsyn og lokalradio. A-pressen eier også 50 prosent i TV 2.


Større potensial
– Hvorfor fraviker dere nå prinsippet om at medieeierskapet skal styres gjennom A-pressen?
– Det er sant at vi forvalter vårt eierskap gjennom A-pressen, men aksjekjøpet i Klassekampen dreier seg ikke om noe stort beløp, og det gir ingen merkbar eierinnflytelse. Det er først og fremst ment som et håndslag og et tydelig signal om at LO setter pris på Klassekampens tilstedeværelse.
Flåthen har merket seg at Klassekampen har klart å øke opplaget mens andre aviser har slitt tungt i årevis. Han har ett råd for å fortsette denne utviklinga:
– Jeg tror Klassekampen har potensial, dersom avisen fortsetter å utvide sitt nedslagsfelt. Avisen bør søke venner og støttespillere ikke bare i Rødt og SV, men også i Ap og fagbevegelsen.


Robust
Redaktør Bjørgulv Braanen ser LOs kjøp som en oppmuntring, og mener det gir avisa en enda mer robust plattform.
– Klassekampen ønsker å være å være en sentral kulturavis og en arena for radikal og samfunnskritisk debatt og kunnskapstilegnelse, men også et samlingspunkt for norsk arbeiderbevegelse i brei forstand. På noen områder fyller vi den funksjonen Dagbladet hadde i deler av etterkrigstida, som en viktig kulturavis og som en arena for politisk, ideologisk debatt blant samfunnskritiske og venstreorienterte. Men det spesielle med Klassekampen er at vi kombinerer denne tradisjonelle kulturradikale avisposisjonen med en uttrykt vilje til å sette arbeiderbevegelsens kampsaker på den offentlige dagsordenen, sier Braanen.

Artikkelen er oppdatert: 18. november 2011 kl. 08.46