Onsdag 30. november 2011 Innenriks

Vil ha en politisk diagnose

POLITIKK: De to Utøya-overleverne Ali Esbati og Torunn Husvik mener man må tolke terroren politisk, ikke bare psykiatrisk.

- Det er bekvemt å betrakte Breivik som gal, og på et banalt plan er det alltid galskap å ta livet av mange mennesker. Men det er ingenting som endrer at hans handlinger er forankret i et verdensbilde som ikke bare han har. Det speiler en politisk strømning som har eksistert i lang tid, og som har veldig aktive promotører også i den breiere offentlighet. Samfunnsmessige prosesser påvirker sannsynligheten for at i utgangspunktet psykisk ustabile personer skal begå ulike typer politiske handlinger, sier Ali Esbati til Klassekampen.


Han er utreder i tankesmia Manifest, og var selv på Utøya, meter fra å bli ett av terroristens ofre. Han har i tida etter 22. juli argumentert for at terrorhandlingen må forstås politisk. Det holder han fast ved, også etter at rettspsykiaterne har erklært at Anders Behring Breivik ikke var strafferettslig tilregnelig.


Mot «billige poenger»


Ikke alle er like enige i den analysen. Kommentator og historiker Frank Rossavik skrev raskt på sin Twitter-konto i går at kjennelsen var en «stygg nedtur både for ham (Breivik) og ytre venstre», fordi det vil gjøre det vanskeligere «å score billige politiske poenger».


- Jeg mener man på visse deler av venstresida den siste tida har prøvd å dra litt for mange politiske poenger ut av denne saken, sier han til Klassekampen.


Han viser spesielt til en kronikk i VG skrevet av stortingsrepresentant for SV Snorre Valen, hvor han går i rette med blant annet Aftenpostens redaktør Knut Olav Åmås for å ha «anbefalt den paranoide rasistlitteraturen til Bruce Bawer».


- Valen prøver å bruke Breivik og tragedien 22. juli til å skåre en masse politiske poenger på noe som neppe har noe med denne saken å gjøre.


- Er ikke en debatt om hatytringer og et endret debattklima relevant i debatten etter 22. juli?


- Til en viss grad, men Valen og andre har gått for langt de siste dagen når de tar omkamper om gamle saker, sier Rossavik.


Det avviser Esbati.


- Store deler av det norske kommentariatet viser en forbløffende liten evne til å håndtere politiske attentat politisk. I stedet vendes dette mot dem som har kjempet mot rasismen. De politiske standpunktene som et miljø rundt Breivik har stått for og står for er av en karakter som gjør at deres logiske konsekvens er ulike typer voldsomme handlinger. Vi låser ikke bort det rasistiske samfunnsklimaet uansett om han låses inne i fengsel eller psykiatrisk forvaring.


Overraskende


Strafferettsekspert Ståle Eskeland er overrasket over kjennelsen.


- Det betyr at han ikke kan bebreides for det han har gjort. Da blir det å sammenlikne med en ulykke, Men det kan være at den tiltalte ikke vil godta dette, og at advokaten vil prosedere med at han er tilregnelig, sier han.


Filosof Arne Johan Vetlesen har forsket på ondskap og folkemord. Han er enig med Eskeland.


- Det løfter handlingen ut av det politiske og ideologiske og over i det psykologiske, hvor Breivik framstår ikke som en som har gjennomført politiske drap på 77 mennesker som han må svare for, men er en syk person. På sett og vis er det en type ufarliggjøring av det politiske og ideologiske i handlingen, sier Vetlesen.


- Det må være veldig vanskelig å svelge for dem som har følt på kroppen at han ville ramme dem og akkurat dem på bakgrunn av deres politiske overbevisning.


Behring Breivik skal selv mene han er tilregnelig. Hans advokat, Geir Lippestad, har imidlertid omtalt sin klient som sinnssyk.


Vil ha flere syn


Torunn Kanutte Husvik var en av AUF-erne som var på Utøya. Hun sier til Klassekampen at hun har full tillit til at rettssystemet vet hva de holder på med. Men samtidig mener hun det er viktig at avgjørelsen framstår troverdig.


- Jeg håper kommisjonen og rettssystemet tar seg en runde, og ser om man trenger flere til å støtte det samme innholdet. Jeg er beredt på at dette kan bli det endelige utfallet, men jeg håper flere fagfolk får muligheten, sier hun til Klassekampen.


Men den psykiatriske vurderingen av Breivik endrer ikke hennes syn på debatten om terroren.


- Jeg har vært glad for at vi har fått opp den politiske diskusjonen. Man må ikke feie bort holdningene ved å vise til diagnosen. Han lever ikke i et politisk vakuum, flere har sagt at de støtter holdningene hans, selv om de ikke støtter handlingene. Dette er noe som for det meste handler om rasisme, ikke om integrering, inkludering eller innvandring. Vi må komme oss videre i de neste ukene, og ikke spore av nok en gang.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.44