Lørdag 3. desember 2011 Innenriks

Legger ned psykoseavdeling

STENGES: Mens hele Norge forsøker å fordøye Anders Behring Breiviks psykosediagnose, er et av landets viktigste fagmiljøer innen psykose i ferd ned å nedlegges.

1. januar er det kroken på døra for psykoseenheten for ungdom på Ullevål sykehus. Både ansatte og ledelsen er svært bekymret for hva som vil skje med den spissede kompetansen på feltet når enheten skal bakes inn i en større ny ungdomspsykiatrisk avdeling ved det nye Oslo Universitetssykehus.


Allerede har samtlige psykologer ved enheten sagt opp jobben sin.


- Konsekvensene av denne omleggingen blir et forringet utrednings- og behandlingstilbud til ungdom med mulig psykoseproblematikk, sier psykologspesialist Anna Szulc.


Hun er tidligere tillitsvalgt for Norsk Psykologforening, og har jobbet ved enheten i to og et halvt år.


- Du får nesten stille deg i kø, spøker Jannike Engelstad Snoek, avdelingsoverlege ved ungdomsavdelingen for psykisk helse ved Ullevål når Klassekampen ringer.


Søvnløs overlege


Hun tror vi ringer for spørre henne om Anders Behring Breiviks diagnose. Det er nemlig her kompetansen sitter. Men vi vil vite hva hun synes om at avdelingen skal legge ned.


- Jeg er kjempebekymret. Jeg har vært søvnløs i månedsvis, sier overlegen.


- Det er vanvittig ubehagelig å fortelle verdsatte medarbeidere at det ikke er jobb til dem lenger.


Snoek er bekymret for kompetansen enheten har bygget opp.


- Dette bryter opp gode, etablerte behandlingsmiljøer. Over natta skal vi skape noe som er like bra. Vi vet av erfaring at det ikke går, sier hun.


Men Snoek prøver å være optimistisk i prosessen hun står foran.


- Man må tenke at vi vil få det til på et vis. Hvis vi alle gir opp og sier at dette ikke går, svikter vi de ungene som trenger tilbudet, sier Snoek.


Det er til enhver tid mellom 10 og 12 pasienter hos enheten.


Ikke godt nok


Blant de ansatte er det utstrakt bekymring for at behovene til de psykotiske ikke vil bli ivaretatt ved den nye storavdelingen.


* Det vil være færre ansatte med psykosekompetanse.


* Det er bekymring for at det på den nye avdelingen ikke vil være rolig nok for de psykotiske.


* Psykotiske reagerer gjerne med å bli mer innesluttet når de settes sammen med unge med mer utagerende atferdsvansker.


* Tilbudet om opplæringsseminarer til pasientenes foreldre og nettverk vil ikke videreføres ved den nye avdelingen.


Tidlig hjelp er viktig


Psykologspesialist Szulc er bekymret for behandlingstilbudet.


- Når det gjelder psykose, er tidlig hjelp det aller viktigste. Ved denne enheten har vi mulighet til å følge de unge over lang tid.


Hun frykter også for utredningstilbudet.


- Slik vi nå ser av debatten mellom fagfolk i media, kan det være kompliserte utredninger å finne ut om en pasient har en psykoselidelse. Og for å bli god til å utrede og diagnostisere disse tilstandene, må man ha sett så mange som mulig av disse tilfellene. Psykose hos ungdom forekommer relativt sjeldent. Ser man bare noen få av disse pasientene i året, som er vanlig innen barne- og ungdomspsykiatrien ellers, blir man ikke like god på denne form for diagnostikk som dersom man jobber med det hver dag. Derfor trengs enheter med spisskompetanse på disse tilstandene.


Omleggingen av det psykiatriske tilbudet ved Ullevål er en del av den store sykehusomleggingen i hovedstaden, hvor de tre sykehusene Ullevål, Aker og Radiumhospitalet blir slått sammen.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.44