Lørdag 31. desember 2011 Meninger

Godt nytt år

Dagens leder

* Den vestlige økonomien er på vei inn i et nytt tilbakefall etter sammenbruddet i finansmarkedene i 2008 og 2009. Massearbeidsløshet er blitt hverdagen for millioner av mennesker. Forsøkene på å redde euroen har så langt ikke ført fram, og EU-politikerne har ikke kommet med et eneste forslag som kan gi ny vekst i de kriserammede delene av Europa. I stedet foreslås det massive nedskjæringer, tiltak som bare vil gjøre vondt verre. Budsjettkutt i alle EU-land kan føre oss ut i en ny langvarig resesjon med mer fattigdom og større klasseforskjeller.


* Det er grunn til dyp bekymring over utviklingen, ikke minst de politiske svarene EU-systemet gir. Avstanden mellom borgerne og EU-eliten øker, og mistilliten til det overnasjonale styringssystemet er avgrunnsdyp. Noe av det mest urovekkende er fagbevegelsens stilling. EU-systemet har målbevisst svekket arbeidstakernes rettigheter, og fagbevegelsen setter ikke lenger dagsorden verken nasjonalt eller på EU-nivå. Partier som før representerte arbeidstakerne er i stor grad forfalt til redskaper for den politiske og økonomiske eliten, og i denne rollen rammes de av velgernes misnøye.


* Arbeiderbevegelsens svekkelse har ikke bare betydning for økonomien, men for hele det samfunnsmessige klimaet. Den århundrelange kampen for å løfte folk fra lavere sosiale lag har også satt sitt preg på kulturen, på kunsten, på hva som sies og ikke sies, og hvordan det sies. Et kriserammet Europa uten kraftfulle organisasjoner som målbærer vanlige menneskers drømmer og ambisjoner kan bli et svært utrivelig sted. Men i det 2011 ebber ut og 2012 banker på døra, må vi også ta inn over oss at det til alle tider finnes muligheter. Og dette er vår tid. Ingen kamp er tapt før den er kjempet, og ingen bevegelse lykkes uten at tusener på tusener diskuterer og organiserer, koker kaffe og steiker vafler. I alle deler av samfunnet og i alle samfunnslag finnes det byggende krefter som mer enn noen gang har behov for å finne sammen i arbeidet for en bedre og mer rettferdig verden. Klassekampen lover å bidra med vårt og ønsker alle lesere, støttespillere og bidragsytere et godt nytt år.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.45