Fredag 13. januar 2012 Meninger

Løftebrudd

Dagens leder

* Danmark har fått ny rødgrønn regjering, ledet av Sosialdemokratenes Helle Thorning-Schmidt. Hun vant valget på en ekspansiv investeringsplan for å få fart på dansk økonomi, som sto i klar opposisjon til de borgerliges kuttplaner. I stedet for kutt gikk Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti inn for at danskene skulle jobbe mer. I løpet av 100 dager ved makten har regjeringen rukket å løpe fra nær sagt alle de sentrale løftene fra valgkampen. Nå er den røde regjeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, med Enhedslisten som del av det parlamentariske grunnlaget) i ferd med å utforme en innstrammingspolitikk som nærmest er identisk med det høyrepartiene tapte valget på.


* Det samme har skjedd i Europa-politikken. Danmark har vært ett av EUs mest unionskritiske land. Danskene står utenfor eurosamarbeidet og har flere forbehold mot EU-traktatene. Men når Danmark nå har EU-formannskapet, er det ingenting som gjenspeiler en egen dansk, rødere linje. I stedet slutter EU-formann Helle Thorning-Schmidt helhjertet opp om økonomisk sentralisering og en ny eurotraktat. I stedet for å arbeide for en egen linje, velger den danske regjeringen å arbeide for Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og Herman van Rompuys planer om mer union og sentral styring av landenes økonomiske politikk. Så mye for en egen sosialdemokratisk EU-politikk.


* Rune Lykkeberg i avisa Information skriver at Thorning-Schmidt i to år har ført en kamp mot regjeringens politikk og lovet befolkningen at det finnes en annen vei. Men etter at hun fikk snakket med departementssjefene, presenterte hun et regjeringsgrunnlag der den økonomiske politikken hun før kalte usolidarisk og uansvarlig, nå er regjeringens politikk. Dette er ikke en historie om Helle Thorning-Schmidts karakterbrist, men en historie om sosialdemokratiets problemer og krise. Hvis ikke sosialdemokratene er i stand til å representere en alternativ politikk til de borgerlige, vil deres politiske rolle og innflytelse som talerør for arbeidstakernes og de sosialt svakerestiltes interesser, være uttømt.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.45