Mandag 13. februar 2012 Innenriks

Vikaropprøret vokser

VEDTAK: Motstanden mot vikarbyrådirektivet brer om seg på grasrota i Arbeiderpartiet. Nå har Stavanger, Bergen og Trondheim Ap alle gått inn for veto mot direktivet.

- Vi ønsker at faste ansettelser skal være normen i norsk arbeidsliv også i framtiden, og mange frykter konsekvensene av vikarbyrådirektivet, sier leder i Bergen Arbeiderparti Marte Mjøs-Persen.


Opprøret mot vikarbyrådirektivet brer om seg på grasrota i Arbeiderpartiet.


I helga fattet både Bergen og Trondheim Ap vedtak mot direktivet, og fra før har Stavanger, Haugesund, Sola og Karmøy alle gjort det samme. Det har også Samarbeidskomiteen LO/Ap i Oppland.


Det øker trykket mot Ap-ledelsen, som fra før har LO, SV og Sp mot seg i kampen om det omstridte direktivet.


Nå varsler leder i Trondheim Ap Rune Olsø at direktivet også blir tema på partiets fylkesårsmøter framover.


- Jeg håper at regjeringen ser at grasrota i Ap mener man ikke må gjøre noe som svekker arbeidstakernes rettigheter. Svekkelse av arbeidsmiljøloven er uaktuelt for oss å godta, sier han.


LO som drivkraft


Det er LO-tillitsvalgte som er drivkraften bak de lokale Ap-vedtakene. I Trondheim sto samarbeidskomiteen LO/Ap bak forslaget om veto mot vikarbyrådirektivet,


Partilaget fattet i helga et enstemmig vedtak, der de konkluderer på samme måte som LO-ledelsen: Siden det ikke kan gis garantier for at vikarbyrådirektivet ikke vil endre dagens arbeidsmiljølov, må regjeringen benytte reservasjonsretten.


Marte Mjøs-Persen i Bergen Ap sier til Klassekampen at hun nå har tro på at partiledelsen vil snu.


- Jeg opplever at de gode argumentene vinner fram i sånne saker, og håper stortingsgruppa nå merker seg det store engasjement vi ser mange steder rundt om i Arbeiderpartiet.


Har EU-tilhengere på laget


Tilhengerne av direktivet har flere ganger hevdet at motstanden mot det i virkeligheten er fordekt EØS-kamp.


«Debatten om direktivet preges også av EØS motstand, og er nesten rensket for det som burde være hovedfokus og som direktivet handler om, nemlig at vi trenger ordnede forhold i vikarbransjen over hele Europa», skrev arbeidspolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen i et innlegg tidligere i år.


Rune Olsø understreker at blant dem som både jobbet for og stemte for vedtaket i Trondheim, er det ivrige EU- og EØS-tilhengere.


- Dette handler ikke om syn på EU eller EØS, men om synet på arbeidsmiljøloven. Intensjonene stortingsgruppa har uttrykt, å sikre like rettigheter, uavhengig av nasjonalitet og bakgrunn, er vi for. Men signalet er at mange av våre medlemmer er utrygge på om direktivet gir endringer i loven. Når både LO-ledelsen og NHOs ledelse er så tydelige på at arbeidsmiljøloven kan bli endret gjør det at vi mener reservasjonsretten må brukes, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 13. februar 2012 kl. 07.10