Mandag 5. mars 2012 Innenriks

Angriper LOs makt

SPLID: Civita utfordrer LOs dominans i fagbevegelsen, og inviterer YS, Unio og Akademikerne med på laget. Roar Flåthen advarer organisasjonene mot splitt og hersk-taktikk.

- Norsk fagbevegelse er mye mer mangfoldig enn LO gir inntrykk av. Det er altfor lite gransket, sier Civita-leder Kristin Clemet.


Den høyreliberale tenketanken lanserer nå prosjektet «Fagbevegelsen som samfunnspolitisk aktør», for å rette søkelyset mot de interne motsetningene i norsk fagbevegelse.


LO-leder Roar Flåthen sier Civita vil bruke splitt og hersk-taktikk for å svekke fagbevegelsen.


- Det virker som den høyreliberalistiske tankesmia Civita, som alltid går ærend for arbeidsgiverne og høyresida, prøver å så splid mellom arbeidstakerorganisasjonene, sier LO-lederen.


«Latterlig» av Flåthen


I et brev til hovedsammenslutningene YS, Akademikerne og Unio skriver Civita at hensikten med prosjektet er å «undersøke hvordan forbund utenfor LO opplever det tette samarbeidet mellom regjeringen Stoltenberg og LO».


Civita skriver i brevet at den rødgrønne regjeringen gir inntrykk «av at arbeidstakerorganisasjoner er synonymt med LO, og at Unio, YS, Akademikerne og Nito ikke tas med på råd i tilstrekkelig grad», og ber om å få organisert intervjuer for å diskutere denne problemstillingen med organisasjonene.


En hovedsammenslutning består av ulike fagforbund. Mens LO er tett knyttet til Arbeiderpartiet både økonomisk og politisk, er de øvrige sammenslutningene partipolitisk uavhengige.


Flåthen advarer arbeidstakerorganisasjonene mot å bistå Civita i prosjektet.


- Civita vil bruke dem i en politisk kamp. Jeg regner med at de andre organisasjonene ser det. I de store og viktige sakene for arbeidstakerne er det enighet i fagbevegelsen, sier han.


Civita-leder Clemet fnyser av kritikken fra LO-lederen.


- Det er latterlig at Flåthen sier det. Det er ikke akkurat noen ny problemstilling at de delene av fagbevegelsen som står utenfor LO opplever at de ikke blir lyttet til, sier Clemet


- Men tyder ikke brevet dere har sendt på at dere mener at konklusjonen er gitt allerede før dere har snakket med YS, Akademikerne og Unio?


- Vi har ikke noen forhåndsdefinerte eller mystiske intensjoner. Jeg synes det bør være lov til å undersøke forholdene i norsk fagbevegelse uten å bli mistenkeliggjort av LO og Roar Flåthen, sier Clemet, som understreker at hun ikke har lest brevet.


Hun mener LO har uforholdsmessig stor makt i fagbevegelsen, og peker på at organisasjonen har eksklusiv adgang til Aps beslutningsorganer.


- LO har en helt unik innflytelse. Vi vil vite hvordan de andre organisasjonene ser på det.


- Er det ikke legitimt at LO har størst innflytelse? Den har jo 860 000 medlemmer, nesten tre ganger så mange som nummer to, Unio?


- LO har en innflytelse som går langt utover hva medlemstallet skulle tilsi. Det er finansielle og organisatoriske bånd mellom Ap og LO som vi i alle andre sammenhenger ville sett på som sterkt betenkelige.


Fra YS til Civita


Prosjektet ledes av Eivind O. Haanes. Han har tidligere jobbet for KrF på Stortinget, og har for tida permisjon fra sin jobb i YS-forbundet Delta.


- Som en med erfaring fra fagbevegelsen er jeg interessert i å finne ut hvordan hovedsammenslutningene utenfor LO ser muligheten til å påvirke de politiske prosessene i Norge, sier Haanes.


Han understreker at verken YS eller Delta har vært med på å ta initiativ til prosjektet.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.46